Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
Preliminary Inventory of Microfilm Reels to the Tadeusz Komorowski Papers, 1939-1942
47038  
No online items No online items
View entire collection guide What's This?
PDF (81.17 Kb) HTML
Search this collection
 
 
Table of contents What's This?

Container List

Reel 1.

Instrukcja dla Obywatela Rakonia (#45)

 

Instrukcja Nr. 2 dla Ob. Rakonia (Grabicy) Zalacznik do Instrukcji Nr. 2 z dnia 16 I. 1946 (#735)

 

Mianowanie Gen. Rakonia pelnomocnym zastepca Komendanta ZWZ na caly Kraj oraz instrukcje (#3814)

 

Odreczne pismo z podpisami Gen. Sikorskiego i Gen. Sosnkowskiego

 

Radiogram do Romka

 

Depesza do Rakonia o przybyciu Rzadu do Anglii (#25/A)

 

Depesza od Rakonia - potwierdzenie odbioru Nr. 25 (#35)

Reel 2.

Instrukcja Nr. 5 dla Ob. Rakonia z wlasnorecznymi uwagami Gen. Sikorskiego (#85/a)

 

Instrukcja Nr. 2 dla Ob. Stolarskiego (Torwida) (#736)

 

Zalacznik Nr. 1 do Instrukcji dla zolnierzy przekraczajacych granice (#948)

 

Instrukcja dla komendanta Bazy nr.1 ("Romek") (#298)

 

Instrukcja osobista i tajna dla Komendanta Bazy Nr. 1 ("Romek") (#299)

Reel 3.

Instrukcja osobista i tajna dla Komendanta Bazy Nr. 1 ("Romek") (#299)

 

Pelnomocnictwo dla Ob. Polesinskiego (#300)

 

Pelnomocnictwo dla pplk. dypl. Krajewskiego Alfreda (#300)

 

Protokol odprawy Komendanta Bazy Nr. 1 ("Romek") (323)

 

Projekt Statutu ZWZ (#8)

 

Pismo Gen. Sosnkowskiego do Gen. Sikorskiego

 

Pismo Gen. Sosnkowskiego do Min. Ladosia Seydy i Stanczyka

 

Projekt Statutu ZWZ

 

Wykaz organizacji

 

Poprawki do Statutu ZWZ (#945)

 

Pismo Gen. Sosnkowskiego do Naczelnego Wodza

 

Wniosek na posiedzeniu Komitetu Ministrow

Reel 4.

Wyciag ze Statutu ZWZ uzupelniony poprawkami uchwalonymi przez Rade Ministrow, 13. IX. 1940 (#8)

 

Protokol odprawy z dn. 18. XII. 1939 w sprawie identyfikacji Emisariuszow; Pismo do plk. Modelskiego (#504)

 

Instrukcja przyjmowania i zwalniania czlonkow ZWZ (#272)

 

Strona tytulowa z notatkami

 

Pismo przewodnie Teczki

 

Sama Instrukcja

 

Notatki odreczne o rozdzielniku

 

Instrukcja identyfikacji, odprawy oraz przyjmowanie emisariuszow, kurierow i goncow (#3152)

 

Dwie strony tytulowe z notatkami

 

Sama instrukcja

 

Zalacznik Nr. 1 (tablice)

 

Zalacznik Nr. 2 (do punktu 16 Instr.)

 

Znaki rozpoznawcze dla studentow wysylanych przez Komende Glowna

Reel 5.

Raport plk. Rudnickiego o org. Torwida (#480)

 

Raport Ob. Torwida z dn. 7. XII. 1939 (#543)

 

Raport Ob. Torwida z dn. 14 XII. 1939 (#544)

 

Meldunek Nr. 5 od Ob. Torwida dla Ob. Godziemby (#972)

 

Sam meldunek

 

Meldunek Rakonia z Obszarow Nr. 1, 2, 4, 5 i 6

 

Zasady org. Dowodztwa Glownego Wojewodzkiego i Powiatowego S.Z.

 

Statut Sluzby Zwyciestwu Polski

Reel 6.

Meldunek Nr. 11 Ob. Rakonia o sytuacji wewnetrznej za czas do 15. III. 1940 roku (#2591)

 

Zalacznik do Meldunku Nr. 11 (meldunek K.W.) (2591)

 

Zalacznik Nr. 3 do Meldunku Nr. 11 (o kontaktach) (#2591)

 

Meldunek Nr. 13 w sprawie komisarza cyw. (#2949)

 

Meldunek Nr. 14 od Rakonia do Komendanta Glownego ZWZ (#2949)

Reel 7.

Meldunek Nr. 15 o sytuacji wewnetrznej za czas od 15. III. do 2. IV. 1940 od Rakonia; Pismo Nr. 8 od Rakonia do bazy "Romek" (#3494)

 

Meldunek Nr. 18 od Rakonia do Komendy Glownej ZWZ; Pismo Nr. 9 od Rakonia do bazy "Romek" (#3239)

 

Meldunek wyw. Konarskiego z podrozy do Polski za okres 18.II. do 18. III. 1940 (#2130)

 

Meldunek Konarskiego "Bank Emisyjny"

 

Meldunek Konarskiego "Sprawy Naukowe" (#2174)

Reel 8.

Raport Leona o sytuacji w kraju z dnia 17. I. 1940

 

Radiogram od Godziemby do Rakonia (#3774)

 

Instrukcja prowadzenia korespondencji tylko dla sieci radio Komenda Obszaru - rejony i okregi (#1438)

 

Sama instrukcja

 

Zalacznik Nr. 1 (instrukcja ukladania sygnalow)

Reel 9.

Przepisy materialne (o zbrodniach pol.) (#2955)

 

Instrukcja o rozkazach opracowywanych dla Kraju (#2576)

 

Ogolny raport polityczno-gospodarczy (#972)

 

Meldunek Nr. 6 od Rakonia (#2147)

 

Zalacznik Nr. 3 (Instrukcja dla D-cow wojewodztw ZP)

 

Zalacznik Nr. 4 (Rozkaz org. Nr. 1)

 

Zalacznik Nr. 2 (ZWZ w Wilnie)

 

Zalacznik do Meldunku Rakonia Nr. 7

 

Meldunek Rakonia Nr. 8

 

Meldunek Rakonia Nr. 10

 

Raport Ob. Hoffmana po powrocie z Kraju (#1136)

 

Zarzadzenie podporzadkowania sie Rakoniowi (#1398)

 

Pismo nominacyjne Ob. Korczaka K-tem Obszaru Nr. 4 (#1400)

Reel 10.

Meldunek Rakonia Nr. 4 (#1991)

 

Sam meldunek

 

Zal. Nr. b - W Poznanskim i na Pomorzu

 

Zal. Nr. a - Meldunek sytuacyjno-wyw.

 

Zal. Nr. c - Meldunek Nr. 4 dodatkowy

 

Pismo Gen. Godziemby do Rakonia z dn. 16. II. 1940 Instrukcja dla kierownikow radiostacji sieci Baza-Obszar (#1380)

 

Sama Instrukcja

 

Zal. Nr. 1 (Sygnaly wywolawcze)

 

Zal. Nr. 2 (Skroty specjalne zmienne)

Boxes: 1-5

Rest of collection not yet described