Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
Register of the Mieczyslaw Jałowiecki Memoirs and Drawings, 1964
XX170  
No online items No online items       Request items ↗
View entire collection guide What's This?
PDF (152.85 Kb) HTML [36 hits]
Search this collection
 
 
Table of contents What's This?

Container List

Box 1-4

Memoirs, undated.

Scope and Content Note

Describes previous hit Jałowiecki's next hit experiences from 1881 to 1964 in sixteen volumes.
Box/Folder: 1 : 1

"Z Lat Minionych" (From Bygone Years), Tom I (Volume I)

Box: 1

"Dieciństwo i Szkoły" (Childhood and Schooling), Część 1 (Part 1)

Box: 1

"Gaudeamus," Część 2 (Part 2)

Box: 1

"Na Szerokim Świecie" (In the Wide World), Część 3 (Part 3)

Box/Folder: 1 : 2

"Pierwsze Lata" (The First Years), Tom II (Volume II)

Box/Folder: 1 : 3

"Po Dworach i Wsi Litewskiej" (In the Manors and Village of Lithuania), Tom III (Volume III)

Box: 1

"Lata Przed Burzą" (The Years Before the Storm)

Box/Folder: 1 : 4

Tom IV (Volume IV)

Box/Folder: 2 : 1

Tom V (Volume V)

Box: 2

"Burza" (The Storm)

Box/Folder: 2 : 2

Tom VI (Volume VI)

Box/Folder: 2 : 3

Tom VII (Volume VII)

Box/Folder: 2 : 4

"Bolszewicy" (The Bolsheviks), Tom VIII (Volume VIII)

Box/Folder: 3 : 1

"Powrót" (The Return), Tom IX (Volume IX)

Box: 3

"Gdańsk"

Box/Folder: 3 : 2

Tom X (Volume X)

Box/Folder: 3 : 3

Tom XI (Volume XI)

 

"Pod Znakiem Buraka i Zająca" (Under the Sign of the Beet and the Hare)

Box/Folder: 3 : 4

Tom XII (Volume XII)

Box/Folder: 4 : 1

Tom XIII (Volume XIII)

Box/Folder: 4 : 2

Tom XIV (Volume XIV)

Box/Folder: 4 : 3

Tom XV (Volume XV)

Box/Folder: 4 : 4

"Epilog" (Epilogue), Tom XVI (Volume XVI)

Box 5-7

Indices to Watercolor drawings, undated.

Scope and Content Note

Various versions of previous hit Jałowiecki's next hit listings of his watercolor drawings.
Box/Folder: 5 : 1

Dwór Polski, Katalog, M. previous hit Jałowiecki next hit

Box/Folder: 5 : 2

Katalog Kolekcji, M. previous hit Jałowiecki next hit

Box/Folder: 5 : 3

Egzemplarz 2-gi, Opis Wizerunków Dworów, Rezydencji, Zamków Polskich, (Tom 2) M. previous hit Jałowiecki next hit

Box/Folder: 5 : 4

Katalog Kolekcji, M. previous hit Jałowiecki next hit

Box/Folder: 5 : 5

Dwór Polski, Opis Kolekcji Wizerunków, M. previous hit Jałowiecki next hit

Box/Folder: 5 : 6

"The Polish Countryhouses," Major M. Med. previous hit Jałowiecki next hit , Index: England 1948-50

Box/Folder: 5 : 7

"The Polish Countryhouses," Major M. Med. previous hit Jałowiecki next hit , Index: A Commentary on the Collection of Watercolors, England 1948-50

Box/Folder: 6 : 1

"Opis Wizerunków, Dworów, Rezydencji, Zamków Polskich,"M. previous hit Jałowiecki next hit (Tom 1)

Box/Folder: 6 : 2

"Dwór Polski, Opis Koleckji, Wizerunków,"M. previous hit Jałowiecki next hit (Tom 2)

Box/Folder: 6 : 3

"Opis Kolekcji Wizerunków,"M. previous hit Jałowiecki next hit , (Tom 3)

Box/Folder: 6 : 4

"Dwór Polski, Katalog Główny," M. Perejasławski- previous hit Jałowiecki next hit

Box/Folder: 6 : 5

"Dwór Polski, Skorowidz Nazw, Miejscowości w Kolekcji,"M. Jałowieckiego

Box/Folder: 6 : 6

"Skorowidz Nazw, Miejscowości w Kolekcji,"M. Jałowieckiego

Box/Folder: 6 : 7

"Spis Nazwisk, w Opisach Kolekcji,"M. Jałowieckiego

Box/Folder: 7 : 1

"Dwór Polski, Spis Nazwisk w Opisach Kolekcji,"M. previous hit Jałowiecki next hit

Box/Folder: 7 : 2

"Dwór Polski, Katalog,"M. Jałowieckiego

Box/Folder: 7 : 3

"Dwór Polski, Katalog Glówny,"M. Perejasławski- previous hit Jałowiecki next hit , 1948-1949. This version of the document provided the item list of watercolor drawings below.

Box 7-8

Writings, undated.

Scope and Content Note

Miscellaneous writings.
Box/Folder: 7 : 4

"Almanach Ziemiaństwa,"Część 1

Box/Folder: 7 : 5

"Almanach Ziemiaństwa,"Część 2

Box/Folder: 7 : 6

"Almanach Ziemiaństwa,"(Tom 3) Ruś

Box/Folder: 7 : 7

"Ruś Materiały"

Box/Folder: 7 : 8

"Architekci i Budowniczowie Siedzib Wiejskich,"M. previous hit Jałowiecki next hit

Box/Folder: 7 : 9

"Dzieje Wołynia"

Box/Folder: 8 : 1

"Dwór Polski, Architekci i Budowniczowie Siedzib Wiejskich,"M. previous hit Jałowiecki next hit

Box/Folder: 8 : 2

"Wielkie Księstwo, Litewskie Materiały," M. previous hit Jałowiecki next hit

Box 9-20

Watercolor drawings,

Scope and Content Note

Contains more than one thousand watercolored pencil drawings by previous hit Jałowiecki next hit , including drawings of historic manor houses and palaces in historic Poland-Lithuania, covering not only present-day Poland and Lithuania, but Belarus, as well as much of Ukraine and Latvia. previous hit Jałowiecki's next hit ancestral manor of Sylgudyszki (Lithuanian, Saldutiskis) as it looked before the ravages of the two world wars and half century of Soviet occupation, is one of the manors depicted.
Arranged numerically, with numbers missing or duplicated. Numbers and titles taken directly from the index identified as most complete in box 7 folder 3.
Numbers without watercolor drawings: 4, 7, 14, 15, 16, 24, 170, 176, 222, 432, 438, 516, 529, 532, 575, 618, 733, 867, 923, 941, 953, 954, 1087, 1155
Numbers duplicated in watercolor drawings (duplicate images or two views): 2, 331, 375, 524, 530, 541, 865, 937, 942, 943, 957, 958, 959, 962, 973, 1151, 1152, 1155
Box: 9

"R.I.P. Lithuanian country manor, winter 1961-1962"depicting wolves howling in a landscape of cut trees and abandoned ruins of country homes

Box: 9

1. KAMIEŃ Dwór. pow. kaliski, Zofji z Romockich Perejasławskiej-Jałowieckiej

Box: 9

2. KOŹMINEK Dwór. pow. kaliski, Marji z Mieleckich Handtkowej (two drawings)

Box: 9

3. LECIESZYN Dwór. Stefan Czarnocki - Zofia z Domańskich

Box: 9

4. [no drawing]

Box: 9

5. UJAZD Pałac. Wlkp. ze Szczyttów hr Żółtowska

Box: 9

6. KUROZWĘKI Pałac. pow. buski ziemia kielecka. Paweł Popiel - Zofia z Mańkowskich

Box: 9

7. [no drawing]

Box: 9

8. ŻEMŁOSLAW Pałac. pow oszmiański ziemia wileńska. Janiny z hr Ostrowskich hr Umiastowskiej Milewskiej

Box: 9

9. HORODYSZCZE Dwór. pow. ihumeński. ziemia mińska. Zofji z Mierzejewskich Wańkowiczowej

Box: 9

10. JASIONNA pow. sieradzki. Bronisław Gutowski - Maria z Jażdżewskich

Box: 9

11. MOŁODÓW Pałac. pow. piński. Konstanty i Henryk Skirmuntowie

Box: 9

12. PORZECZE Dwór. pow. piński. Senator Roman Skirmunt

Box: 9

13. ŻELAZOWA WOLA pow. grójecki. ongiś Szopenów. Miejsce urodzenia Fryderyka

Box: 9

14-16. [no drawings]

Box: 9

17. KRASÓW Dwór. Fundacja Abrahamowicza woj. lwowskie. Kurator Roman hr. Zaleski - Krystyna z Woźniakowskich

Box: 9

18. SŁOCINA Dwór. Małopolska Wsch. Maurycy Chłapowski - Anna z bar. Brunickich.

Box: 9

19. NIEDZICA Zamek. Małopolska. hr Solomon

Box: 9

20. CYRKLISZKI Pałac. pow. Święciany, ziemia wileńska. Z Chalcza Chaleccy

Box: 9

21. SZEMETOWSZCZYZNA Dwór. pow. Święciany, ziemia wileńska. Bolesław Skirmunt - Gabriela z Chłapowskich

Box: 9

22. ROMANISZKI Dwór. pow. Święciany, ziemia wileńska. Ignacy Dowgiałło - Helena z Wagnerów

Box: 9

23. GOZDOWO pow. Płocki, ziemia warszawska. Krzętowscy

Box: 9

24. [no drawing]

Box: 9

25. CHOCEŃ Dwór. pow. Włocławek, Kujawy. Władysław Chudzyński - Maria z Jaroszyńskich

Box: 9

26. POŁĄGA Pałac pow. Telsze, Żmudź. Feliks hr Tyszkiewicz

Box: 9

27. KRETYNGA Pałac. pow. Telsze, Żmudź, Aleksander hr Tyszkiewicz - Maria z hr. Pusłowskich

Box: 9

28. ISLAUŻ Pałac. ziemia suwalska, Maria z hr Pusłowskich hr Tyszkiewiczowa

Box: 9

29. WIELIKI Dwór. pow. poniewieski, Wincenty Józefowicz - /N/ z Kupściów

Box: 9

30. RYDZYNA Pałac. Wielkopolska. ongiś ks Sulkowskich, ostatnio rządowe

Box: 9

31. IWONICZ Pałac. Małopolska. Bogdan hr Załuski

Box: 9

32. BOŁSZOWCE Pałac. pow. Stanisławów, Młp Wsch. Pułk. dr. Kornel Krzeczunowicz - Helena z hr. Lubienieckich

Box: 9

33. OŻENIN Dwór. Wołyń. Stefan Jełowicki - Cecylia z hr Steckich

Box: 9

34. PORYCK Pałac. Wołyń. Stanisław hr Czacki - Jadwiga z hr Broel Platerów

Box: 9

35. SMORDWA Pałac Wołyń. Aleksander hr Ledóchowski - Maria z hr Orłowskich

Box: 9

36. ZALESIE Dwór. pow. wilejski. Jan hr Mohl - Maria z Oskierków.

Box: 9

37. TURYCZANY Pałac Wołyń. Tadeusz Krzyżanowski

Box: 9

38-39. MŁYNÓW Pałac. Wołyń. Mieczysław hr Chodkiewicz - /N/ z hr Steckich

Box: 9

40. RÓWNE Pałac. Wołyń. Kazimierz ks Lubomirski

Box: 9

41. WIŚNIOWIEC Pałac. Wołyń, ongiś ks Wiśniowieckich

Box: 9

42. CHYLIN Pałac. pow. koniński woj. poznańskie, Ludwik Pułaski - Janina z Janta-Półczynskich

Box: 9

43. CIELEŚNICA Pałac Podlasie, Stanisław bar Rozenwerth - Julja z ks Mirskich

Box: 9

44. LUSZYN Pałac. pow. Sochaczewski, ziemia warszawska, Szambelan Stanisław Godlewski - Zofia z Krzymuskich

Box: 9

45. SIENIEŻYCE Dwór. pow. nowogrodzki, Jan Baliński Jundziłł - Maria z Niezabytowskich

Box: 9

46. SARNÓW Dwór. Podlasie, Roman Dmochowski

Box: 9

47. JAGODNE Dwór. Podlasie, Edward Szydłowski

Box: 9

48. OŁYKA Zamek. Wołyń, z ks. Sapiehów - Pelagia ks Radziwiłłowa

Box: 9

49. WYSZKI Pałac. pow Dyneburg, Inflanty, Heronim hr. Mohl - /N/ z Boonholdów

Box: 9

50. DROHOBUŻ Ruiny zamku. Wołyń

Box: 9

51. BARANÓW Zamek. Małopolska, Roman Dolański - Jadwiga z Mniszech-Tchórznickich

Box: 9

52. DOWMONTY Dwór. pow. Kiejdany, ziemia kowieńska, Jan Minkiewicz

Box: 9

53. CIECHANÓW Ruiny zamku. ziemia warszawska

Box: 9

54. STRZAŁKI Dwór. Małopolska Wsch. Rotmistrz Józef Rudnicki - /N/ z Okulskich

Box: 9

55. HORODNO Pałac. pow. Lidzki, Ada Generałowa Kondratowicz

Box: 9

56. MIROWSZCZYZNA Dwór. pow. nowogródzki, Jan Strawiński - Alina z Montwiłłów

Box: 9

57. BRZEŻANY Zamek. Małopolska Wsch, ongiś Sieniawskich, Potockich......

Box: 9

58. ŻÓŁKIEW Zamek. Małopolska, ongiś Żółkiewskich, Sobieskich.....

Box: 9

59. ŚWIRZ Zamek, fragment. Małopolska Wsch, z hr Lamezanów de Salins - generałowej hr Komorowskiej

Box: 9

60. SOSNOWICA Dwór. Podlasie, Teodor Libiszowski - Pelagia z Iżyckich

Box: 9

61. KRASNOBRÓD Dwór. Prezes Kazimierz Fudakowski - Maria z Kicińskich

Box: 9

62. ROGÓW Dwór zabytkowy. Małopolska k/ Opatowca nad Wisłą, Karol hr Ogiński Skorzewski - Janina z ks Druckich - Lubeckich

Box: 9

63. GRODOWICE Dwór. Małopolska k/ Felsztyna, Karol bar Czecz - Romana z ks Sułkowskich

Box: 9

64. STARE SIOŁO Zamek. Małopolska Wsch, ongiś Sobieskich ostatnio Potockich

Box: 9

65. ZAWAŁÓW Zamek. Małopolska Wsch. Raczyńskich

Box: 9

66. NIEBORÓW Pałac. pow. Łowicki, Janusz ks Radziwiłł - Anna z ks Lubomirskich

Box: 9

67. POSADOWO Pałac. Wielkopolska, Stanisław hr Łącki - Emilia z hr Mielżyńskich

Box: 9

68. GOŁUCHÓW Zamek. Wielkopolska pow. Pleszew, Adam ks. Czartoryski - Ludwika z hr Krasińskich

Box: 9

69. KURNIK Pałac. Wielkopolska, Władysław hr Zamoyski

Box: 9

70. LUBOSTROŃ Pałac. Wielkopolska, Maria z ks Radziwiłłów

Box: 9

71. ROGALIN Pałac. Wielkopolska, Roger hr Raczyński - Helena z Rohozińskich

Box: 9

72. KRASICZYN Zamek. Małopolska, Leon ks Sapieha - Katarzyna z hr Potockich

Box: 9

73. KRASICZYN Zamek. Małopolska

Box: 9

74. WINNOGÓRA Pałac. Wielkopolska, Stanisław Mańkowski - /N/ z hr Zyberg - Platerów

Box: 9

75. SAPOHÓW Pałac. Małopolska Wsch. hr Koziebrodzki

Box: 9

76. LESKO Pałac. Małopolska Wsch., August hr. Krasicki - Izabella z hr. Wodzickich

Box: 9

77. SIELEC Pałac. Wielkopolska, Józef bar Unrug

Box: 9

78. PIEKARY Dwór. pow. krakowski, Witold Miljewski - /N/ z Sieheniów

Box: 9

79. WIELGOLAS Dwór. pow. Rawsko - Mazowiecki, Bogdan Wyleżyński - Celina z Lesznowskich

Box: 9

80. BROSZKÓW Dwór. ziemia kielecka, Buynów

Box: 9

81. CHYBY Dwór. Wielkopolska, prof. Bernard Massey - /N/ z Bittnerów

Box: 9

82. SIENIAWA Dworek. Małopolska, Podkarpacie, Róża Zduniowa

Box: 9

83. RABA WYŻNA Dwór. Podkarpacie, pow. Nowy Targ, własność Głowińskich

Box: 9

84. JABŁONNA Pałac. pow. warszawski, Maurycy hr Potocki

Box: 9

85. PSZCZYNA Zamek. Śląsk, Bolko ks na Pszczynie / Furst zu Pless /

Box: 9

86. GÓRKI WIELKIE Dwór. Śląsk, nabyty po pierwszej wojnie przez Tadeusza Kossaka

Box: 9

87. GRODZIEC Zamek. Śląsk, dr Ernest Habicht - Amelia z Niemczańskich

Box: 9

88. SZYCHOWCE Dwór. ziemia lubelska, Kazimierz Rulikowski radca T.K.Z. - Jadwiga z Łączyńskich

Box: 9

89. PORHOWA Dwór. Mał. Wsch., Józef bar. Hoendorf - Zofia z hr Dzieduszyckich

Box: 9

90. BURSZTYN Pałac. Małopolska, Karolina z ks Jabłonowskich baronowa Heidel

Box: 9

91. ZUŁÓW Ostatki dworu po spaleniu. pow. Święciany, ziemia wileńska, ongiś Józefa Piłsudskiego - Marji z Billewiczow rodziców Marszałka Piłsudskiego

Box: 9

92. PIKIELISZKI Dwór. pod Wilnem, Folwark ofiarowany przez naród Józefowi Piłsudskiemu Marszałkowi Polski ożenionemu z Aleksandrą ze Szczerbińskich

Box: 9

93. SABNIE Dwór. Podlasie, Józef Moniuszko - Józefa z Mniszech - Tchórznickich

Box: 9

94. SYŁGUDYSZKI Dwór. pow. wilkomierski, na rdzennej Litwie, Generał Bolesław Perejasławski - previous hit Jałowiecki next hit - Aniela z Witkiewiczów

Box: 9

95. KUKUCISZKI Dwór

Box: 9

96. ZAOSIE Dworek. pod Nowogródkiem, Miejsce urodzenia Adama Mickiewicza - własność rodziców, Adama Mikołaja Mickiewicza i Barbary z Majewskich

Box: 9

97. TUHANOWICZE Murowanka (oficyna). ziemia nowogródzka, Marji Tuhanowskiej

Box: 9

98. UBIEL Dwór. pow. ihumeński, ziemia mińska, Moniuszków / Miejsce urodzenia Stanisława Moniuszki

Box: 9

99. GIEJSTUNY Dwór. pow. oszmiański, ziemia wileńska, tu się urodził Antoni Odyniec przyjaciel Mickiewicza, córka Chometowska sprzedała dobra na parcelacje. Dwór został rozebrany

Box: 10

100. FIRLEJEWSZCZYZNA Dworek. pod Lublinem miejsce urodzenia Wincentego Pola

Box: 10

101. MERECZOWSZCZYZNA Dwór. pow. Słonimsk miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki własność Władysława hr Puslowskiego - Krystyny s ks Pignaletti

Box: 10

102. SZARKI Zagroda. pow. wiłkomierski, ziemia kowieńska Krystyny Malinowskiej

Box: 10

103. CZOMBRÓW Dwór. pow. Nowogródzki Karpowiczów

Box: 10

104. TROKI Ruiny zamku. ziemia wileńska

Box: 10

105. NOWOGRÓDEK Ruiny zamku

Box: 10

106. WERKI Pałac, fragment Leonida z ks Radziwiłłów ks. Witgenstein a ostatnio ks. Hohenlohe, ożeniony z ks. Witgenstein

Box: 10

107. HRYNCEWICZE Dwór. ziemia wileńska

Box: 10

108. DERESZEWICZE Dwór. pow. rzeczycki, Polesie Antoni Kieniewicz - Maria Magdalena z hr. Rabowskich

Box: 10

109. TYNIOWICE Dwór. Małopolska Leonia z Malinowskich Grodzicka

Box: 10

110. GIERANONY Dwór. pow. Oszmiana, ziemia wileńska Szymon Meysztowicz - Antonina z Dzierżykraj Morawskich

Box: 10

111. Ziemia Wileńska

Box: 10

112. DOBROWLANY Pałac. pow. święciański, ziemia wileńska Zygmunt Chomiński - /N/ z Horwattów

Box: 10

113. OLSZEW Dwór. pow. Święciany, ziemia wileńska Aleksander Chomiński poseł do Rady Państwa - Jadwiga z Horwattów

Box: 10

114. WOJTKUSZKI Pałac. pow. Wiłkomierz, na Litwie Kowieńskiej Stanisław Michał hr Kossakowski - Maria z Bispingów

Box: 10

115. NEKLA Pałac. Wielkopolska Franciszek hr Żółtowski

Box: 10

116. DERECZYN Pałac. ziemia grodzieńska ongiś ks. Sapiehów

Box: 10

117. POSTAWY Pałac. pow. Święciany, ziemia wileńska Raynold hr Przeździecki

Box: 10

118. DZIEWIĄTKOWICZE Oficyna Jan Ślizień

Box: 10

119. BOREJKOWSZCZYZNA Dworek folwarku należącego do klucza Kojrańskiego Hr. Tyszkiewiczów - ongiś dzierżawa Wincentego Pola

Box: 10

120. WERKI Pałac. pod Wilnem z ks. Witgenstein ks. Hohenlohe

Box: 10

121. SNÓW Dwór. pow. nowogródzki Rdułtowskich - ostatnio bar Hartingów

Box: 10

122. NIEŚWIEŻ Zamek. ziemia słucka Albrecht ks Radziwiłł

Box: 10

123. NIEŚWIEŻ Zamek. ziemia słucka

Box: 10

124. WOROŃCZA Dwór. pow. nowogródzki Izabella z Mierzejewskich Lubańska

Box: 10

125. KRĘGNÓW Dwór. pow. Przasnysz Irena z Tuchołków Mańkowska

Box: 10

126. HOŁYNKA Dwór. ziemia grodzieńska

Box: 10

127. HOŁYNKA Dwór ziemia nowogródzka

Box: 10

128. KREWO Ruiny zamku. pow. Oszmiana

Box: 10

129. WORNIANY Dwór. pow. oszmiański, ziemia wileńska Józef Mineyko

Box: 10

130. MARCHWACZ Pałac. ziemia kaliska Marszalek koronny Wacław Niemojowski - Zofia z hr Szembeków

Box: 10

131. PONIEWIEŻYK Dwór. pow. kowieński Korewo-Babiańska

Box: 10

132. POGINIE

Box: 10

133. MARYWIL Dwór. pow. kowieński Tadeusz Zenowicz

Box: 10

134. ? Dwór. pow. Nowogródzki

Box: 10

135. CZERWONOGRÓD Pałac. Małopolska Wsch. Maria z hr Zamoyskich ks Lubomirska

Box: 10

136. ŚLEDZIEJEWICE Pałac. Małopolska Larisz - Niedzielscy

Box: 10

137. BECZKANY Dwór. pow. kowieński Butlerów

Box: 10

138. NIAŃKÓW Dwór. pow. nowogródzki Zofji hr Umiastowskiej - Milewskiej (zagrabiony przez osadników i rozparcelowany)

Box: 10

139. MIECZOWNICA Dwór. pow. koniński ziemia Kaliska Janusz Chrzanowski - Marja z Brzeskich

Box: 10

140. SIESIKI Zamek. pow Wiłkomierz, na Litwie rdzennej Dominik Dowgiałło - Anna z hr Chodkiewiczów

Box: 10

141. KOŚCIELNA WIEŚ Dwór pow. kaliski Ludwik Krzeczunowicz - Stefania z Chrzanowskich

Box: 10

142. POD JEDLAMI Willa w Zakopanem Michał Pawlikowski - Aniela z Wolskich

Box: 10

143. KRÓLIKARNIA Pałac pod Warszawą Marta z hr Pusłowskich hr Krasińska

Box: 10

144. LEWKÓW Pałac. pow. Ostrów Wielkopolska Jan Lipski - Antonina z hr Żółtowskich

Box: 10

145. NAWRA Dwór. Pomorze Jan Szczaniecki - Irena z Cichowskich

Box: 10

146. ORŁOWO Pałac. Pomorze Jerzy Sląski - Katarzyna z hr Mycielskich

Box: 10

147. NIEDŹWIEDŹ Dwór. Pomorze Wacław Mieszkowski

Box: 10

148. KLONÓWKA Pomorze Wacław Rudowski - Katarzyna ze Stryjewskich

Box: 10

149. KOMIEROWO Pałac. Pomorze Tomasz ordynat Komierowski - Róża z hr Zamoyskich

Box: 10

150. GOŁUB Zamek. Pomorze

Box: 10

151. JABŁONOWO Pałac. Pomorze Zygmunt Narzymski

Box: 10

152. WEYHEROWO Pałac. Pomorze hr Kayserling

Box: 10

153. RZUCEWO Pałac Pomorze hr v. Below

Box: 10

154. ŚWIECIE Zamek. Pomorze

Box: 10

155. TRZEBCZ Pałac. Pomorze Ludwik Śląski

Box: 10

156. GNIEW Zamek. Pomorze

Box: 10

157. WILANÓW Pałac pod Warszawa Ksawery hr Branicki - Anna z hr Potockich

Box: 10

158. MALBORK Zamek. Prusy Wsch.

Box: 10

159. TYNIEC Opactwo pod Krakowem

Box: 10

160. GIEŁGUDYSZKI Zamek. ziemia kowieńska ongiś rodziny Giełgudów

Box: 10

161. GUŁTOWY Pałac. Wielkopolska Alfred hr Bniński - Maria z hr Skorzewskich

Box: 10

162. MIKIELEWSZCZYZNA Dwór. pow. Białystok Karol Wańkowicz - Kazimira z bar Romerów

Box: 10

163. PAULINÓW. Dwór pow. baranowicki Florian Bochwic

Box: 10

164. HOŁONETY Dwór pow. Wiłkomierz rdzenna Litwa Ewa Rudominianka

Box: 10

165. DZIAŁDÓW Zamek. Pomorze

Box: 10

166. GOŁKÓW Dwór podwarszawski ongiś baronów Danglów kareciarzy nadwornych Króla Stanisława

Box: 10

167. CZYŻEW Pałac woj. sandomierskie Józef Targowski min pełn.- Elżbieta z Deskurów

Box: 10

168. HRUSZOWA Dwór. pow. kobryński, ziemi brzeskiej Znakomitej autorki Marji Rodziewiczówny

Box: 10

169. ZAMEK PRZECŁAWSKI Małopolska Zamek Stanisław hr Rey - Jadwiga z hr Branickich

Box: 10

170. [no drawing]

Box: 10

171. ANTONINY Fragment zabudowań Wołyń Józef hr Potocki - Helena z ks Radziwiłłów

Box: 10

172. GOLEJEWKO Pałac Wielkopolska Janusz hr Czarnecki - Romana z Czarnowskich

Box: 10

173. GÓRZNO Pałac. Wielkopolska. Kazimierz Lipski - Maria z Komarów

Box: 10

174. MIŁOSŁAW Pałac. Wielkopolska. Władysław Kościelski - Monika z Krystyńskich

Box: 10

175. SZYPIANY Dwór. pow Borysowski, ziemia mińska. Paweł Wańkowicz - Anna z Potockich

Box: 10

176. [no drawing]

Box: 10

177. SAWICZE Zameczek. pow. słucki, ziemia mińska. Prezes Edward Woyniłłowicz - Olimpja z Uzułłowskich

Box: 10

178. NAROWLA Pałac nad Prypecią ziemia mozyrska, Polesie. Edward Horwatt - Jadwiga z Oskierków

Box: 10

179. BARBARÓW Pałac nad Prypecia pow. mozyrski, Polesie. Aleksander Horwatt - Jadwiga z hr Krasickich

Box: 10

180. CZERWONY DWÓR Pałac pod Kownem. Benedykt hr Tyszkiewicz - Róża z hr Branickich

Box: 10

181. SMIŁOWICZE Pałac. pow. ihumeński, ziemia mińska. Leon Wańkowicz - Stefania z hr Broel Platerów

Box: 10

182. BELWEDER Pałac. pow. rosieński na Żmudzi nad Niemnem. Klety Burba

Box: 10

183. GIEŁWANY Pałac. pow. Wiłkomierski ziemia Kowieńska. Gustaw hr Broel - Plater - /N/ z bar Hartinghów

Box: 10

184. ŁOHOJSK Pałac. pow. borysowski, ziemia mińska Józef hr Tyszkiewicz - /N/ z Brandtów

Box: 10

185. ABRAMOWSK Dwór. pow. Wileński. Wilhelm hr Broel - Plater - /N/ z Hołyńskich

Box: 10

186. STANKÓW Pałac pow. i ziemia Mińsk Lit. Karol hr Hutten Czapski - Maria z hr Pusłowskich

Box: 10

187. OSTROHLADY Pałac. pow. Rzeczyca, Polesie. Olgierd Gordziałkowski (ongiś Prozorów )

Box: 10

188. OBODÓWKA Pałac. Podole. Michał hr Sobański

Box: 10

189. CZARNOMIN Pałac. Podole. /N/ Czarnomski

Box: 10

190. POPIELUCHY Pałac. Podole. Tadeusz hr Brzozowski - Helena z hr Grocholskich

Box: 10

191. KNIAŻA Dwór. Podole. Remigjusz hr Grocholski

Box: 10

192. WIERZBOWA Pałac. Podole. Seweryn Nowiński

Box: 10

193. KUNA Pałac. Podole. Edward Jaroszyński - Wanda z hr Sierakowskich

Box: 10

194. SŁAWUTA Pałac. Wołyń. Roman ks Sanguszko

Box: 10

195. MALEJOWCE Pałac. Podole. Ksawery hr Orłowski

Box: 10

196. CZEREPACZYŃCE Pałac. Podole. Feliks Zdziechowski

Box: 10

197. STRZYŻAWKA Pałac. Podole. Tadeusz hr Grocholski

Box: 10

198. BEREŹNE Pałac. Ukraina. Stefan Hołowinski - /N/ z hr Rzewuskich

Box: 10

199. WIERZCHOWNIA Pałac. Ukraina. Adam hr Rzewuski

Box: 11

200. KAPUŚCIANY Pałac. Podole. Ignacy Szczeniowski

Box: 11

201. ZAZULIŃCE Pałac. Wołyń. Maria Sarjusz Zaleska

Box: 11

202. OMETYŃCE Dwór. Podole. Kazimierz Bożeniec Jełowicki

Box: 11

203. SAHINKA Pałac. Podole. Jan Mańkowski

Box: 11

204. ELJASZÓWKA Pałac. Podole. Franciszek Dorożyński

Box: 11

205. TERESZKI Pałac. Podole. Antoni Ludgard hr Grocholski

Box: 11

206. WRZEŚNIÓWKA Pałac. Ukraina. Mieczysław hr Pruszyński

Box: 11

207. NIEMIRÓW Pałac. Ukraina. Włodzimierz ks Szczerbatow

Box: 11

208. ŻYWOTÓWKA Dwór. Ukraina. Kazimierz Dunin Markiewicz

Box: 11

209. STARA SIENIAWA Dwór. Podole. Kazimierz hr Stadnicki

Box: 11

210. POPOWCE Dwór. Wołyń. Maria z Trzebińskich Skibniewska

Box: 11

211. IWANKOWCE Dwór. Ukraina. Bogdan Głębocki - Maria z Mazarskich

Box: 11

212. SPICZYŃCE Dwór Józef hr Tyszkiewicz

Box: 11

213. WOŁODARKA Dwór. Ukraina. Hubert ks Lubomirski

Box: 11

214. BERSZADA Pałac. Podole. Fryderyk Jurewicz

Box: 11

215. ROMANÓW Pałac. Podole. Henryk hr Stecki

Box: 11

216. MICHAŁÓWKA Dwór. Podole. Stefan Makowiecki

Box: 11

217. WORONOWICA Pałac. Wołyń. Ludgard hr Grocholski

Box: 11

218. SPICZYŃCE Dwór. Ukraina. Józef hr Tyszkiewicz

Box: 11

219. BOGUSZÓWKA Dwór. Podole. Cezary hr Stadnicki

Box: 11

220. ZAWALE Dwór. Wołyń. Dwernickich

Box: 11

221. MICHAŁOWCE Dwór. Podole. Ignacy hr Sobański - /N/ z Niesierowskich

Box: 11

222. [no drawing]

Box: 11

223. BIAŁOCERKIEW Fragment pałacowy. Ukraina. Branickich ostatnio Karola ks Radziwiłła

Box: 11

224. LESKOWA Dwór. Ukraina. Tadeusz Dachowski

Box: 11

225. WASYLÓWKA Dwór. Podole. Żaboklickich

Box: 11

226. HAJWORON Pałac. Ukraina. Leonowa hr Rzewuska

Box: 11

227. TULIN Dwór. Ukraina. Aleksander Dobrowolski

Box: 11

228. PODOROŻNA Dwór. Podole. Wacław Męciński

Box: 11

229. PANIOWCE Dwór. Podole. Karol hr Starzeński

Box: 11

230. CHOCIM Ruiny zamku. Podole

Box: 11

231. MALINOWSZCZYZNA Dwór pow. wilejski, ziemia wileńska. Bolesław Swiętorzecki

Box: 11

232. PORĘBA Dwór pow. kielecki. Świętochowskich

Box: 11

233. WORONIE Dwór. Polesie. Bar. Offenberg

Box: 11

234. GOSTOMIA Dwór. pow. Rawsko - Mazowiecki. Jadwiga z Gostomskich Jackowska

Box: 11

235. MIELNIKOWCE Dwór. Podole. Seweryn Czerwiński

Box: 11

236. OBLĘGOREK Dwór. ziemia kielecka. Henryk Sienkiewicz, po nim spadkobiercy

Box: 11

237. KLUCZEWSKO Dwór. ziemia kielecka. Maksymilian Konarski - /N/ z Turskich

Box: 11

238. MYDŁOWIEC Dwór ziemia kielecka. Stanisław Szeliga Rytel - Halina z Karłowskich

Box: 11

239. GRUSZKA Dwór. Wołyń. Elżbieta z Zaleskich Dorożyńska

Box: 11

240. GARDZIENIEC Dwór. ziemia lubelska. Władysław Głogowski

Box: 11

241. MILOWCE Dwór. Małopolska Wsch. Władysław Geringer

Box: 11

242. BOLMIN Dwór. Ziemia kielecka. Alfons Paszowski - Helena Reklewska

Box: 11

243. PAWŁÓW Dwór. Małopolska Wsch. Roman Ujejski (tu żył i pisał poeta Kornel Ujejski)

Box: 11

244. OSTASZYN MUROWANY Dwór. ziemia słucka. /N/ Szwykowski

Box: 11

245. MIŁAWCZYCE Dwór. ziemia kielecka, pow. pińczowski. Witold Korab - Morawski - Celina z Hallerów

Box: 11

246. ŻARNOWIEC Dworek. Małopolska. Marji Konopnickiej / znakomitej poetki /

Box: 11

247 ANDRUSZÓWKA Dwór. Wołyń. Michał hr - Tyszkiewicz - /N/ z ks Lubomirskich

Box: 11

248. KOTY Dwór. ziemia słucka

Box: 11

249. SIEŃSK Dwór

Box: 11

250. ROGÓW Dworek Ziemia płocka

Box: 11

251. NOWOSIELICA Pałac. Wołyń. hr Tyszkiewiczów

Box: 11

252. DĘBNO Zamek z Jastrzębskich / córka Jana Jastrzębskiego /hr Ponińska

Box: 11

253. KRZYSZTOPOR Ruiny Zamku. ziemia sandomierska Należy do dóbr Ujazd

Box: 11

254. RADZYŃ Pałac. pow. Radzyń, Podlasie. Bronisław Szlubowski - Zofia z Chłapowskich

Box: 11

255. SZYMBARK Zamek. Małop. Edward hr Chołoniewski - Waleria z Groblewskich

Box: 11

256. RADZYŃ Zamek. Pomorze

Box: 11

257. OGRODZIENIEC Ruiny Zamku. ziemia kielecka. ostatnio Kozłowskiego (premiera)

Box: 11

258. HOLSZANY Ruiny zamku. Pow. Oszmiański. Aleksander Jagmin (Ongiś ks. Holszańskich z nich pochodziła Sonka żona Władysława Jagiełły)

Box: 11

259. SPUSZA Dwór. ziemia grodzieńska. Eustachy ks Sapieha - Teresa z ks Lubomirskich

Box: 11

260. NIEŚWIEŻ Zamek. ziemia słucka. Albrecht ks Radziwiłł

Box: 11

261. TABORYSZKI Dwór. pow. Lidzki. /N/ Skarbek - Ważyńskiego

Box: 11

262. LUBÓW Dwór pod Wilnem. Jan Ślizien - Maria z hr Rzewuskich

Box: 11

263. LEONPOL Dwór. pow. dziśnieński nad Dźwiną. Euzebjusz Łopaciński

Box: 11

264. SOLECZNIKI WIELKIE Dwór Karol Wagner- /N / z hr Potockich

Box: 11

265. PLANTA Dwór pow. Kobryń Baronów Hanów ?

Box: 11

266. CHOROSTKÓW Pałac Małopolska Wsch. Jan hr Siemieński - Krystyna z hr Potockich

Box: 11

267. HORODŹKI Dwór. ziemia nowogrodzka Mieczysław Wołczacki

Box: 11

268. DERAŹNE Pałac. Wołyń dawniej ks. Lubomirskich, ostatnio Rosjanina

Box: 11

269. ZBABAŻ Ruiny zamku ostatnio Niementowskich

Box: 11

270. ZAWIERZA Dwór Wilenszczyzna pow. Brclawski. Koziełł- Poklewskich (?)

Box: 11

271. NACHORODOWICZE Lamus Dworski. pow. nowogródzki. Dawniej Dmochowskich, ostatnio Jerzego Dołęga - Kowalewskiego

Box: 11

272. KORZEC Ruiny pałacu. Wołyń. Józef hr Potocki - /N/ z ks Radziwiłłów

Box: 11

273. OSTRÓG Ruiny zamku. Wołyń

Box: 11

274. MIĘDZYRZECZ WOŁYŃSKI Zamek. Wołyń. Józef hr Stecki

Box: 11

275. ZABOROL Stary dwór Wołyń ongiś Stefana Czarneckiego, ostatnio Szlemerów

Box: 11

276. OSTRÓG Brama miejska. Wołyń

Box: 11

277. KRZEMIENIEC Ruiny zamku

Box: 11

278. ŁUCK Baszta zamkowa

Box: 11

279. OLEKSINIEC Pałac. Wołyń / Zniszczony doszczętnie w latach 1915 Wawrzyniec hr Rzyszczewski

Box: 11

280. OŁYKA Brama miejska. Wołyń

Box: 11

281. JABŁONÓW Pałac. Małopolska wsch. Tadeusz hr Choiński- Dzieduszycki - Taida z Donimirskich

Box: 11

282. RAKISZKI Pałac. pow. Jeziorosy, Rdzenna Litwa. Jan hr Przeździecki - /N/ z ks Radziwiłłów

Box: 11

283. PŁUNGIANY Pałac. pow. Telsze, Żmudź. Michał ks Ogiński - Maria z hr Skorzewskich

Box: 11

284. DYKTERYSZKI Pałac. pow. szawelski, Żmudź. Gniazdo rodzinne Szemiothów Tadeusz Szemioth - Maria za Szczyttów; po Szemiothach przeszło na Nałęcz- Górskich

Box: 11

285. JOHANISZKIELE Dwór. pow. poniewieski, Rdzenna Litwa. Franciszek Karp

Box: 11

286. BLINSTRUBISZKI Dwór. pow. rosieński, na Żmudzi. Tadeusz Glinka- Janczewski - Nina z bar. Radenów

Box: 11

287. BERŻANY Pałac. pow. Szawle, Żmudź. Stanisław hr Czapski - /N/ z hr Potulickich

Box: 11

288. KIELMY Dwór. pow. Rosienie, Żmudź. Bronisław Grużewski

Box: 11

289. PONIEMUNEK Dwór. pow. Jeziorosy, Rdzenna Litwa. Kazimierz Świątecki

Box: 11

290. SZAWKIANY Dwór. pow. Szawle, Żmudź. Antoni Nałęcz Górski - /N/ z Bispingów

Box: 11

291. BIRŻYNIANY Dwór. pow. Szawle, Żmudź. Anna z Nałęcz - Górskich Tomaszowa Nałęcz Górska

Box: 11

292. ORWISTÓW Dwór. pow. Kiejdany. Stefan Medeksza

Box: 11

293. SYRAJCIE Dwór. pow. Telszewski, Żmudź. Krystyna Andrzejewska

Box: 11

294. HANUSZYSZKI Pałac. pow. Jeziorosy, Rdzenna Litwa. Maria z hr Starzeńskich Witoldowa Komarowa

Box: 11

295. RUSZONY Dwór. pow. Rzerzycki, Inflanty. Marji z Żołędziów Henrykowej Dymszyny

Box: 11

296. KURANY Dwór. pow. Wiłkomierz, Rdzenna Litwa. Stanisław Kozakowski

Box: 11

297. PODGAJ Dwór. pow. Rosieński, Żmudź. Władysław Chlewiński - Wanda z Piłsudskich

Box: 11

298. DŻUGINIANY Dwór. pow. Szawle, Żmudź. Seweryn Perkowski- /N/ z Nałęcz - Górskich

Box: 11

299. BILLEWICZE Dwór. pow. Rosieński, Żmudź. Sparcelowane wśród miejscowych włościan

Box: 12

300. ROŻYSKA Dwór. Małopolska Wsch. Kazimierz Grocholski ord. V.M. - Zofia z Jordan - Rozwadowskich

Box: 12

301. OKOPY ŚW. TRÓJCY Fragment ruin. Małopolska wsch.

Box: 12

302. DUBNO Ostatki zamku ongiś ks Lubomirskich

Box: 12

303. STEPAŃ Ostatki pałacu. Wołyń. Ongiś hr Worcelów

Box: 12

304. SIĄCZYCE Dwór. pow. Koniński, ziemia Kaliska. Ongiś Gałczyńskich / matki Tadeusza Kossaka sparcelowane, dwór rozebrany

Box: 12

305. KUCHCICE Pałac. ziemia słucka, Mińszczyzna. Magadaleny z Kierzgayłłów - Zawiszów ks Radziwiłłowej

Box: 12

306. ŻOŁUDEK Pałac. pow. lidzki, ziemia wileńska. Ludwik ks Czetwertyński - Róża z ks Radziwiłłów

Box: 12

307. NIEŚWIEŻ Zamek z lotu ptaka ziemia słucka. Albert ks Radziwiłł

Box: 12

308. PLINKSZE Pałac. pow. Telsze na Żmudzi. Aleksander hr Iliński- Kaszowski - Olga z hr Broel Platerów

Box: 12

309. WOJEWODZISZKI Dwór. pow. Wiłkomierz, rdzenna Litwa. Józef hr o'Rourke - Stefania z Montwiłłów

Box: 12

310. WRÓBLEWICE Pałac. Małopolska wsch. Jan hr Tarnowski - Anna z hr Dzieduszyckich

Box: 12

311. BALKÓW Oficyna. pow. kutnowski. Jan Lesznowski - Maria z Raczyńskich

Box: 12

312. LIPKI Pałac. Wołyń Płk. Wiktor Mikulicz Radecki - Zofia ze Skrzydlewskich

Box: 12

313. NOZDRZEC Dwór. Małopolska wsch. Andrzej Skrzyński - /N/ z Nikorowiczów

Box: 12

314. FELSZTYN Baszta Zamkowa. Małopolska. Ongiś możnego rodu Herburtów.

Box: 12

315. LASZKI MUROWANE Dwór. Małopolska. Jerzy Jordan Stojewski

Box: 12

316. BRODY Dawny Pałac. Małopolska na granicy dawnej Rosji. Potockich, potem kolejno hr Rzyszczewskich, ostatnio hr Cieńskich

Box: 12

317. ZALOŻCE Ruiny zamku. Małopolska wsch. ongiś Wiśniowieckich, ostatnio Błażowskich

Box: 12

318. MARIAMPOL Zameczek. Małopolska. bar Błażowski

Box: 12

319. BIAŁY KAMIEŃ Fragment ruin zamkowych. Małopolska Wsch. Ongiś Wiśniowieckich

Box: 12

320. HALICZ Ruiny zamku. Małopolska Wsch.

Box: 12

321. CZARKOWY Pałac. Małopolska. Zygmunt hr Pusłowski

Box: 12

322. PUŁAWY Pałac. ziemia lubelska. Ongiś ks Czartoryskich

Box: 12

323. GORLICE Dwór. Małopolska. /N/ hr Męciński

Box: 12

324. ZAWADA Dwór. Małopolska /N/ bar Błażowski

Box: 12

325. CHRCYNNO Dwór. ziemia warszawska Bronisław Rościszewski

Box: 12

326. BASIN Dwór. ziemia nowogródzka Jozef hr O'Rurke - Stefania z Montwiłłów

Box: 12

327. BOGIENISZKI Dwór. pow. Wiłkomierz, Rdzenna Litwa Jan Kossko - Maria z hr O'Rourków

Box: 12

328. MORYŃ Dwór. pow. nowogródzki Helena z hr O'Rourkow Brochocka.

Box: 12

329. GRODKOWO ziemia płocka nad Wisłą Kazimierz Dziewanowski - Zofia z Chrzanowskich

Box: 12

330. LINOWA Dwór. pow. Prużany, woj. Brzesko Lit. Kazimierz Trębickich - Zofia z Łuszczewskich

Box: 12

331. SIEMIANICE Pałac. Wielkopolska, pow. Ostrów Aleksander hr Szembek - Jadwiga z ks Sapiehów (two drawings)

Box: 12

332. DWÓR KORZENIOWSKICH pod Berdyczowem, Ukraina Apolonjusz Korzeniowski / był ojcem Józefa Korzeniowskiego, znakomitego autora piszącego po angielsku pod pseudonimem Conrad

Box: 12

333. ODRZYKOŃ Ruiny zamku. Małopolska

Box: 12

334. KOŁO Ruiny zamku. pow. kolski, woj. Poznańskie

Box: 12

335. KRUSZWICA Wieża Mysia. Wielkopolska

Box: 12

336. DOBOŚNIA Pałac. Ziemia mohylewska Emanuel Bułhak- Maria z hr Hutten- Czapskich

Box: 12

337. KURTOWIANY Fragment dworu. pow. Szawle, Żmudź Ludwik hr Zyberg- Plater- Maria z hr Zamoyskich, a po nich syn Stanisław hr Zyberg- Plater - Maria z Dymszów

Box: 12

338. KRASŁAW Pałac. pow. Dyneburski, Inflanty Maria z hr Broel Platerów hr Broel Plater

Box: 12

339. JOZEFÓW Pałacyk. pow. Dyneburg, Inflanty Bogdan Szachno - /N/ z hr Ledóchowskich

Box: 12

340. PREZMA Dwór. pow. Rzeczyca, Inflanty Władysław Sołtan b. Minister

Box: 12

34l. POGRYŻÓW Dwór. pow. Rosieny, Żmudź Stanisław bar. Römer - Zofia z Grużewskich

Box: 12

342. BRYNIÓW Dwór. pow. rzeczycki, Polesie Hieronim Kieniewicz - Adela z Jodko Narkiewiczów

Box: 12

343. HALCZ Pałac. pow. Homel, ziemia mohylewska Zygmunt Woynicz- Sianożęcki

Box: 12

344. CYTOWIANY Dwór. pow. Rosienie, Żmudź Eugenjusz bar Römer - Zofia z Dembowskich

Box: 12

345. WYSOKI DWÓR Dwór. pow. Rosienie, Żmudź Leokadia Kontrymowa

Box: 12

346. KRASNY BRZEG Pałac. pow. Bobrujsk, ziemia mińska Wincenty Koziełł Poklewski - Maria z Hattowskich

Box: 12

347. DUKORA Pałac. pow. ihumeński, ziemia mińska ongiś Osztorpów ostatnio bar. Hartinghów

Box: 12

348. WISZENKA Dwór. pow. homelski, gub mohylewska por Ułanów Józef Zboromirski / padł pod Krchowcami

Box: 12

349. WIELKA CZERNICA Dwór. pow. sieński, gub. mohylewska Michał Staniszewski

Box: 12

350. SKOROJTYSZKI Dwór. pow. Rosienie, Żmudź Franciszek Kontrym

Box: 12

351. WIELKIE PRUCKI Dwór. Podole Roger hr Lubieński

Box: 12

352. MOŁOCZKI Dwór. Wołyń Marji z hr Zamoyskich ks Lubomirskiej

Box: 12

353. SEMERYNKI Dwór. Wołyń Jan hr Pruszyński

Box: 12

354. CHODORKÓW Dwór. Ukraina Julian Lewandowski

Box: 12

355. BABIN Dwór. Ukraina Władysław Jaroszyński

Box: 12

356. KLIMASZÓWKA Dwór. Ukraina Kalikst hr Dunin Borkowski

Box: 12

357. TOMASZÓWKA Dwór. Ukraina Zygmunt Chojecki

Box: 12

358. METYŃCE Dwór. Podole Józef Trzeciak

Box: 12

359. DZWONICHA Dwór. Podole Franciszek Jaroszyński - Leta z Rudnickich

Box: 12

360. HOŁOZUBIŃCE Dwór. Podole Wiktor Skibniewski

Box: 12

361. CZARNY OSTRÓW Pałac. Podole Iza hr Przeździecka

Box: 12

362. KAZIMIREK Dwór. Podole Konstanty Biskupski

Box: 12

363. LADYHY Dwór. Wołyń Kazimierz Szaszkiewicz

Box: 12

364. STAWISZCZE Fragment dworu. Ukraina z hr Branickich Henrykowa hr Potocka

Box: 12

365. PEDYNKI Dwór. Wołyń Marji z hr Zamoyskich ks Lubomirskiej

Box: 12

366. SZCZERBANIE Dwór. Ukraina Bracia Jan i Józef z Kościelca Pogórscy

Box: 12

367. KUMANOWCE Dwór. Podole Eligjusz Kumanowski

Box: 12

368. SIEKIERZYŃCE Dwór. Wołyń Stanisław hr Breza

Box: 12

369. SIEKIERZYŃCE Dwór. Wołyń Władysław Mazaraki

Box: 12

370. RYBCZYŃCE Dwór. Wołyń Jan Mazaraki

Box: 12

371. ROŻEN Dwór. Podole Antoni Złotnicki

Box: 12

372. ADAMPOL Dwór. Podole Idalia z Czarkowskich Lubicz- Zaleska

Box: 12

373. SEWERYNÓWKA Pałac. Podole Antoni Sokołowski

Box: 12

374. HOLAKI Dwór. Podole Kazimierz Chojecki

Box: 12

375. RETÓW Pałac. pow. Telsze, Żmudź Bogdan ks Ogiński - /N/ z hr Potulickich (two drawings)

Box: 12

376. KUŹMIŃCE Dwór. Wołyń Edward Boniecki

Box: 12

377. ZASŁAW Zamek. Wołyń Roman ks Sanguszko

Box: 12

378. HRYCÓW Pałac. Wołyń Wlodzimierz hr Grocholski

Box: 12

379. MIROPOL Dwór. Wołyń Stanisław hr Hutten- Czapski

Box: 12

380. CZARNA Dwór. Wołyń Leta z Jaroszyńskich Zygmuntowa Rudnicka

Box: 12

381. SZAFLARY Dwór Jerzy Uznański - Maria z ks Lubomirskich

Box: 12

382. TYZENHAUZ Pałac. Kurlandia Raynold hr Przeździecki

Box: 12

383. NIDOKI Dwór. pow. Wiłkomierz, rdzenna Litwa Stanisław Michał hr - Kossakowski - Maria z Bispingów

Box: 12

384. ALEKSANDRÓWKA Dwór. Ukraina /N/ hr Grabowski

Box: 12

385. SAMCZYŃCE Dwór. Wołyń Oktawia z Rotarjuszów - Mazarakowa

Box: 12

386. LESZCZYŃCE Dwór. Ukraina Seweryn Abramowicz - Wanda z Brudzińskich

Box: 12

387. CZERWONA Pałac. Wołyń /N/ Tereszczenko były Min. Spraw Zagranicznych za rządów Rządu Tymczasowego w Petersburgu

Box: 12

388. RAJGRÓDEK Dwór Oktawia z Rotharjuszów Mazarakowa

Box: 12

389. DOLHOTECKIE Dwór. Ukraina bracia Cezar i Stanisław Podhorscy

Box: 12

390. POHREBYSZCZE Dwór. Ukraina Leonowa hr Rzewuska

Box: 12

391. BONDUROWO Dwór. Ukraina Adam Rościszewski

Box: 12

392. MOTOWIDLÓWKA Dwór. Ukraina Tarnowscy (Rosjanie)

Box: 12

393. SZPIKÓW Pałac. Ukraina Balaszow (Rosjanin)

Box: 12

394. DZYGÓWKA Dwór. Podole Stanisław Jaroszyński

Box: 12

395. MIĘDZYBORZ Zamek. Podole ongiś ks Adama Czartoryskiego

Box: 12

396. TORBIJÓWKA Dwór. Podole Piotr hr Potocki

Box: 12

397. DRUCK Dwór. pow. sieński, ziemia mohylewska Olgierd Gordziałkowski

Box: 12

398. SZAPIJÓWKA Dwór. Ukraina Stanisław hr Tyszkiewicz

Box: 13

399. JÓWKI Dwór. Podole Emanuel z Kościelca Podgórski

Box: 13

400. STANISŁAWÓW Pałacyk. pow. płocki, ziemia witebska Stanisław Hłasko

Box: 13

401. STRZELCE WIELKIE Dwór. pow. radomski, Korona Tadeusz Belina - Aniela z Perejasławskich Jałowieckich

Box: 13

402. PONIEMUŃ Pałac. rdzenna Litwa, pow. Jeziorosy Marji z Komarów hr Krasickiej

Box: 13

403. WIERZCHÓWKA Pałac. Podole bracia Henryk i Witold hr Sobańscy

Box: 13

404. ŁASZKI Dwór. Wołyń Jan Głębocki

Box: 13

405. ZOFJÓWKA PRZY SAMHORODKU Dwór. Ukraina Józef Pelchowski - Maria z Rebinderów

Box: 13

406. JALANIEC Dwór. Podole Tomasz Michałowski

Box: 13

407. PRZESIEKA Pałac. Wielkopolska Zygmunt hr Kurnatowski - Maria z hr Miełżyńskich

Box: 13

408. GOLA Pałac. Wielkopolska Edward hr Potworowski - Tekla z Dzierżykraj Morawskich

Box: 13

409. GOGOLEWO Pałac. Wielkopolska Stanisław hr Czarnecki - Eleonora z Koraierowskich

Box: 13

410. GOŚCIESZYN Pałac. Wielkopolska Zygmunt hr Kurnatowski - Maria z hr Miełżyńskich

Box: 13

411. LIPKI Dwór. Ukraina

Box: 13

412. DRZEWICA Ruiny zamku. ziemia kielecka Artur bar Rayski

Box: 13

413. CHĘCINY Ruiny zamku. ziemia kielecka

Box: 13

414. IŁŻA Ruiny zamku. ziemia kielecka ongiś biskupów Krakowskich

Box: 13

415. LIPOWIEC Ruiny Zamku. ziemia krakowska ongiś biskupów Krakowskich

Box: 13

416. LOSTAJE Dwór. pow. oszmiański, ziemia wileńska pułk. /N/ Sułkiewicz (Muzułmanin)

Box: 13

417. PILICA Dwór. pow. Rawa Mazowiecka Edward hr Zyberg Plater - Irena z bar Romerów

Box: 13

418. CHOROSTKÓW Pałac. Małopolska Stanisław hr Siemieński - Krystyna z hr Potockich

Box: 13

419. ŁĄCK Pałacyk. Małopolska Zuzanna z Strzemboszów hr Ożarowska ofiarowała zakładowi Sióstr Zakonu Opatrzności Boskiej

Box: 13

420. OSTRÓW Dwór. woj. tarnopolskie Małopolska /N/ Serwatowski

Box: 13

421. PŁOTYCZ Pałac. Małopolska Erazm hr Korytowski

Box: 13

422. STRUSÓW Pałac. Małopolska Piotr hr Dunin Borkowski - Maria z hr Gołuchowskich

Box: 13

425. POMORZANY Zamek. Małopolska Jerzy hr Potocki

Box: 13

424. OLESKO Zamek. Małopolska Własność Skarbu Państwa

Box: 13

425. RAJ Pałacyk. Małopolska Jakób hr Potocki

Box: 13

426. TREMBOWLA Ruiny zamku Własność miasta Trembowli

Box: 13

427. GRZYMAŁÓW Zamek. Małopolska Władysław hr Wolański - Julia z hr Pinińskich

Box: 13

428. TOKI Ruiny zamku. Małopolska /N/ Matkowski

Box: 13

429. JAZŁOWIEC Ruiny zamku. Małopolska Zakładu Sióstr Niepokalanego Poczęcia

Box: 13

430. KAMIENIEC Dwór. pow. dyneburski, Inflanty Michał Reutt

Box: 13

431. SCHOLIN Dwór. pow. święciański, ziemia wileńska /N/ Soroka

Box: 13

432. [no drawing]

Box: 13

433. ZBARAŻ Zamek. Małopolska, woj tarnopolskie ostatnio rodziny Niementowskich

Box: 13

434. BUCZACZ Fragment ruin zamkowych. Małopolska wsch. hr Artur Potocki

Box: 13

435. WIEŻKI Dwór. pow. kobryński, woj. brzeskie /N/ Bobiński

Box: 13

436. MIKULIŃCE Ruiny Zamku. woj. tarnopolskie Józefa z bar. Konopków hr Rey

Box: 13

437. GRYŻYNA Pałac. Wielkopolska Józef Lossow - Helena z hr Szembeków

Box: 13

438. [no drawing]

Box: 13

439. SIEDZÓW Dwór. pow. Rawsko - Mazowiecki Adam Daszewski- Maria z Lossowów

Box: 13

440. ŻYWIEC Pałac. Małopolska, pow. Żywiec Jego C.K. Wysokość Arcyksiążę Karol Stefan Habsburg

Box: 13

441. ŻYWIEC Zamek Małopolska, pow. Żywiec

Box: 13

442. SUCHA Pałac. pow. Żywiec, Małopolska Juljusz hr Tarnowski

Box: 13

443. MOSZCZANICA Dwór. pow. Żywiec, Małopolska Władysław Kępiński - Maria z Zelskich

Box: 13

444. ŁODYGOWICE Dwór. pow. Żywiec Warszyckich a ostatnio ?

Box: 13

445. STRYHÓW Dwór pow. kobryński, woj. brzeskie Juljan ks Puzyna - Róża z Trębickich

Box: 13

446. OSTROWO NAD GOPŁEM Dwór. Wielkopolska Dr Juljusz Trzciński

Box: 13

447. PRZYŁBICE Dwór. Małopolska Leon hr Szeptycki - Jadwiga z hr Szembeków

Box: 13

448. KAMESZNICA Dwór - leśniczówka pow. Żywiec. Jego CK. Wysokość Arcyksiążę Karol Stefan Habsburg

Box: 13

449. MAŁA KOŁUDA Dwór. Wielkopolska Jan Brochwicz Donimirski - Tekla z Cyprysińskich

Box: 13

450. BUSZEWO Dwór. Wielkopolska Prof Mielecki - Maria z Niegolewskich

Box: 13

451. DWÓR NAD JEZIOREM LUBOSIŃSKIM, Wielkopolska ?

Box: 13

452. KAZIMIERZ Dwór. Wielkopolska, inowrocławskie

Box: 13

453. WOLSZTYN Pałac. Wielkopolska Alfred hr Mycielski - Irena z hr. Łąckich

Box: 13

454. ŚMIŁÓW Pałac. Wielkopolska Józef Chełkowski - Maria z Donimirskich

Box: 13

455. JANIKOWO Dwór. Wielkopolska Gen. Teodor Dembiński

Box: 13

456. WIERZENICA Dwór. Wielkopolska August hr Cieszkowski

Box: 13

457. WILNO Góra Zamkowa

Box: 13

458. WILNO Jerozolimka

Box: 13

459. WILNO Dworki przy ulicy Mostowej

Box: 13

460. WILNO Dawny pałac Sapiehów

Box: 13

461. OBORY Pałac. pow. Grójec pod Warszawą Henryk hr Potulicki - Maria ze Stroynowskich

Box: 13

462. MAŁA WIEŚ Pałac. pow. Grójec Zdzisia ks Lubomirski - Maria z hr Branickich

Box: 13

463. RYBIENKO Dwór. pow. Wyszków Radca Kazimierz Skarżyński - Wanda z Czarnowskich

Box: 13

464. HELENÓW Pałac. pod Warszawą Jakób hr Potocki

Box: 13

465. MŁOCHÓW Dwór. pow. Warszawski

Box: 13

466. BŁĘDÓW Dwór. pow. Warszawski

Box: 13

467. FALENTY Pałac pod Warszawą Remigjusz hr Grocholski - Barbara z ks Czetwertyńskich

Box: 13

468. RADZIEJOWICE Dwór. pow. Grójec

Box: 13

469. PĘCICE Pałac. pow. Grójec Antoni Marylski - Wanda z Kozakowskich

Box: 13

470. URSYNÓW Pałac pod Warszawą ongiś Ursyna Niemcewicza

Box: 13

471. JORDANOWICE Dwór. pow. Grójecki

Box: 13

472. PUŁAWY Pałac. ziemia lubelska ongiś ks Czartoryskich

Box: 13

473. KUROZWĘKI Pałac. ziemia kielecka Paweł Popiel - Maria z Mańkowskich

Box: 13

474. CZARNOLAS Dwór. ziemia kielecka ongiś Jana Kochanowskiego, ostatnio Antoniego Jełowickiego

Box: 13

475. PODGAIK Dwór. ziemia kielecka ongiś rodziców żony Jana Kochanowskiego, ostatnio ?

Box: 13

476. BARANÓW Zamek patrz No 51 Roman Dolański

Box: 13

477. NATOLIN Pałac pod Warszawą Helena z ks Radziwiłłów hr Potocka

Box: 13

478. SANDOMIERZ Brama Opatowska

Box: 13

479. OTWOCK Pałac. pod Warszawą Władysław hr Jezierski

Box: 13

480. MŁOCINY pod Warszawą Pałac ongiś gen. Fryderyka Dyonizego Bruhla, później opuszczony

Box: 13

481. DĘBINKI Dwór. pow. Warszawski Tadeusz hr Dzieduszycki

Box: 13

482. WINIARY Dwór. pow. grójecki Wacław hr z Lubrańca Dąmbski

Box: 13

483. KASKI / Paski / k Szymanowa pow. Warsz. Karnkowski Stanisław - Ewa z Hołyńskich

Box: 13

484. SKAUDWILE Dwór. pow. rosieński, Żmudź Stanisław Przeciszewski

Box: 13

485. TUŁOWICE Dwór. pod Warszawą

Box: 13

486. ŁAZY Pałac. pow. warszawski Stanisław Karnkowski - Jadwiga z Hołyńskich

Box: 13

487. RAWA MAZOWIECKA Baszta

Box: 13

488. NOWY WIŚNICZ Zamek pod Krakowem ongiś ks Lubomirskich

Box: 13

489. PIESKOWA SKAŁA Zamek do r. 1851 właścicielem był Jan Mieroszewski

Box: 13

490. SMARDZEWO Dwór. pow. Plońsk Henryk Morawski - Jadwiga z Korzybskich

Box: 13

491. KOWNO Domek Mickiewicza

Box: 13

492. KOWNO Ruiny zamku

Box: 13

493. KOKENHUZEN Ruiny zamku. nad Dźwiną, Liwlandia

Box: 13

494. BERZMUIZA Dwór. Kurlandia Karol Ulmanis - Prezydent Łotwy

Box: 13

495. BAUSK Ruiny zamku. Kurlandia

Box: 13

496. BALDONE Pałac. Liwlandia

Box: 13

497. AGLONA Widok na miasteczko Inflanty Władysław Szadurski - Maria z Sędzikowskich

Box: 13

498. KURMEN Pałac. Kurlandia Piotr Ordynat hr Komorowski

Box: 13

499. LIDA Ruiny zamku

Box: 14

500. WROCEŃ nad Biebrzą Dwór

Box: 14

501. KOŻANGRÓDEK Drewniana brama wjazdowa, Polesie Kazimierz Szczytt

Box: 14

502. KRZYŻE na Żmudzi

Box: 14

503. MANKIEWICZE Fragment Pałacu. Polesie Karol ks Radziwiłł - Izabella z ks Radziwiłłów

Box: 14

504. WIELKA HŁUSZA Dwór. Polesie, pow. piński Wincenty hr Lubieński

Box: 14

505. LUTOSŁAWICE Dwór. Ziemia Kielecka

Box: 14

506. CZERWIŃSK Ruiny Zamku

Box: 14

507. TARCHOMIN Dwór. pow. Warszawski Felicja z Jaxa Bykowskich Kiślańska

Box: 14

508. CHRZĘSNE Dwór. pow. Pułtusk

Box: 14

509. CZERSK Ruiny Zamku. pow warszawski

Box: 14

510. MARYSINEK Pawilon pałacowy. k. Wilanowa hr Branickich

Box: 14

511. POBÓRZ Dwór. pow. Kutno Antoni Skarżyński

Box: 14

512. BIDZINY Dwór. pow. opatowski, woj. kieleckie pułk. Antoni Bieliński - Maria z Jasieńskich

Box: 14

513. LANDWARÓW Pałac. pod Wilnem Stefan hr Tyszkiewiecz - Jej Wysokość Helena z ks Romanowskich

Box: 14

514. WIELKA KOŁUDA Dwór. Wielkopolska Dr Bolesław Brudnicki - /N/ z Mieszkowskich

Box: 14

515. SREBRZYSZCZE Dwór. ziemia lubelska Stanisław Lechnicki

Box: 14

516. [no drawing]

Box: 14

517. MEDYKA Dwór. Małopolska Wsch. Michał Pawlikowski - Aniela z Wolskich

Box: 14

518. KOROPIEC Pałac. Małopolska Wsch. Stefan hr Badeni - Naria z ks Jabłonowskich

Box: 14

519. SPENDOSZYN Dwór. pow. Łęczycki Włodzimierz Otocki - Julia z Lesznowskich

Box: 14

520. PSARSKIE Dwór. Wielkopolska August Zaleski - /N/ z Komorowskich

Box: 14

521. DZIKÓW Pałac. Małopolska Zdzisław hr Tarnowski - Zofia z hr Potockich

Box: 14

522. OSTAPIE Dwór. Małopolska Aleksander hr Zaleski

Box: 14

523. OSSOWCE Dwór. Małopolska Witold hr Cieński - Aniela z hr Dzieduszyckich

Box: 14

524. HOROŻANKA Dwór. Małopolska Wsch. Ambrożyna z Grodzickich Romanowska

Box: 14

524. WIAZYŃ Dwór. pow. Wilejski, woj. Wileńskie Szambelan Hipolit Gieczewicz - Maria z Prozorów

Box: 14

525. OCIĄŻ Dwór. Wielkopolska Alfred hr Poniński - Nina z Nowodworskich

Box: 14

526. CHOTÓW Dwór. Ziemia Mińska Karol Niezabytowski - Zofia z Leskich

Box: 14

527. NACZ Dwór. pow. nowogródzki, ziemia wileńska Helena Czarnocka

Box: 14

528. [no drawing]

Box: 14

529. MEDYN Dwór. Małopolska Wsch. Andrzej hr Jaxa - Małachowski

Box: 14

530. WISZNIEW Dwór. Małopolska Wsch. Tadeusz Kowalewski

Box: 14

530. UMIASTÓW Dwór. pow. Warszawa dr Juljan Pawłowski

Box: 14

531. JARANTOWICE Dwór. pow. Grójecki Jan Biesiekierski

Box: 14

532. GOZLICE

Box: 14

533. GOŚLICE Dwór. ziemia płocka Ongiś Ryxów, ostatnio Węsierskich

Box: 14

534. KRUSZYNA Pałac. pow. radomski, woj. łódzkie Stefan ks Lubomirski - Natalia z hr Zamoyskich

Box: 14

535. RAJCZA Pałac. pow. Żywiec, Małopolska Jego CK. Wysokość arcyksiążę Karol Stefan Habsburg

Box: 14

536. CHODORÓW Pałac. Małopolska baron de la Vaux kaw. maltański

Box: 14

537. RADZIECHÓW Pałac. Małopolska Wsch. Stanisław hr Badeni

Box: 14

538. PRZEPIÓRÓW Dwór. ziemia kielecka, pow. opatowski Mieczysław Rytel - Józefa z Kotkowskich

Box: 14

539. JAŁOWĘSY Dwór. ziemia kielecka, pow. opatowski Józef Rytel - Zofia z Łuszczkiewiczów

Box: 14

540. RACOT Pałac. pow. Kościan, Wielkopolska Skarb Państwa (stadnina państwowa)

Box: 14

541. ŻYDOWO Pałac. Wielkopolska Wiktor hr Szołdrski - Aniela z Koczorowskich

Box: 14

541. KOBYLEPOLE Dwór. Wielkopolska Stanisław hr Mycielski

Box: 14

542. [no drawing]

Box: 14

543. LIPNIK Dwór. pow. łańcucki, Małopolska Anna z Myczkowskich Lastawiecka

Box: 14

544. JANOPOL Dwór. pow. rzeczycki, Inflanty Antoni bar. Romer - Anna z hr Sołtanów

Box: 14

545. BACEWICZE Pałac pow. Bobrujsk ziemia mińska Szambelan Karol Niezabytowski - Zofia z Łęskich

Box: 14

546. OLESZEWICZE Pałac ziemia grodzieńska Stanisław Niezabytowski - Zofia z Komarów

Box: 14

547. PRZEWAŁY Dwór Wołyń Jerzy Grzymałowski - Maria z Podlewskich

Box: 14

548. SZCZAWNO Dwór. pow. Brasławski, woj. wileńskie Konrad Doręgowski

Box: 14

549. PRZEWAŁY Dwór. Wołyń Senator Tadeusz Dworakowski

Box: 14

550. WIELKI DWÓR Dwór. pod Malatami pow wiłkomkirski, rdzenna Litwa Bolesław Jeleński - Katarzyna z Gieczewiczów

Box: 14

551. BIRŻE Ruiny zamku. pow. birżański, rdzenna Litwa Alfred hr Tyszkiewicz - /N/ z ks Radziwiłłów

Box: 14

552. MEYSZTY Pałac. pow.jezioroski - obecnie pow brasławski ziemia wileńska Michał Meysztowicz - Maria z hr Potockich

Box: 14

553. HRUSZÓWKA Dwór. ziemia nowogródzka Janina hr Reytan

Box: 14

554. STEBLÓW Dwór. Ukraina gen. Sohaczewski- /N/ z Zabłockich ongiś Hołowińskich

Box: 14

555. DZIEWIĄTKOWICZE Pałac. pow. słonimski Olgierd Ślizień kaw. Virt. Mil.

Box: 14

556. STRUSTO Dwór. pow. Brasław ziemia wileńska Bogdan Aleksandrowicz

Box: 14

557. PILICA Zamek. woj. krakowskie hr Potocki

Box: 14

558. LEOSIN Dwór. woj. warszawskie

Box: 14

559. LEBIODKA Dwór. pow. lidzki, woj. wileńskie Ekscelencja Leonard Iwanowski

Box: 14

560. HOŁOWICZPOL Dwór. pow lidzki, woj. wileńskie b.min. inż. Jerzy Iwanowski

Box: 14

561. BRANICE Dwór. Małopolska

Box: 14

562. CZORSZTYN Zamek Małopolska Marian hr Drohojowski

Box: 14

563. LANCKORONA Ruiny zamku. Małopolska

Box: 14

564. SZYDŁÓW Ruiny zamku. ziemia sandomierska

Box: 14

565. GRUNWALD Plan bitwy pod Grunwaldem, Pomorze

Box: 14

566. ROZALIN Dwór. pow. Grójec Warszawska ziemia folwark z Ordynacji Opinogórskiej Edwarda hr Krasińskiego

Box: 14

567. RADAWIE Dwór. Górny Śląsk

Box: 14

568. KAZIMIERZ NAD WISŁĄ Spichrze zabytkowe. ziemia Lubelska

Box: 14

569. PUŁTUSK Baszta obronna woj. warszawskie

Box: 14

570. PRZEMYŚL Zamek Małopolska

Box: 14

571. ŁĘCZYCA Tum pow. łęczycki

Box: 14

572. INOWŁÓDZ Kościół zabytkowy. pow. Rawsko Mazowiecki woj. warszawskie

Box: 14

573. SEROCK Kościół obronny. woj. warszawskie

Box: 14

574. WARSZAWA Pałac Błękitny hr Zamoyskich

Box: 14

575. [no drawing]

Box: 14

576. WARSZAWA Biblioteka fundacji hr Załuskich

Box: 14

577. WARSZAWA Pałacyk ongiś Szymanowicza

Box: 14

578. WARSZAWA Pałacyk "Frascati"

Box: 14

579. WARSZAWA Pałac hr Kossakowskich

Box: 14

580. WARSZAWA Kamienica ongiś Prażmowskich

Box: 14

581. PŁOCK Katedra

Box: 14

582. KAMPINOS Zabytkowy kościół drewniany woj. warszawskie

Box: 14

583. WARASZAWA Pałac ks Radziwiłłów

Box: 14

584. WARSZAWA Pałac hr Potockich

Box: 14

585. WARSZAWA Pałac Paców

Box: 14

586. WARSZAWA Pałac Małachowskich

Box: 14

587. WARSZAWA Pałac hr Branickich

Box: 14

588. WARSZAWA Pałac Mniszchów

Box: 14

589. WARSZAWA Pałac Bielińskich

Box: 14

590. WARSZAWA Pałac ks Ostrogskich

Box: 14

591. BROCHÓW Kościół zabytkowy woj. warszawskie

Box: 14

592. TORUŃ Kościół św. Jana

Box: 14

593. LWÓW Katedra

Box: 14

594. LWÓW Dom Aleksandra Fredry

Box: 14

595. WARSZAWA Pałac hr Raczyńskich

Box: 14

596. LWÓW Ossolineum

Box: 14

597. LWÓW Panorama miasta

Box: 14

598. AUGUSTÓW Widok znad jeziora

Box: 14

599. BEREZWECZ Kościół. Ziemia wileńska

Box: 15

600. ZAMOŚĆ Ratusz. ziemia lubelska

Box: 15

601. Tablica genealogiczna Jagiellonów

Box: 15

602. Tablica genealogiczna Pierwszych Piastów

Box: 15

603. Tablica genealogiczna Linji Kujawsko Mazowieckiej Piastów

Box: 15

604. Tablica genealogiczna Linji Wielkopolskiej Piastów

Box: 15

605. Tablica genealogiczna Rurykowiczów

Box: 15

606. AKT UNJI HORODELSKIEJ

Box: 15

607. Nagrobek Władysława Jagiełły w Katedrze na Wawelu

Box: 15

608. Posąg Regelindy córki Bolesława Chrobrego

Box: 15

609. Mapa Polski i Litwy po Unji Lubelskiej

Box: 15

610. JASNA GÓRA Kościół Jasnogórski

Box: 15

611. PIŃSK Kościół i klasztor Jezuitów

Box: 15

612. WILNO Ostra Brama

Box: 15

613. WILNO Katedra

Box: 15

614. WILNO Kościół Bernardynów

Box: 15

615. WILNO Ruiny zamku dolnego

Box: 15

616. KOBYŁKA Kościół zabytkowy. Królestwo

Box: 15

617. GIECZANY Dwór. pow. wiłkomierski, rdzenna Litwa Kazimierz Gieczewicz - Aleksandra z Montwiłłów

Box: 15

618. JASSANY Dwór. pow. wiłkomierski, rdzenna Litwa Stefan Perejasławski- previous hit Jałowiecki

Box: 15

619. OTOLANY Pałacyk. pow. wiłkomierski, rdzenna Litwa Julji z Wańkowiczów Perejaslawskiej - Jałowieckiej

Box: 15

620. UCIANY Dwór. pow. wiłkomierski rdzenna Litwa Aleksander Bolcewicz- /N/ z Pruszyńskich

Box: 15

621. ŻDŻARY Dwór. pow. rawsko-mazowiecki Siedliskich

Box: 15

622. KSIĘŻNO Zamek Piastowski. Śląsk

Box: 15

623. CHOJNY Zamek Piastowski. Śląsk

Box: 15

624. BOLKÓW Zamek Piastowski. Śląsk

Box: 15

625. SUCHA Zamek Piastowski. Śląsk

Box: 15

626. CHOJNATY Zamek Piastowski. Śląsk

Box: 15

627. GRODZIEC Zamek Piastowski. Śląsk

Box: 15

628. ZAMEK BOLKA Ruiny. Śląsk

Box: 15

629. BRZEG Zamek Piastowski. Śląsk

Box: 15

630. PIŁA Domek miejski. Wielkopolska Miejsce urodzenia Stanisława Staszica

Box: 15

631. KWIDZYŃ Zamek. Prusy Wschodnie

Box: 15

632. PASŁĘK Zamek. Prusy Wschodnie, Mazury

Box: 15

633. LIDZBARK Zamek. Prusy Wsch. Warmia

Box: 15

634. OLSZTYN Zamek. Pomorze Mazurskie

Box: 15

635. DOBRE MIASTO Zamek Biskupi. Prusy Wsch. Warmia

Box: 15

636. LEGNICA Widok na miasto ze starego sztychu. Śląsk

Box: 15

637. GÓRA Kościół z czasów Kazimierza Odnowiciela. Śląsk

Box: 15

638. ELBLĄG Kościół św. Mikołaja. Prusy wsch.

Box: 15

639. RESZEL Zamek krzyżacki. Prusy Wsch. Warmia

Box: 15

640. OLEŚNICA Zamek. Śląsk

Box: 15

641. TOSZEK Ruiny zamku. Śląsk

Box: 15

642. GŁĘBOKIE Kościół Karmelitów. pow. wilejski, ziemia wileńska

Box: 15

643. KRAMPACHY Kościół zabytkowy na Spiżu. Małopolska

Box: 15

644. ŁOPUSZNO Dwór. Podhale Małopolska Tetmajerów (Gniazdo rodzinne poety Tetmajera)

Box: 15

645. RABKA Kościół zabytkowy. Podhale

Box: 15

646. STUDZIANKA Dwór. Wołyń Płk. Felicjan Dziewicki Dowódca 1 płk. Ułanów Krechowieckich

Box: 15

647. WILNO Widok na Trynopol

Box: 15

648. WILNO Kościół Św. Piotra i Pawła na Antokolu

Box: 15

649. WILNO Kościół O.O. Bonifratrów

Box: 15

650. WILNO Kościół Kalwaraia pod Wilnem

Box: 15

651. WILNO Katedra

Box: 15

652. WILNO Widok z Góry Zamkowej na Wilje i pałac Słuszków

Box: 15

653. WILNO Widok na miasto z Góry Trzykrzyskiej

Box: 15

654. WILNO Kościół Św. Anny

Box: 15

655. WILNO Dom w którym mieszkał Adam Mickiewicz w r. 1822.

Box: 15

656. WILNO Uniwersytet Podwórko mickiewiczowskie

Box: 15

657. WILNO Kościół Św. Michała

Box: 15

658. WILNO Góra Trzykrzyska

Box: 15

659. WILNO Uniwersytet

Box: 15

660. WILNO Dawny Ratusz

Box: 15

661. DAUBUCISZKI Meczet. Powiat oszmiański

Box: 15

662. WILNO Kiernesa Karaimska

Box: 15

663. TARNOPOL Kościół. Mał. Wsch.

Box: 15

664. WILNO Dawny pałac biskupi

Box: 15

665. WILNO Dom zabytkowy przy ulicy zamkowej

Box: 15

666. WILNO Kościół Św. Kazimierza

Box: 15

667. WILNO Resztki dawnego pałacu Janusza Radziwiłła

Box: 15

668. WILNO Kościół Św. Mikołaja

Box: 15

669. WILNO Kościół Wsz. Świętych

Box: 15

670. WILNO Gheto wileńskie. Uliczka

Box: 15

671. WILNO Obserwatorjum Poczobuta

Box: 15

672. WILNO Zaułek Św. Michalski

Box: 15

673. WILNO Zielone jeziora pod Wilnem

Box: 15

674. WILNO Zaułek Lidzki

Box: 15

675. WILNO Dawny palac Brzostowskich

Box: 15

676. WILNO Krzyż przydrożny na Litwie wileńskiej

Box: 15

677. WILNO Podwórko domu w którym zmarł Syrokomla

Box: 15

678. WILNO Kościół Bernardynów

Box: 15

679. WILNO Zaułki Wileńskie

Box: 15

680. WILNO Parkan przy dawnym pałacu Biskupim

Box: 15

681. BORUNY Kościół . pow. oszmiański, ziemia wileńska

Box: 15

682. BUDSŁAW Kościół. pow. wilejski, ziemia wileńska

Box: 15

683. BRASŁAW Widok na miasteczko i jezioro Drywiaty

Box: 15

684. DRUJA Widok na miasto, pow. Dziśnieński Rodziny Miłoszów

Box: 15

685. WOŁKOWICE Stara cerkiewka. pow. nowogródzki (Ballada A. Mickiewicza "To lubię")

Box: 15

686. SŁONIM Kościół. dawniej gub. grodzieńska później wojew. Nowogr

Box: 15

687. ZDZIĘCIOŁ Kościół. dawniej ziemia Grodzieńska, ostatnio Nowogródz

Box: 15

688. ŻYROWICE Kościół. ziemia Grodzieńska W kościele obraz N.M.P. Żyrowickiej słynący cudami

Box: 15

689. GRODNO Widok na miasto

Box: 15

690. GRODNO Fara Witoldowa

Box: 15

691. GRODNO Stara cerkiewka na Kołoży pod Grodnem nad Niemnem

Box: 15

692. GRODNO Kościół Jezuicki

Box: 15

693. KLECK Kościół ziemia słucka

Box: 15

694. NOWOGRÓDEK Ruiny zamkowe i kościól farny

Box: 15

695. WILJA POD WILNEM Widok na kościół Św Rafaela. Kościół Św. Rafaela fundowany przez pradziada autora kolekcji niniejszej Antoniego Kosczyca Starosty Zarzeckiego Pana na Miadziolskim Zamku

Box: 15

696. KRZEMIENIEC Liceum i kościół Jezuitów. Wołyń

Box: 15

697. ŁUCK Ruiny zamku ks Lubarta

Box: 15

698. OSTRÓG Widok na zamek ks Ostrogskich Wołyń

Box: 15

699. BIAŁOKRYNICA Pałac. pow. Krzemieniecki, Wołyń Właściciel Liceum Krzemienieckie

Box: 16

700. BERESTECZKO Kościół nad Styrem Wołyń

Box: 16

701. OŁYKA Kolegiata. Wołyń

Box: 16

702. SYNAGOGI WOŁYŃSKIE w Łucku w Lubomli w Klewaniu w Ostrogu

Box: 16

703. ŁAWRA POCZAJOWSKA

Box: 16

704. TARNOGÓRA Dwór. Małopolska Wsch. Władysław hr Smorczewski - /N/ z Obertyńskich

Box: 16

705. STRONIBABY Dwór. Mał. Wsch. /N/ Obertyński

Box: 16

706. JEZIORA LITEWSKIE Dryświaty Narocz

Box: 16

707. JEZIORA LITEWSKIE Świteź Jesiata

Box: 16

708. DWORKI WOŁYŃSKIE Dubno Dworek Łuck dworek Zaykowskiego Beresteczko stary dworek Krzemieniec Dworek Opicowej

Box: 16

709. WILNO Ruiny dawnego zamku Radziwiłłów z dawnego sztychu

Box: 16

710. Lamusy i Krzyże przydrożne na Litwie Murowana Oszmianka Spichrz Wacław Zahorski - Anna z hr Lubieńskich Lipka Spichlerz dworski Kapliczka przydrożna w Nowogródzkiem wies TRĄBY Trąby Krzyż przydrożny pow. nowogródzki

Box: 16

711. STERDYŃ Dwór. Podlasie Franciszek hr z Krasińskich- Izabella z hr Potockich

Box: 16

712. SIEDLCE Dawny pałac Ogińskich

Box: 16

713. ZAKROCZYM nad Wisłą Kościół z IV w.

Box: 16

714. ZĄBKI Siedziba podwarszawska Mieczysław Hordliczka

Box: 16

715. PRĄDNIK pod Krakowem Dawny dwór Biskupi

Box: 16

716. NIEBORÓW Pałac. ziemia łowicka Janusz ks Radziwiłł - Anna z ks Lubomirskich

Box: 16

717. MIRÓW Ruiny zamku. ziemia krakowska

Box: 16

718. SANDOMIERZ Ratusz zabytkowy

Box: 16

719. BRZEŻANY pozostałości dawnego zamku Sieniawskich Kaplica zamkowa z XVL w. Brama zamkowa z XVI w Jakób hr Potocki ofiarował Brzeżany Skarbowi Państwa

Box: 16

720. ZAMKI Małopolski Wschodniej BUDZANÓW Kościół Zamkowy Husiatym Brama zamkowa Budzanów Baszta zamkowa Jagielnica Zamek

Box: 16

721. ZAMKI Małopolski Wschodniej GOŁOGÓRY Ruiny zamku niesionego w wieku XV przez Gołogórskich herbu Dębno, których ostatni potomek Leon hr Gołogórski Major Kawalerji kawaler orderu Virturi Militari, Croix de Geurre z mieczami, D.S.O. z mieczami za męstwo zmarł w czerwcu 1956 r w Beckenham Kent pod Londynem KRZYWCZE Ruiny zamku KUDRYŃCE Ruiny zamku Emanuel Bocheński - Maria z Joczów; PODZAMCZE POD BUCZACZEM Ruiny zamku

Box: 16

722. Zamki Małopolski Wschodniej ZŁOTY POTOK Ruiny zamku SKAŁA Ruiny zamku Agenor hr Gołuchowski - Matylda z hr Baworowskich SIDORÓW Ruiny zamku Józef Kalasanty Paygert - Józefa z Trzcińskich ZŁOCZÓW Zamek

Box: 16

723. KOŚCIOŁY Małopolski Wschodniej Brzeżany Gołogóry Husiatyńce Janów Liczkowce Mikulińce

Box: 16

724. Podhorce Sidorów Olesko Wyżniany

Box: 16

725. CERKWlE Małopolski Wschodniej Rohaczyn Sasów Tarnopol Kamionka Strumiłowska Wyrów

Box: 16

726. BOŻNICE /SYNAGOGI Małopolski Wschodniej Brody Tarnopol Leszniów Husiatyń

Box: 16

727. RATUSZE i GOSPODY w Małopolsce Wschodniej Buczacz ratusz z XVIII w Zaleszczyki Ratusz z XVIII w Brzeżany ratusz z XVII w Milatyn Nowy Gospoda z XVII w

Box: 16

728. STANIN Dwór. Podlasie /N/ Pac- Pomarnacki

Box: 16

729. KRZYWACZKA Dwór. pow. Krakowski /N/ Szmyd

Box: 16

730. RACIECHOWICE Dwór. Pow. Krakowski

Box: 16

731. MANIOWY Dwór. Powiat Krakowski

Box: 16

732. WYSUCZKA Zamek. woj. Stanisławowskie Ordynat Cyryl hr Czarkowski - Golejewski - Izabella z hr Małachowskich

Box: 16

733. [no drawing]

Box: 16

734. KRZESZOWICE Pałac. pow. Krakowski Krystyna z hr Tyszkiewiczów hr Potocka

Box: 16

735. ANTONIN Pałacyk myśliwski. pow. Ostrów, woj. poznańskie Michał ks Radziwiłł- Maria z marg de Santa - Suza.

Box: 16

736. OWIŃSK Dwór Wielkopolska /N/ von Treskow

Box: 16

737. BRUDZEW Dwór. pow. Turek, woj. poznańskie córki s.p. Wacława Kurnatowskiego

Box: 16

738. SUCHA Karczma zabytkowa. pow. Żywiec JELEŚNIA Karczma zabytkowa. pow. Myślenice SPYTKOWICE Karczma zabytkowa. pow. Myślenice GŁOGOCZÓW Lamus Dworski. pow. Myślenice

Box: 16

739. NOWY TARG Kościół par. pow. Myślenice, DZIEKANOWICE Kośc. par. pow. Nowy Targ, HARKLOWA Kośc. par. pow. Nowy Targ ŁĘTOWNIA Kośc. Par. pow. Myślenice Łopuszna Kośc. par . pow. Nowy Targ

Box: 16

740. BEJSAGOŁA Pałac. pow. Kiejdany, Litwa rdzenna Władysław Komar - Róża z ks Woronieckich

Box: 16

741. SOŁY Pałac. pow. wiłkomierski, rdzenna Litwa hr Morykonich

Box: 16

742. OPITOŁOKI Pałacyk. pow. Kiejdany, rdzenna Litwa Karol hr Zabiełło-Zofia z Kognowickich

Box: 16

743. KIEJDANY Pałac. rdzenna Litwa Dawniejsze historyczne dobra Radziwiłłów skonfiskowane od hr Czapskich po powstaniu i nadane hr Totlebenom. Ostanio gen hr Totlebena.

Box: 16

744. DATNOW Dwór. pow. kiejdański, rdzenna Litwa Antoni Chrapowiecki z Janczewskich

Box: 16

745. PONIEMUNEK Pałac. pow. Jeziorosy, Rdzenna Litwa Elżbieta z Komarów hr Krasicka

Box: 16

746. POJURZE Dwór. pow. rosieński, Żmudź /N/ Powstański

Box: 16

747. KLANISZKI Dwór. pow. Szawle, Żmudź Stefania Bereśniewieżowa

Box: 16

748. PONIEWIEŻYK Dwór (fragment pow Poniewieski rdzenna Litwa) /N/ hr Kayserling

Box: 16

749. WASILISZKI Dwór. pow. Kiejdany, rdzenna Litwa Józef Nagrodzki

Box: 16

750. SCHLOSS UXCULL Pałac. Kurlandia

Box: 16

751. SCHLOSS GROSS ROOP Pałac. Kurlandja

Box: 16

752. SCHLOSS WIEZELN Pałac. Kurlandia

Box: 16

753. SCHLOSS ADSIRN Pałac. Kurlania

Box: 16

754. SCHLOSS ELLEY Pałac. Kurlandia

Box: 16

755. SCHLOSS RUHENTHAL Pałac. Kurlandia

Box: 16

756. SCHLOSS SENTEN Pałac. Kurlandia

Box: 16

757. SCHLOSS GRÜNHOF Pałac. Kurlandia

Box: 16

758. SCHLOSS DURBEN Pałac. Kurlandia

Box: 16

759. SCHLOSS LIEVENBERSEN Pałac. Kurlandia

Box: 16

760. SCHLOSS DONDANGEN Pałac. Kurlandia

Box: 16

761. SCHLOSS NOGALEN Pałac. Kurlandia

Box: 16

762. DOBRZYCA Pałac. Wielkopolska Stefan hr Czarnecki- Jadwiga z Dziembowskich

Box: 16

763. PAWŁOWICE Pałac. Wielkopolska Jan hr Miełżyński

Box: 16

764. SZCZEKOCINY Pałac. ziemia kielecka Tadeusz Halpert - Maria z hr Wielopolskich

Box: 16

765. GRABKI Pałac. ziemia lubelska Henryk Wysocki - Konstancja z Przewłockich

Box: 16

766. OPORÓW Zamek. ziemia kutnowska Michał Karski (nabył od Orsettich w ostatnich latach)

Box: 16

767. CZEMERNIKI Dwór. ziemia kielecka ongiś Firleyów

Box: 16

768. CIĄŻEŃ Pałac. pow. Koniński, woj. poznańskie Witold Karczewski

Box: 16

769. ŻYZNO Dwór. ziemia lubelska Stanisław Wessle - Zofia z hr Rostworowskich

Box: 16

770. RADZYŃ Pałac. ziemia siedlecka Stanisław Szlubowski- Zofia z Chłapowskich

Box: 16

771. MAŁA WIEŚ Pałac. pow. Grójecki, woj warszawskie Zdzisław ks Lubomirski - Maria z hr Branickich

Box: 16

772. BEJSCE Dwór

Box: 16

773. ŁUBNICE Dwór

Box: 16

774. NIEPOŁOMICE Zamek. woj. krakowskie

Box: 16

775. OŻARÓW Dwór. pow. wieluński, woj. łódzkie

Box: 16

776. SUPRAŚL Kościół. pow. białostocki

Box: 16

777. KOWNO Widok na miasto

Box: 16

778. KOWNO Ratusz, KOWNO Seminarjum, KOWNO Kościół farny

Box: 16

779. SZAWLE Kościół. Żmudź POZWOŁ Kościół par. pow. poniewieski KIETURWŁOKI Kościół. rdzenna Litwa Kołtyniany Kościół. Żmudź, pow. rosieński POŁUSZE Kościół. rdzenna Litwa

Box: 16

780. UJŚCIE WILJI DO NIEMNA WELONA nad Niemnem Ruiny zamkowe WILKI nad Niemnem

Box: 16

781. SULMIERZYCE Ratusz. Wielkopolska, CHEŁMNO Ratusz. Wielkopolska, LESZNO Ratusz. Wielkopolska, ZDUNY Ratusz. Wielkopolska, ROSTARZEWO Ratusz. Wielkopolska

Box: 16

782. STRZELNO Kościół par. Wielkopolska, KRUSZWICA Kościół. Wielkopolska, GNIEZNO Katedra. Wielkopolska, GRODZISK Kościół par. Wielkopolska

Box: 16

783. SZYDŁOWIEC Ratusz Ziemia Sandomierska, SANDOMIERZ Dom Długosza, SŁAWKÓW Gospoda

Box: 16

784. SULEJÓW Kościół Korona, KOŁO Kościół. woj. poznańskie, WĄCHOCK Kościół Korona, SANDOMIERZ Kościół Korona

Box: 16

785. BIAŁYSTOK Dawny pałac Branickich

Box: 16

786. ZAGAJE Dwór. Ziemia Kielecka Łuszczkiewicz

Box: 16

787. ZABŁUDÓW Synagoga zabytkowa. pow. Białystok

Box: 16

788. GDAŃSK Widok na port

Box: 16

789. GDAŃSK Kościół N.M.P.

Box: 16

790. DORPAT Uniwersytet

Box: 16

790. RYGA Politechnika

Box: 16

791. WENDEN Ruiny zamku. Livlandia, KOKENHUSEN Ruiny zamku. Livlandia, FELLIN Ruiny zamku. Livlandia, NEUHAUZEN Ruiny zamku. Livlandia

Box: 16

792. ŁAŃCUT Pałac. Małopolska Elżbieta z ks Radziwiłłów Potocka Alfred hr Potocki

Box: 16

793. SURYSZKI Dwór. pow. Kiejdany, Rdzenna Litwa Edward Kudrewicz - Paulina z Gąssowskich

Box: 16

794. POJEZIORY Dwór. pow. Szawelski, na Żmudzi Wiktor comes Nagurski - /N/ z Sycianków

Box: 16

795. MARJANÓW Dwór. pow. Poniewież Roman Kognowicki

Box: 16

796. SCHLOSS ALLENKUHL Pałac. Livlandia

Box: 16

797. SCHLOSS LINDEN Pałac. Kurlandia SCHLOSS EDWAHLEN Pałac. Kurlandia, SCHLOSS ZIERAU Pałac. Kurlandia

Box: 16

798. TORUŃ Widok na miasto

Box: 16

799. RYGA Munzstrasse i wieża kościoła św. Piotra, Widok na miasto, RYGA Teatr miejski

Box: 17

800. RYGA Krammerstrasse i wieża tumu Rygskiego, RYGA Kanał w parku i dawna prochownia

Box: 17

801. MARWA Dwór pod Kownem Wojciech Falewicz - Helena z Falewiczów, OSTRÓW Dwór Rdzenna Litwa, BOGINIE Dwór. Rdzenna Litwa, PODBIRŻE Dwór. Rdzenna Litwa

Box: 17

802. MITAWA Pałac Książęcy, MITAWA Trinitatskirche, MITAWA Grosse Strasse

Box: 17

803. WANDSEN Kircha. Livlandia, BLINDEN Kircha. Livlandia, ANNENHOF Kircha. Kurlandia

Box: 17

804. DORPAT Ruiny tumu, DORPAT Most, DORPAT Plac targowy

Box: 17

805. WILNO Kościół św. Katarzyny, WILNO Kościół Misjonarzy, NOWE TROKI Fara

Box: 17

806. POZAJŚCIE nad Niemnem, Suwalszczyzna, JANOPOL Cmentarz. Żmudź, KRZYŻ PRZYDROŻNY Żmudź

Box: 17

807. REWAL (Tallin ) Widok od morza, REWAL Ratusz, REWAL Kościół św. Olafa, REWAL Baszta

Box: 17

808. SCHLOSS FICKEL Pałac. Estonia, SCHLOSS RIESENBERG Pałac. Estonia, SCHLOSS LOHDE Pałac. Estonia, HAPSAL Ruiny zamku. Estonia

Box: 17

809. KURSZANY Aleja brzozowa dworska. Żmudź, pow. Szawle Jerzy Gruzewski, ABELE Wiatrak. Górna Litwa, pow. Jeziorosy, RAKISZKI Wiatrak. Górna Litwa, pow. Jeziorosy

Box: 17

810. ANTONINY Pałac. Wołyń, Józef hr Potocki - Helena z ks Radziwiłłów

Box: 17

811. KAMIENIEC PODOLSKI widok na Zamek

Box: 17

812. ANTOPOL Pałac. Podole Karol Jaroszyński

Box: 17

813. SUMÓWKA Dwór. Podole Hieronimowa hr Sobańska

Box: 17

814. PIETNICZANY Pałac. Ukraina Zdzisław hr Grocholski - /N/ z hr Soltanów

Box: 17

815. DASZÓW Pałac. Ukraina Zofia Podhorska

Box: 17

816. HAMERNIA Dwór. Ukraina /N/ hr Dunin Karwicki

Box: 17

817. JANÓW Pałac. Podole Andrzej hr Chołoniewski

Box: 17

818. MIANOCICE Dwór. ziemia kielecka Józef Haller - Helena z Oskierków

Box: 17

819. NIEDŹWIEDŹ Pałac. ziemia kielecka Antoni hr Wodzicki - Anna z hr Wodzickich

Box: 17

820. IGOŁOMIA Pałac. ziemia kielecka /N/ Hr Morstin /N/ z hr Wodzickich

Box: 17

821. KSIĄŻ WIELKI Pałac. ziemia kielecka /N/ hr Wielopolski, KSIĄŻ WIELKI Kaplica

Box: 17

822. PŁAWOWICE Pałac. ziemia kielecka Ludwik hr Morstin - Amelia z hr Lubienieckich

Box: 17

823. ŚMIŁOWICE Dwór. ziemia kielecka Senator J Zdanowski

Box: 17

824. GOSZYCE Dwór. ziemia kielecka Zofia z Zawiszów Kernowa

Box: 17

825. WIĘCŁAWICE Dwór. ziemia kielecka

Box: 17

826. JAKUBOWICE Dwór. ziemia kielecka

Box: 17

827. RABSZTYN Ruiny zamku. pow. Olkuski, ziemia kielecka, SMOLEŃ Ruiny zamku. pow. olkuski, ziemia kielecka; KORZKIEW Ruiny zamku. ziemia kielecka Karol Gaziński

Box: 17

PILICA Fortyfikacje zamkowe. ziemia kielecka

Box: 17

828. CZANIEC Zamek. pow Bialski, Małopolska, woj. Kraków /N/ Jastrzębowski

Box: 17

829. POLANKA WIELKA Dwór. pow bialski, Małopolska, woj. Kraków

Box: 17

830. PISARZOWICZE Dwór. pow. bialski, woj. Kraków

Box: 17

831. KOBIERNICE Dwór. pow. bialski, Małopolska, woj. Kraków hr Skarbek Borowski

Box: 17

832. HAŁCNÓW Dwór. pow. bialski, Małopolska, woj. Kraków

Box: 17

833. WIELKA WIEŚ Dwór. powiat brzeski, Małopolska, woj. Kraków Bogumiła z he Lubieńskich hr Stadnicka

Box: 17

834. RADŁÓW Pałac pow. brzeski, Małopolska, woj. Kraków Roman Dolański

Box: 17

835. LUSŁAWICE Dwór. pow. Brzeski, Małopolska, woj. Kraków

Box: 17

836. KAMIENICA Dwór. pow. Limanowski, woj. Kraków

Box: 17

837. RABA NIŻNA Dwór. pow limanowski, woj. Kraków Jan hr Chomętowski- Maria z hr Dzieduszyckich

Box: 17

838. ŚWIDNIK Dwór. pow. limanowski, woj krakowskie Maria Walterowa

Box: 17

839. LASKOWA Dwór. pow. Limanów, woj. Kraków Zygmunt Michałowski

Box: 17

840. ŁOSOSINA GÓRNA Dwór. pow. limanowski, woj. Kraków

Box: 17

841. LĄD Kościół i klasztor. pow. Konin, woj. poznańskie, SŁUPCA Kościół. pow. Konin, woj. Poznańskie, KAZIMIERZ BISKUPI Klasztor. pow. Konin, woj. poznańskie, KONIN Słup przydrożny z XlI wieku

Box: 17

842. HRYSZOWCE Dwór. Podole Artur Russanowski

Box: 17

843. STRZELCZYŃCE Dwór. Podole Karol hr Chodkiewicz

Box: 17

844. KRASNOPOL Dwór. Wołyń /N/ Mazaraki

Box: 17

845. ŁOPATYN Pałac. Ukraina Baltazar Podhorski

Box: 17

846. MIECHÓW Kościół Bożogrobowców. ziemia kielecka, pow. olkuski, RACŁAWICE Nagrobek rycerzy w kośc. par . ziemia kielecka pow. olkuski , SŁAWKÓW Nagrobek Nyskowskiego kośc. par. ziemia kielecka pow. olkuski, PIESKOWA SKAŁA Nagrobek Szafrańca. ziemia kielecka, pow. olkuski, KSIĄŻ WIELKI Nagrobek Jana Tęczyńskiego. ziemia kielecka pow. olkuski

Box: 17

847. ANTONOSZ Dwór. powiat jezioroski, rdzenna Litwa, Bronisław Baron Romer

Box: 17

848. MELSZTYN Ruiny zamku. pow. brzeski, woj Kraków, Młp.

Box: 17

849. POJOŚCIE Dwór. powiat Poniewieski, rdzenna Litwa Aleksander Meysztowicz, b. min.- Zofia z hr Kossakowskich

Box: 17

850. SZAMOTUŁY Baszta Czarnej Księżniczki. Wielkopolska, MOGILNO Kościól Benedyktynów. Wielkopolska

Box: 17

851. BOBREK Pałac. pow. Chrzanów, woj Kraków, Młp. Adam ks Sapieha- Zofia z hr Sobańskich

Box: 17

852. TRZEBINIA Dwór. pow. Chrzanów, woj. Kraków, Młp.

Box: 17

853. TENCZYN Zamek. pow. Chrzanów, woj. Kraków, Młp.

Box: 17

854. NIEGOSZEWICE Dwór. pow. Chrzanów, woj Kraków, Młp. Piotr hr Rostworowski - Zofia z hr Krasickich

Box: 17

855. BOLSZOWCE Klasztor Karmelitów. woj. Stanisławowskie, Młp. Bolszowce widok na stawy i miasteczko

Box: 17

856. NAJAZD KRZYŻAKÓW NA POLSKĘ Płowce. Tablica

Box: 17

857. SYSTEM OBRONNY KAZIMIERZA W. Tablica

Box: 17

858. KRUSZWICA Dawny zamek

Box: 17

859. BRODNICA Wieża obronna Pomorzew

Box: 17

860. WARSZAWA Pałac belwederski

Box: 17

861. LWÓW Katedra św. Jana

Box: 17

862. LWÓW Wieża Korniatkowska

Box: 17

863. WILNO Ostra Brama strona zewnętrzna

Box: 17

864. [no drawing]

Box: 17

864. LWÓW Kościół Dominikanów

Box: 17

865. LWÓW Kaplica Boimów

Box: 17

865. Dawna Brama MIEJSKA

Box: 17

866. PIŃSK Kościół Jezuitów

Box: 17

867. [no drawing]

Box: 17

868. ZWOLEŃ Kościół par. Ziemia Kielecka

Box: 17

869. LWÓW Rynek

Box: 17

870. LWÓW Dawny arsenał królewski, LWÓW Kościół Bernardynów, LWÓW Katedra ormiańska krużganek, LWÓW Pasaż Ormiański, LWÓW Katedra Ormiańska absyda, LWÓW Katedra ormiańska Fragment, LWÓW Kopiec Unji Lubelskiej

Box: 17

871. ZAMECZEK OSTRÓW Dwór. ziemia Kielecka, Jerzy hr Lubieniecki - Zofia z Czubeków

Box: 17

872. LUBLIN Kościół Brygidek

Box: 17

873. KRAKÓW Zamek Królewski na Wawelu

Box: 17

874. WARSZAWA Zamek Królewski

Box: 17

875. WOŁCZYN Kościół św. Trójcy. ziemia brzesko-litewska

Box: 17

876. BIENIAKONIE Kościół, DRUJA Kościół Dominikanów

Box: 17

877. NOWOGRÓDEK Rynek, LIPNISZKI Hale rynkowe, SMORGONIE Część odbudowanego miasteczka

Box: 17

878. HORODNO Cerkiewka Polesie, POLESKI krajobraz, POLESIE Domowiny na grobach

Box: 17

879. BRZOSTOWICA Stara synagoga, STOLIN nad Prypecią Kikut żydowski, POLESIE Karczma

Box: 17

880. HUCULSZCZYZNA Krzyż przydrożny. pow Stanisławów

Box: 17

881. PRZEMYŚL Katedra, PRZEMYŚL Brama zamkowa

Box: 17

882. KAZIMIERZ NAD WISŁĄ Dawne kamienice

Box: 17

883. WARSZAWA Gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego

Box: 17

884. RUGIA Arkona na Rugji

Box: 17

885. KASZUBY Wybrzeże morskie

Box: 17

886. MINOGA Pałac. Ziemia Kielecka, Józef Skarbek- Borowski

Box: 17

887. PSARY Dwór. pow. Rohatyń, Młp. wsch. Ludwik hr Rey - Teresa z hr Potockich

Box: 17

888. KROŚCIENKO Dwór. Młp. wsch. /N/ hr Potocki

Box: 17

889. SARNKI Dwór. woj. Stanisławowskie, Aleksander Krzeczunowicz - Idalia z Dowgiałłów

Box: 17

890. SŁOBITY Pałac. Warmia, Pomorze ks Zu Dohnau- Schlobitten

Box: 17

891. KAMIENIEC Pałac. Warmia, Prusy

Box: 17

892. DROGOSZE Pałac. Warmia, Prusy dawniej Denhofów ostatnio ?

Box: 17

893. SZTYNORT Pałac. Warmia, Prusy

Box: 17

894. NIDZICA (Neidenberg) Zamek. Mazury, Prusy

Box: 17

895. FROMBORK Katedra, FROMBORK Dom Kopernika, FROMBORK Mikołaj Kopernik (ze starego sztychu)

Box: 17

896. ELBLĄG Port, ELBLĄG Kamienica Królewska

Box: 17

897. MARCINKÓW Krzyż przydrożny. Prusy Barczewo Kapliczka przydrożna

Box: 17

898. KLĘCIE Dom holenderski. pow. Malborski, Prusy

Box: 17

899. DĄBROWICA Zamek krzyżacki. Prusy

Box: 18

900. SUSZ Kościół. Prusy

Box: 18

901. KĘTRZYN Zamek. Prusy

Box: 18

902. Zamki krzyżackie rozmieszczenie Tablica

Box: 18

903. ROKOSSOWO Pałac. Wielkopolska, Jan ks Czartoryski - Róża z ks. Druckich- Lubeckich

Box: 18

904. MALBORK Ratusz

Box: 18

905. INWAŁD Pałac. pow. Wadowice, woj. Kraków Rodryg hr Romer - Zofia z hr Drohojowskich

Box: 18

906. ZATOR Zamek. pow. Wadowice, woj. Kraków Adam hr Potocki - Maria z Dembińskich

Box: 18

907. GŁĘBOWICE (Głęboszyce) Dwór. pow. Wadowice Józef hr Dunin

Box: 18

908. ANDRYCHÓW Pałac. pow. Wadowice, woj. Kraków Stefan hr Bobrowski - Róża z hr Męcińskich

Box: 18

909. ZBYLITOWSKA GÓRA pow. Tarnowski, woj Kraków /N/ Żaba

Box: 18

910. SPYTKOWICE Zamek. pow. Wadowice, woj. Kraków

Box: 18

911. GRABOSZYCE Dwór. pow. Wadowice, woj. Kraków

Box: 18

912. STRYSZÓW Dwór. pow. Wadowice, woj. Kraków

Box: 18

913. ZEMBRZYCE Dwór. pow. Wadowice, woj. Kraków

Box: 18

914. ZEBRZYDOWICE Dwór. pow. Wadowice, woj. Kraków

Box: 18

915. BRZEŹNICA Dwór. pow. Wadowice, woj. Kraków

Box: 18

916. TARNÓW Ratusz

Box: 18

917 WIŚNICZ NOWY Brama zamkowa

Box: 18

918. NIDEK Kościół par. pow. Wadowice, woj. Krak

Box: 18

919 PRZEWORSK Pałac. woj Lwowskie Andrzej ks Lubomirski - Anna z hr Hussarzewskich

Box: 18

920 OLEJÓW Dwór. woj. Tarnopolskie Aleksander hr Wodzicki - Maria z hr Dzieduszyckich

Box: 18

921. Knieja polska Cietrzewie na tokowisku

Box: 18

922. Knieja polska Słonki

Box: 18

923. [no drawing]

Box: 18

924. Knieja polska Głuszec na toku

Box: 18

925. Knieja polska Jastrząb

Box: 18

926. Knieja polska Lis

Box: 18

927. Knieja polska Kozioł

Box: 18

928. Knieja polska Dzik

Box: 18

929. Knieja polska Kaczki krzyżówki

Box: 18

930. Knieja polska Żubr

Box: 18

931. Knieja polska Jeleń na rykowisku

Box: 18

932. Knieja polska Bażanty

Box: 18

933. Knieja polska Tragedia fuszerskich strzałów

Box: 18

934. Knieja polska Niedźwiedź na żerowisku

Box: 18

935. Knieja polska Ryś

Box: 18

936. Knieja polska Wilk

Box: 18

937. Knieja polska Łoś

Box: 18

937. Knieja polska Królik

Box: 18

938. Knieja polska Poranek w borze - łoś

Box: 18

939. Knieja polska Bóbr

Box: 18

940. TUHANOWICZE Dawna oficyna (Mickiewiczowska) pow. nowogródzki Maria Tuhanowska

Box: 18

941. [no drawing]

Box: 18

942. Knieja polska Kuropatwy ciągnące w polu (two drawings)

Box: 18

943. Knieja polska Szarak (two drawings)

Box: 18

944. Knieja polska Żbik

Box: 18

945. Knieja polska Żuraw

Box: 18

946. Knieja polska Dziki przeszły przez nagonkę

Box: 18

947. Knieja polska Kozioł opędzający się od gzów

Box: 18

948. Knieja polska Dzikie gęsi ciągną ku południowi nad borem

Box: 18

949. Knieja polska Orzeł

Box: 18

950. Knieja polska Czapla

Box: 18

951. Knieja polska Goń ogarów

Box: 18

952. Knieja polska Czarne bractwo

Box: 18

953. [no drawing]

Box: 18

954. [no drawing]

Box: 18

955. Knieja polska Ryś wyszedł na haliznę

Box: 18

956. Knieja polska Bociany

Box: 18

957. Knieja polska Borsuk

Box: 18

957. Knieja polska

Box: 18

958. Knieja polska Dzikie gołębie

Box: 18

958. Knieja polska Dziki

Box: 18

959. Knieja polska Wydra (two drawings)

Box: 18

960. Knieja polska Bekas dubelt

Box: 18

961. Naszych Pollak i LASOW, DERKACZ, SPIEWACY, DUKULKA, SLOWIK, SKOWRONEK

Box: 18

962. Knieja polska Śpiewacy naszych pól I łąk I lasów (two drawings)

Box: 18

963. Knieja polska Czapla w locie

Box: 18

964. [no drawing]

Box: 18

964. ŁUNNA Dwór. ziemia Grodzieńska /N/ bar. Romer

Box: 18

965. KRYGEWICZE

Box: 18

966. JODKANY Dwór. pow. Poniewieski, Rdzenna Litwa Bogdan Butrym

Box: 18

967. WODOKTY Dwór. pow. Poniewieski, Rdzenna Litwa

Box: 18

968. POLESIE Dwór. pow. Poniewieski, Rdzenna litwa Kazimierz Zawisza

Box: 18

969. KOŚCIELNIKI Pałac. woj. Krakowskie Teresa z hr. Potocki hr. Wodzicka

Box: 18

970. PORĘBA WIELKA Dwór. pow. Bialski, woj. Krakowskie Benedykt hr. Tyszkiewicz - Maria z ks. Lubomirskich

Box: 18

971. KARNIOWICE Dwór. woj. Krakowskie /N/ Skrzyński

Box: 18

972. MODLNICA Dwór. pow. Krakowski Zygmunt bar. Konopka - Paulina z Gostkowskich

Box: 18

973. ŁAZANY Dwór. pow. Krakowski /N/ Lewartowski

Box: 18

974. ROŻNÓW Dwór. pow. Nowy Sącz Józef hr. Stadnicki - Joanna z hr. Stadnickich

Box: 18

975. ŚLESZYN Dwór. pow. Kutno Władysław Froelich - Antonina z Zdrodowskich

Box: 18

976. ŁĘKI KOŚCIELNE Dwór. pow. Kutno Józef Czarnowski

Box: 18

977. WOJSZYCE Dwór. pow. Kutno

Box: 18

978. KUTNO Pałacyk Zawadzkich - odsprzedany Zarządowi Miasta Kutno

Box: 18

979. ŁĘCZYCA Ruiny zamku

Box: 18

980. BIESIEKIERY Ruiny zamku. pow. Łęczyca

Box: 18

981. PODĘBICE Dwór. pow. Łęczyca Rodryg Wyskota-Zakrzewski

Box: 18

982. GOŚLUB Pałac. pow. Łęczyca bar. Maltzen

Box: 18

983. GOSTKÓW Pałac. pow. Turecki Aleksander Skrzyński - Antonina z Górskich

Box: 18

984. WODZIERADY Dwór. pow. Łaski

Box: 18

985. SĘDZIEJOWICE Dwór. pow. Łaski

Box: 18

986. PABIANICE Zamek

Box: 18

987. ŁASK Kościół

Box: 18

988. SEGEWOLD Pałac. Livlandia

Box: 18

989. SEGEWOLD Ruiny zamku. Livlandia

Box: 18

990. TURAIDA Ruiny zamku. Livlandia

Box: 18

991. RYGA Tum

Box: 18

992. KURLANDIA Przedwiośnie

Box: 18

993. LIVLANDIA Na rzekach Nadbałtyki

Box: 18

994. KURLANDIA Brzeg Bałtyku

Box: 18

995. BRZEZINY Kościół. pow. Brzeziński, woj. Łódzkie

Box: 18

996. OPORÓW Kościół pow. Łowicki

Box: 18

997. PIĄTEK Kościół par. pow. Łęczycki

Box: 18

998. GŁOGOWIEC Kościół par. pow. Kutnowski

Box: 18

999. RYGA Widok na Uniwersytet - dawną Politechnikę

Box: 19

1000. KURLANDIA Krzyż na grobie zbiorowym ofiar pomordowanych przez bolszewików

Box: 19

1001. ŻMUDŹ Cichy dzień zimowy

Box: 19

1002. OSITNIACZKA Fragment dworu. Ukraina Antoni Kotiużyński

Box: 19

1003. BIAŁACZEW Pałac. pow. Opoczyński Zygmunt hr. Broel - Plater - Anna z hr. Brzozowskich

Box: 19

1004. LUDYNIA Dwór. pow. Opoczyński

Box: 19

1005. BĄDKOWO Spichlerz dworski

Box: 19

1006. RAVSNAS Dwór. Szwecja

Box: 19

1007. DROTTINGHOLM Pałac Królewski. Szwecja

Box: 19

1008. STROMSERUM Dwór. Szwecja

Box: 19

1009. VADSTENA Zamek. Szwecja

Box: 19

1010. WALEWICE Pałac. pow. Łowicki Jadwiga z hd. Potockich 1.Vo Grabińska 2.Vo Potworowska

Box: 19

1011. KIERNOZIA Dwór. pow. Łowicki Kazimierz Wieszczyński - /N/ z Jaraczewskich

Box: 19

1012. NOWE MIASTO NAD PILICĄ Pałac. Gustaw Bławdziewicz - Adela z hr. Lubieńskich

Box: 19

1013. KALEŃ Pałac. pow. Rawsko-mazowiecki braci Chełmickich

Box: 19

1014. ŁĘGONICE Dwór. pow. Rawsko-Mazowiecki Kazimierz Zdziarski

Box: 19

1015. WĘGRZYNOWICE Dwór. pow. Rawsko - Mazowiecki

Box: 19

1016. STARA WIEŚ Dwór. pow. Rawsko-Mazowiecki Tadeusz hr. Brzozowski - Bronisława z Zacharewiczów

Box: 19

1017. ŻYTNO Dwór. pow. Radomski Jacek Siemieński - Ewa z Wielowiejskich

Box: 19

1018. BĄKOWA GÓRA Dwór. pow. radomskowski Henryk hr. Potocki,

Box: 19

1019 SKIERNIEWICE Pałac biskupi,

Box: 19

1020 MAJKOWICE Ruiny zamku. pow. radomskowski,

Box: 19

1021 ŁOWICZ Kolegiata,

Box: 19

1022 BĄKOWA GÓRA Ruiny zamku. pow. radomskowski Henryk hr. Potocki

Box: 19

1023. ARKADIA Dom burgrabiego. pow. łowicki Janusz ks. Radziwiłł - Anna z ks. Lubomirskich

Box: 19

1024. TARCE Dwór. Wielkopolska Zdzisław Skarżyński

Box: 19

1025. TUBĄDZIN Dwór. pow. sieradzki Kazimierz Colonna - Walewski

Box: 19

1026. Knieja polska Dziki

Box: 19

1027. MAŁKÓW Dwór. pow. sieradzki Henryk Krzyżanowski

Box: 19

1028. WRZĄCA Dwór. pow. sieradzki Maria z Grodzickich Grodzicka

Box: 19

1029. WOLBÓRZ Pałac biskupi. pow. radomskowski

Box: 19

1030. BEŁCHATÓW Dwór. pow. piotrowski

Box: 19

1031. SOBOTA Kościół. pow. piotrkowski

Box: 19

1032. OŻARÓW Dwór. pow. wieluński

Box: 19

1033. NIECHMIRÓW Dwór. pow. Wieluń ostatnio starozakonnego Glitzensteina

Box: 19

1034. GOŚCINNA Dwór. pow. Piotrków /N/ Sokołowski

Box: 19

1035. LUBIEC Dwór. pow. piotrkowski

Box: 19

1036. PARŻNIEWICE Dwór. pow. piotrkowski /N/ Sulimirski

Box: 19

1037. BOLECHOWICE Ruiny zamku. pow. wieluński

Box: 19

1038. SANCYGNIÓW Dwór. ziemia kielecka Andrzej Deskur - Stanisława z Koseckich

Box: 19

1039. WIŚNIOWA Dwór. ziemia kielecka Józef Orsetti

Box: 19

1040. SZYDŁOWIEC Dawny zamek Szydłowieckich, ziemia kielecka

Box: 19

1041. RYTWIANY Ruiny zamku. ziemia kielecka, pow. sandomierski Artur ks. Radziwiłł - Krystyna z hr. Broel - Platerów

Box: 19

1042. JANOWIEC Ruiny zamku. pow. sandomierski, ziemia kielecka

Box: 19

1043. NIEDRZWICE Dwór. ziemia kielecka, pow. sandomierski N. Niwiński

Box: 19

1044. STRZAŁKÓW Dwór. pow. Sandomierski, ziemia kielecka Wacław Makomaski - Zofia z Przyjemskich

Box: 19

1045. NIKISIAŁKA Dwór. pow. Sandomierski, ziemia kielecka Zofia Malinowska

Box: 19

1046. MIĘDZYGÓRZ Ruiny zamku. pow. sandomierski, ziemia kielecka

Box: 19

1047. UJAZD Ruiny zamku. pow. sandomierski, ziemia kielecka Jan Krystyn hr. Ostrowski - Anna z hr. Broel - Platerów

Box: 19

1048. OSSOLIN Szczątki zamku. pow. Sandomierz, ziemia kielecka

Box: 19

1049. TERESIN Pałac. pow. Sochaczew, woj. Warszawskie Jan ks. Drucki - Lubecki

Box: 19

1050. SANDOMIERSKIE Krzyż przydrożny

Box: 19

1050. DANISZEW Dwór. pow. Iłża, ziemia kielecka Władysław Jasieński - Anna z Dal Trozzo

Box: 19

1051. [no drawing]

Box: 19

1052. NAWOJOWA Pałac. pow. Nowy Sącz, woj. Kraków Helena z ks. Sapiehów hr. Stadnicka

Box: 19

1053. SIENNIEŃSKA WOLA Dwór. pow. Iłża, ziemia kielecka Michał Jasieński - Zofia z Herniczków

Box: 19

1054. BRONOWICE Dwór. pow. kozienicki, ziemia kielecka Maria z Łuniewskich Herniczek

Box: 19

1055. OLESIN Pałac. k/Ostrowca pod Kurowem ongiś hr. Potockich

Box: 19

1056. RÓŻANKA Pałac. pow. Włodawa, ziemia lubelska Konstanty hr Zamoyski - Natalia z ks. Lubomirskich

Box: 19

1057. TRZEBIECHÓW Dwór

Box: 19

1058. KOZŁÓWKA Pałac. ziemia Lubelska Aleksander hr Zamoyski - Jadwiga z ks Brzozowskich

Box: 19

1059. CZARNOŻYŁY Dwór zabytkowy. pow. Wieluń Bogdan hr. Załuski

Box: 19

1060. RAUDAN Ruiny zamku. nad Niemnem, rdzenna Litwa

Box: 19

1061. ZAGRZYNEK Dwór

Box: 19

1062. ŁĄCK Pałac

Box: 19

1063. PUDLISZKI Dwór. Wielkopolska Stanisław Fenrych

Box: 19

1064. KOSZUTY Dwór. Wielkopolska /N/ z hr. Szembeków Rekowska

Box: 19

1065. OPOROWO Pałac. Wielkopolska Witold Dzierżykraj - Morawski

Box: 19

1066. OLSZANKA Dwór. Suwalszczyzna

Box: 19

1067. KALISZ Kościół farny, KALISZ Teatr Miejski

Box: 19

1068. BORYSŁAWICE Ruiny zamku. Wielkopolska, OSTRÓW LEDNICKI Ruiny zamku

Box: 19

1069. LIPNICA MUROWANA Dwór. pow. Bocheński Młp. Antoni hr Ledóchowski - Józefina z hr. de Saliziers

Box: 19

1070. GORZYŃ Dwór. Wielkopolska

Box: 19

1071. NEUDEK Pałacyk myśliwski. Śląsk Hr Henkel von Donnersmark

Box: 19

1072. GOJCIENISZKI Dwór. pow. lidzki Tadeusz Kiersnowski

Box: 19

1073. WOŁKOWCE Dwór. Podole Józef Starorypiński - Zofia ze Skibniewskich

Box: 19

1074. LITWA Karta tytułowa

Box: 19

1075. RYTRO Ruiny zamku. pow. Nowy Sącz

Box: 19

1076. WIELOGŁOWY Dwór. pow. Nowy Sącz

Box: 19

1077. STARY SĄCZ Kościół i Klasztor Klarysek

Box: 19

1078. WOLA MAKOLSKA Typowa chałupa w Łowickim

Box: 19

1079. BYKI Ruiny zamku pow. piotrkowski

Box: 19

1080. PIOTRKÓW Fara

Box: 19

1081. WILNO Widok z Góry Zamkowej

Box: 19

1082. DUKLA Pałac. Małopolska hr. Męcińskich

Box: 19

1083. ŁOBZÓW Dwór. pow. Nowogródzki ks. Giedroyć

Box: 19

1084. SKOMLIN Stary spichrz. pow. Wieluń Ignacy Bąkowski - Kazimiera z Taczanowskich

Box: 19

1085. ŻBIJEWO Dwór. pow. Włocławek Ujazdowskich - następnie Zaborowskich

Box: 19

1086. GŁAZNÓW Dwór. pow. Kutno Władysław Kiejstut Matlakowski - Łucja z Raczyńskich

Box: 19

1087. [no drawing]

Box: 19

1088. MIŁKI Dwór. pow. Brasławski Kopański

Box: 19

1089. SUPRANÓWKA Dwór. Małopolska Wsch. Marji Koźmińskiej

Box: 19

1090. PRZEWOZIE Dwór. Małopolska Scatzeghinów

Box: 19

1091. ZAŁUCZE Dwór. Małopolska Henryk Krzysztoporowicz

Box: 19

1092. POHORCE Dwór. Małopolska Marji z hr. Dzieduszyckich hr. Tarnowska

Box: 19

1093. NOWOMALIN Zamek. Wołyń Karol Dowgiałło - Zofia z hr. Potulickich

Box: 19

1094. MIĘDZYRZECZ OSTROGSKI, Wołyń

Box: 19

1095. URWENNA Zajazd zabytkowy. Wołyń

Box: 19

1096. LIDZBARK Pałacyk Biskupi. Warmia, Prusy

Box: 19

1097. JURKOWY MŁYN Dwór. Prusy

Box: 19

1098. SMOLAJNY Brama pałacowa. Warmia, Prusy

Box: 19

1099. RÓWNE Oranżeria pałacowa. Wołyń

Box: 20

1100. WILNO Kościół ks. Misjonarzy

Box: 20

1101. PODWORYSZKI Dwór. pow. Lidzki, ziemia Wileńska Tadeusz Kiersnowski

Box: 20

1102. KOPASZEWO Pałac. pow. Kościan Mieczysław Chłapowski - Wanda z Potworowskich

Box: 20

1103. TURWIA Pałac. Wielkopolska

Box: 20

1104. TARNOGÓRA Pałac. woj. Lubelskie Stanisław Czyżewski

Box: 20

1105. GNOYNO Dwór zabytkowy obronny. Ziemia Kielecka, pow. Buski Gabriel Łuniewski - Zofia z Pohoreckich

Box: 20

1106. SZANIEC Ruiny dworu. Ziemia Kielecka, pow. Buski

Box: 20

1107. SZYDŁÓW Ruiny zamku. pow. buski, ziemia kielecka

Box: 20

1108. MOKRSKO GÓRNE Ruiny Zamku. pow. buski, ziemia kielecka

Box: 20

1109. ŚLADKÓW DUŻY Pałac. pow. buski, ziemia kielecka

Box: 20

1110. ZBORÓW Pałac. pow. buski, ziemia kielecka

Box: 20

1111. PROMNIK Dwór. pow. kielecki

Box: 20

1112. RADZANÓW Dwór. pow. buski, ziemia kielecka

Box: 20

1113. TARNOSKAŁA Zespół pałacowy. pow. buski, ziemia kielecka

Box: 20

1114. WIDUCHOWA Dwór. pow. buski, ziemia kielecka

Box: 20

1115. WÓLKA KLUCKA Dwór. pow. kielecki

Box: 20

1116. ŁAGIEWNIKI Spichrz dworski. pow. buski, ziemia kielecka

Box: 20

1117. BODZENTYN Ruiny zamku biskupiego. pow. kielecki

Box: 20

1118. PODZAMCZE PIESZKOWSKIE pow. kielecki Jej Królewska Wys. Karolina z ks Bourbon hr. Zamoyska

Box: 20

1119. PODZAMCZE CHĘCIŃSKIE Dwór. pow. kielecki

Box: 20

1120. BOLMIN Ruiny dworu. pow. kielecki Alfons Paszowski - Helena z Reklewskich

Box: 20

1121 Św. KRZYŻ Klasztor na Łysej Górze

Box: 20

1122. BRZEZIE Dwór pow. Jędrzejów ziemia kielecka Władysław Bogusz

Box: 20

1123. SOBKÓW Baszta dawnej fortalicji. pow. Jędrzejów, woj. kieleckie

Box: 20

1124. KOWALE PAŃSKIE Dwór. pow. Turek woj. poznańskie, dawniej łódzkie Skowrońskich

Box: 20

1125. GIŻYCE Dwór. pow. wieluński, woj. łódzkie

Box: 20

1126. MCHY Pałac. pow. Oborniki woj. poznańskie Józef Kraśnicki - Irena z Jarochowskich

Box: 20

1127. WAKA Pałac. pow. wileński Jan hr. Tyszkiewicz - /N/ z ks. Radziwiłłów

Box: 20

1128. ŚWIĄCK Pałac z Grodzieńska

Box: 20

1129. STRYJÓW Pałac. Hr. Feliks Smoczewski - Zofia z Czyżewskich

Box: 20

1130. ŻDŻANNE Ruiny pałacu Jan Czyżewski - Maria z hr. Rzewuskich

Box: 20

1131. SKORASZEWICE Dwór pow. Gostyń woj. poznańskie Bernard Sypniewski - Maria z Ponikiewskich

Box: 20

1132. CHLEWISKA Dwór. pow. konecki woj. kieleckie

Box: 20

1133. KOŃSKIE Skrzydło pałacu. pow. konecki woj. kieleckie Anna z hr. Branickich hr. Tarnowska

Box: 20

1134. SKOTNIKI Dwór pow. konecki woj. kieleckie

Box: 20

1135. STRYCHOWICE GÓRNE Dwór pow. konecki woj. kieleckie

Box: 20

1136. JANOWIEC Ruiny zamku pow. konecki woj. kieleckie

Box: 20

1137. RUSINÓW Pałac pow. Opoczno woj. kieleckie

Box: 20

1138. OPOCZNO Dwór pow. Opoczno woj. kieleckie

Box: 20

1139. ZAMECZEK Dwór pow. Opoczno woj. kieleckie

Box: 20

1140. POPŁAWY Dwór pow. Opoczno woj. kieleckie

Box: 20

1141. PRYMUSOWA WOLA Dwór pow. Opoczno woj. kieleckie

Box: 20

1142. CHOTÓW Dwór pow. ostrowski woj. poznańskie Niemojewskich

Box: 20

1143. SKORASZEW Pałac pow. Kępno woj. poznańskie

Box: 20

1144. MROCZEŃ Dwór pow. Kępno woj. poznańskie

Box: 20

1145. MIELECIN Dwór pow. Kępno woj. poznańskie

Box: 20

1146. NOSALE Dwór pow. Kępno woj. poznańskie

Box: 20

1147. JURKÓW Dwór pow. Kościan woj. poznańskie Kajetan Dzierżykraj Morawski - Maria z Turnów

Box: 20

1148. WISZNIEW Dwór pow. święciański woj. wileńskie Jan Karłowicz (muzyk) - Irena z Sulistrowskich

Box: 20

1149. LIPKÓW Dwór pow. warszawski Zborowski

Box: 20

1150. KRUPE Pałac pod Krasnymstawem gub. lubelska

Box: 20

1151. GODZIE Dwór pow. birżański Rdzenna Litwa Ciemnołońskich (two drawings)

Box: 20

1152. RUTKA Dwór rdzenna Litwa Korewów

Box: 20

1152. MOROCZYN

Box: 20

1153. MITÓW Dwór pow.rakiski Górna Litwa Cywińskich

Box: 20

1154. KOSSAKI Dwór pow. Birże Górna LitwaElżbiety z Borowskich Ciemnołońskiej

Box: 20

1155. [no drawing]

Box: 20

1156. KOZY Pałac Małopolska Śląsk bar. Marian Czecz

Box: 20

1156. BULOWICE Pałac Małopolska Śląsk hr. Larisz /N/ z bar. Czeczów

Box: 20

1157. [no drawing]

Box: 20

1158. ROHOŹNICA Dwór pow. Wołkowysk Oskar Meysztowicz - Flora z Kęszyckich

Box: 20

1159. ZABORÓWEK pow. Grójec woj. Warszawa Gabryel Wodziński - Róża z hr. Jezierskich

Box: 20

1160. DROHOWYŻE Pałac woj. Lwów Fundacja hr. Skarbka

Box: 20

1161. OTMIANOWO Dwór pow. Włocławek Kujawy Józef Gliński - Karolina z Wodzińsckich

Box: 20

1162. SIERAKÓWEK Dwór pow. Gostyń Korona Michał Wodziński - Konstancja z Wodzińskich

Box: 20

1163. OSITNIACZKA Fragment dworu Ukraina Antoni Kotiużyński

Box: 20

1164. ODNÓW Pałac pow. Żółkiew Młp. Józef Obertyński - Beata z Wolskich

Box: 20

1165. TRZESZCZANY Pałac woj. lubelskie pow. Hrubieszów Jan ks. Bielski

Box: 20

1166. NAROL Małopolska

Box: 20

1167. Ruś

Box: 20

1167. PIOTRAWIN Dwór woj. lubelskie pow. Puławy Juliusz Cywiński - Stefania z Mrozowskich

Box: 20

1168. MONIAKI Dwór woj. lubelskie Zofji z Zembrzuskich Olszowskiej

Box: 20

1169. KAMIEŃ Dwór woj. lubelskie Anna Stanisławowa Cywińska Gerliczowa

Box: 20

1170. BOLESŁAW Dwór woj. krakowskie k. Tarnowa Stefan Sroczyński - Zofia z Jordan-Stojanowskich

Box: 20

1171. ZDANISZKI pow. Telesze Kowno Prof. Lubomir Dymsza - Zofia z Kierbedziów