Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
Register of the Jan Karski papers
46033  
No online items No online items       Request items ↗
View entire collection guide What's This?
PDF (172.21 Kb) HTML
Search this collection
 
 
Table of contents What's This?

Container List

 

Biographical File, 1942-1994

Scope and Content Note

Correspondence, notes, telegrams, reports on Karski's courier mission to Poland and on his mission to inform the public in the United States and Great Britain. See also scrapbooks.

Arrangement

Arranged by physical form in boxes 1-3 and 36, and alphabetically by subject in box 9
 

Material brought to the Polish government-in-exile in London from Poland by Jan Karski in 1942

Box/Folder 1 : 1

"Charakter Misji"

Box/Folder 1 : 2

Photographs of typed records

Box/Folder 1 : 3-4

Photographs of Poland under German occupation (activities of the Polish Underground, scenes in the Warsaw Ghetto, etc.)

Box/Folder 36 : 1-2

Report given to Gen. Władysław Sikorski in 1943 after Jan Karski arrived in England from Poland

Box/Folder 36 : 1-2

Klucz do kryptonimów raportu politycznego Jana Karskiego (key to pseudonyms in Jan Karski's political report)

Box/Folder 36 : 1-2

"Obóz Narodowy - Próby konsolidacji" (#1)

Box/Folder 36 : 1-2

"Obóz Socjalistyczny" (#2)

Box/Folder 36 : 1-2

"Pozycja Stronnictwa Ludowego" (#3)

Box/Folder 36 : 1-2

"Unia" (#4)

Box/Folder 36 : 1-2

"Ośrodki Ludowo-Demokratyczno-Lewicowe" (#5)

Box/Folder 36 : 1-2

"Sanacja" (#6)

Box/Folder 36 : 1-2

"Konferencja Okrągłego Stołu" (#7)

Box/Folder 36 : 1-2

"Konflikty Życia Podziemnego" (#8)

Box/Folder 36 : 1-2

"Siły Zbrojne" (#9)

Box/Folder 36 : 1-2

"Delegatura Rządu" (#10)

Box/Folder 36 : 1-2

"P.K.P." (#11)

Box/Folder 36 : 1-2

"Polityczność Sił Zbrojnych" (#12)

Box/Folder 36 : 1-2

"Charakterystyczna Inicjatywa Polityczna" (#13)

Box/Folder 36 : 1-2

"Koncepcje Powstania" (#14)

Box/Folder 36 : 1-2

"Koncepcje Konsolidacyjne" (#15)

Box/Folder 36 : 1-2

"O Kierownictwo Polski Powstańczej" (#16)

Box/Folder 36 : 1-2

"Działalność Agentur Sowieckich na Ziemiach Polskich" (#17)

Box/Folder 36 : 1-2

"Zagadnienie Łączności" (#18)

Box/Folder 36 : 1-2

"Departament Oświaty i Wychowania" (#19)

Box/Folder 36 : 1-2

"Państwowy Korpus Bezpieczeństwa" (#20)

Box/Folder 36 : 1-2

"Poziom Moralny i Polityczny Życia Podziemnego - Luźne Ośrodki i Ich Rola" (#21)

Box/Folder 36 : 1-2

"Zagadnienie Fachowości - Elita - Rola Emigracji" (#22)

Box/Folder 36 : 1-2

"Zagadnienie Młodzieży" (#23)

Box/Folder 36 : 1-2

"Bierni i 'Współpracujacy' z Okupantem" (#24)

Box/Folder 36 : 1-2

"Charakterystyczny Problem 192" (#25)

Box/Folder 36 : 1-2

"Prasa Tajna" (#26)

Box/Folder 36 : 3

Report of Jan Karski to the Prime Minister of the Polish government-in-exile in London on his secret trip to the United States in 1943 and his audience with President Franklin D. Roosevelt

Box/Folder 36 : 3

List of prominent people at the secret gathering where Jan Karski gave his report on Poland

Box/Folder 36 : 3

Memorandum for the Prime Minister (personal)

Box/Folder 36 : 3

Memorandum of conversation between Jan Karski and prominent Americans

Box/Folder 36 : 3

Memorandum of discussion between J. Kwaśniewski and prominent Americans and Englishmen

Box/Folder 36 : 3

Report from conversation during an audience with President Franklin D. Roosevelt

Box/Folder 36 : 3

Report no. 1 of Jan Karski's activities during his first trip to the United States (4 copies)

Box/Folder 36 : 3

Report no. 2 of Jan Karski's activities during his first secret trip to the United States, 1943

Box/Folder 36 : 3

Report no. 3 from Jan Karski's secret mission to the United States, "The Jewish Problem"

Box/Folder 36 : 3

Report no. 3, "Reakcje kluczowych osobistości amerykańskich na mój referat"

Box/Folder 36 : 3

Report no. 4 of Jan Karski's secret visit to the United States, 1943, "Spostrzeżenia i Wnioski"

Box/Folder 36 : 3

Report from Jan Karski's secret trip to the United States in 1943, "Do Pana Kierownika Spraw Zagranicznych przy Delegacie Rządu"

Box/Folder 2 : 1

Jan Karski's report on the activities of the Polish Underground up to 1943 in the fight against the German occupation

Box/Folder 2 : 1

"Prasa Tajna" (#1)

Box/Folder 2 : 1

"Podtrzymywanie Nastroju Walki w Społeczeństwie Polskim" (#2)

Box/Folder 2 : 1

"Życie w Polsce" (#3)

Box/Folder 2 : 1

"Ogólny Charakter Ruchu Podziemnego" (#4)

Box/Folder 2 : 1

"Sytuacja Żywnościowa" (#5)

Box/Folder 2 : 1

"Charakter Polskiego Ruchu Podziemnego" (#6)

Box/Folder 2 : 1

"Prasa Tajna" (Ciąg dalszy) (#7)

Box/Folder 2 : 1

"The Construction of the Polish Underground Movement" (#8)

Box/Folder 2 : 1

"Material do Memorandum" (#9)

Box/Folder 2 : 1

"Życie w Polsce" (#10)

Box/Folder 2 : 1

"Polski Ruch Podziemny" (#11)

Box/Folder 2 : 1

"Pytania i Odpowiedzi" (#12)

Box/Folder 2 : 1

"Kraj i Emigracja" (#13)

Box/Folder 2 : 1

"The Organization of the Underground Movement in Poland" (#14)

Box/Folder 2 : 1

"Organizacja Ruchu Podziemnego w Polsce" (#15)

Box/Folder 2 : 1

Państwo Polskie No. 12 from 1943 April 23 (#16)

Box/Folder 2 : 1

Artykuł P. J. Nowaka wygłoszony w House of Commons (#17)

Box/Folder 2 : 1

"O Ile Można Stwierdzić Prawdziwość Oskarżeń Zawartych w Prawdzie"(#18)

Box/Folder 2 : 1

Sprawozdanie z działalności propagandowej Jana Karskiego o sprawach krajowych w czasie od 10 1943 roku do 1 lutego 1944 roku (#19)

Box/Folder 2 : 2

"Lista Nazwisk w Ruchu Podziemnym" (#20)

Box/Folder 2 : 2

"Raport z Misji Jana Karskiego w roku 1940" (#21)

Box/Folder 2 : 2

Introductory letters - Jan Karski's second trip to the United States (#22)

Box/Folder 2 : 2

Memorandum of discussion between Jan Karski and prominent Americans and Englishmen, London, 1943 (#23)

Box/Folder 2 : 2

Report no. 1 from Jan Karski's trip to the United States (#24)

Box/Folder 2 : 2

Memorandum of Jan Karski's discussion with English politicians and reporters (#25)

Box/Folder 2 : 2

Report no. 4 from Jan Karski's trip to the United States (#26)

Box/Folder 2 : 2

Loose pages of information on Poles during World War II (#27)

Box/Folder 2 : 2

"Egzamin Wstępny" by Zygmunt Nagórski, Jr. (#28)

Box/Folder 2 : 2

"Amerykańska Produkcja Filmowa i Zagadnienie Filmu Polskiego" by Ryszard Ordyński, 1943 December 27 (#29)

Box/Folder 2 : 2

Uwagi Wincentego Bejtmana, kierownika Wydziału Filmowego w sprawie projektowanej produkcji filmów pełnometrażowych w Hollywood (#30)

Box/Folder 2 : 2

"Podziemne Państwo Polskie - Charatker Ruchu Podziemnego" (#31)

Box/Folder 2 : 2

Notatka dla Pana Premiera - "Partyzanci Sowieccy" (#32)

Box/Folder 2 : 2

"Warunki Egzystencji Ludnosci Polskiej na Terenach Inkorporowanych" (#33)

Box/Folder 2 : 2

"Niebezpieczeństwo Zagrażające Ludności Polskiej" (#34)

Box/Folder 2 : 2

Memorandum to Minister Tadeusz Romer, 1943 October 4 (#35)

Box/Folder 2 : 2

Proposed interview (#36)

Box/Folder 2 : 2

Proposed letter to P. Kestner - Protest (#37)

Box/Folder 2 : 2

Rezolucja (#38)

Box/Folder 2 : 2

"Le mouvement souterrain en Pologne" (#39)

Box/Folder 2 : 3

"Polski Ruch Podziemny" (#40)

 

"Wiadomości Gospodarcze i Finansowe" (#41)

Box/Folder 2 : 3

Notatka dla Pana Ministra T. Romera (#42)

Box/Folder 2 : 3

"Inside Poland Today" by Leon Dennen (#43)

Box/Folder 2 : 3

Notatka dla Pana Premiera (#44)

Box/Folder 2 : 3

"Niemcy na Przyszlość - Mentalność Młodzieży Niemieckiej" (#45)

Box/Folder 2 : 3

Ramowe Przemowienie na temat Stosunków Polsko-Rosyjskich (#46)

Box/Folder 2 : 3

Notatka dla Pana Ministra Banaczyka (#47)

Box/Folder 2 : 3

Notatka dla Pana Dyrektora Paprockiego (Min. Spraw Wewn.) (#48)

Box/Folder 2 : 3

"Działalność Agentur Sowieckich na Ziemiach Polskich" (#49)

Box/Folder 2 : 3

Notatka dla Pana Ministra J. Kwapinskiego (#50)

Box/Folder 2 : 3

"The Polish Underground Front and Russian Relations" (#51)

Box/Folder 2 : 3

"Washington Receptus 374" (#52)

Box/Folder 2 : 3

"Panu Premierowi pro Memoria," London, 1943 October 5 (#53)

Box/Folder 2 : 3

Notatka dla Pana Premiera, 1943 October 5 (#54)

Box/Folder 2 : 3

Notatka dla Pana Premiera, 1943 February 11 (#55)

Box/Folder 2 : 3

"Akcja Partyzantów Sowieckich w Polsce" (#56)

Box/Folder 2 : 3

"Prasa Tajna" (#57)

Box/Folder 2 : 3

Notatka, London, 1943 September 28 (#58)

Box/Folder 2 : 3

"Polska bez Quislinga" (#59)

Box/Folder 2 : 3

Individual reports, 1943 September 9 (#60)

Box/Folder 2 : 3

Przemówienie Wice-Premiera - Pana Stanisława Mikołajczyka, 1943 May 13 (#61)

Box/Folder 2 : 4

Pytania w Sprawach Krajowych (#62)

Box/Folder 2 : 4

Komunikaty, London, 1943 February 23 (#63)

Box/Folder 2 : 4

"Do Delegata Rządu, do Wiadomości Dyrektorów Departamentów Komendanta S.Z., PKP, oraz Patriotycznych Ośrodków i Wybitniejszych Osób Życia Podziemnego" (#64)

Box/Folder 2 : 4

"Roman - Dyrektor Biura" (#65)

Box/Folder 2 : 4

"Pilecki lub jego Żona - Departament Spraw Wewnętrznych" (#66)

Box/Folder 2 : 4

"Rodacy" (#67)

Box/Folder 2 : 4

Notatka dla Rządu Polskiego - Dotyczy misji Jana Karskiego w Londynie (#68)

Box/Folder 2 : 4

Notatka dla Profesora Kota, London, 1943 April 13 (#69)

Box/Folder 2 : 4

Depesza w sprawie oficerów (#70)

Box/Folder 2 : 4

Luźne (#71)

Box/Folder 2 : 4

Projekt przemówienia - "Polacy" (#72)

Box/Folder 2 : 4

Notatka w sprawach kościoła w Polsce (#73)

Box/Folder 2 : 4

Kwestionariusz (#74)

Box/Folder 2 : 4

"Discours prononcé par le General Sikorski le 28 janvier 1943" (#75)

Box/Folder 2 : 4

Notatka dla Pana Eydziatowicza (#76)

Box/Folder 2 : 4

Wykaz materiałów krajowych (photocopies) (#77)

Box/Folder 2 : 4

Załącznik No. 1 (#78)

Box/Folder 2 : 4

"Szaniec Bolesławów" (#79)

Box/Folder 2 : 4

"Staszek" (#80)

Box/Folder 2 : 4

"Polskie Życie Organizacyjne Podziemne" (#81)

Box/Folder 2 : 4

"Wiadomości Gospodarcze i Finansowe" (#82)

Box/Folder 2 : 4

"O Kierownictwo Polski Powstańczej" (#83)

Box/Folder 2 : 4

"Działalność Agentur Sowieckich na Ziemiach Polskch" (#84)

Box/Folder 2 : 4

"Podział z Punktu Widzenia Politycznego" (#85)

Box/Folder 2 : 5-6

Press clippings about Story of the Secret State by Jan Karski

Box/Folder 3 : 1-3

Press clippings about Story of the Secret State by Jan Karski

Box/Folder 3 : 4

Supplement to The Polish Review (#1)

 

Two indexes to Poland Fights (#2)

Box/Folder 3 : 5

"Zagadnienie Granic w Świetle Cywilizacji" by Seweryn Kamieński (border problems in the light of civilization) (#3)

Box/Folder 3 : 6

"Vademecum w Sprawach Polskich" - Manuscript written by an anonymous author of Poland during the German occupation (#4)

Box/Folder 3 : 7

Explanatory notes to Dumbarton Oaks proposals (#5)

Box/Folder 3 : 7

Winston Churchill's speech in the House of Commons, 1944 February 27 (#6)

Box/Folder 3 : 7

Introductory remarks - Agreement concerning Poland reached by the Three Powers at the Crimean Conference, 1945 February 14 (#7)

Box/Folder 3 : 7

"The Truth About Poland" by a New Zealander who just got out, P. R. Earle (#8)

Box/Folder 3 : 7

Polish Catholic Agency's Bulletin, issued under the Warsaw regime auspices (#9)

Box/Folder 3 : 7

A declaration of the Związek Obrony Niepodległości Polski (United Committee of Independence of Poland) (#10)

Box/Folder 3 : 7

Leaflet issued by the Polish Underground Resistance in Poland regarding the Moscow trial of Polish underground leaders (#11)

Box/Folder 3 : 8

Miscellany

Box/Folder 9 : 1

Charitable donations, 1985-1986

 

Mission in 1942

Box/Folder 9 : 2

Article about Karski's mission, 1945

Box/Folder 9 : 3

Yad Vashem archival materials

Box/Folder 9 : 4

Activities and structure of the Polish Underground. Report for Sikorski, 1943

Box/Folder 9 : 5

British and American officials. Correspondence with, 1942-1945

Box/Folder 9 : 6

Concentration camps in occupied Poland, July 1942.

Note

Typescript in English
Box/Folder 9 : 7

Chronology of trip through Europe in 1942

Box/Folder 9 : 8

Undated typescript

 

Great Britain

Box/Folder 9 : 8

General, 1943

Box/Folder 9 : 9

General, 1944

Box/Folder 9 : 10

British reaction to information on extermination of Jews, 1942

Box/Folder 9 : 11

Detention by British authorities, 1942

Box/Folder 9 : 12

Talks with politicians and journalists, 1943-1944

Box/Folder 9 : 13

Mission to France. Moja pierwsza misja do Francji. Undated notes

Box/Folder 9 : 14

Polish government telegrams from various stages of Karski's trip, 1942

Box/Folder 9 : 15

Political report on conditions in Poland, January 1943

 

United States

Box/Folder 9 : 16

General, 1943-1944

Box/Folder 9 : 17

Activities as described by other authors, 1943-1944

 

Trips, 1966-1994

Box/Folder 9 : 18

Asia and Africa, September 1966-March 1967

 

Israel, 1981-1994

Box/Folder 9 : 19

General, 1981-1982

Box/Folder 9 : 20

Honorary citizenship, 1994

 

Correspondence, 1944-1998

Arrangement

Arranged alphabetically by name of correspondent
 

General

Box/Folder 9 : 21

General, 1985-1996

Box/Folder 9 : 22

Assistance to Poles in Poland and abroad, 1945.

Scope and Content Note

Includes letters from and to Zofia Kossak- Szczucka
Box/Folder 9 : 23-24

Letters of appreciation, 1951-1969

Box/Folder 10 : 1-3

Letters of appreciation, 1970-1993

Box/Folder 10 : 4

Bieńkowski, Witold, 1944

Box/Folder 10 : 5

Czekalski, Marek, 1998

Box/Folder 10 : 6

Georgetown University Library, 1982-1984

Box/Folder 10 : 7

Giedroyć, Jerzy, 1982-1986

Box/Folder 10 : 8

Herling-Grudziński, Gustaw, 1945

Box/Folder 10 : 9

Hodges, Robert H, 1993

Box/Folder 10 : 10-12

Hoover Library and Archives, 1945-1946

Box/Folder 10 : 13

Lerski, Jerzy, 1945

Box/Folder 10 : 14

Sobkowicz, G., 1989-1993

Box/Folder 10 : 15-17

Washington Embassy of Poland 1944-1946

 

Government-in-Exile Records, 1941-1946

Scope and Content Note

Bulletins, circulars, reports, statements and interviews.

Arrangement

Arranged alphabetically by subject
 

General

 

Bulletins

Box/Folder 11 : 1

Biuletyn Własnego Nasłuchu Radiowego, 1945 July

Box/Folder 11 : 2

Informacje Ogólne, 1946

Box/Folder 11 : 3

Raport o Sytuacji w Polsce, 1941, 1945

Box/Folder 11 : 4

Circulars, 1944-1945

Box/Folder 11 : 5

Reports. Liberation Russian Style, 1944

 

Armed Forces

Box/Folder 11 : 6

Dowództwo SiłPowietrznych. Biuletyn Informacyjny, 1945

Box/Folder 11 : 7

Poland's Defense Potentials (Potencjał Obronny Polski), 1943

Box/Folder 11 : 8

German press and radio monitoring, April-May 1945

Box/Folder 11 : 9

Mikołajczyk, Stanisław. Miscellaneous statements and interviews, 1942-1944

 

Ministry of Information

Box/Folder 11 : 10

Review of articles on Poland in the British press, 1944, 1946

Box/Folder 11 : 11

Wiadomości Krajowe, 1947

Map case

Znaczenie Gospodarcze Ziem Odzyskanych, 1946

Box/Folder 11 : 13

Ministry of Interior. Życie Gospodarcze Polski w Okresie Przedwojenym, 1944

Box/Folder 11 : 14

Polish Government Information Center-United States, 1944-1945

Box/Folder 11 : 15

Soviet rule in Poland, 1944

Box/Folder 11 : 16

United Nations Conference, San Francisco. Polish protest, June 1945

Box/Folder 11 : 17

Zaleski, August. Statement before the National Council, July 29, 1940

 

Interviews, 1992-1996

Scope and Content Note

Published interviews with Jan Karski. See also scrapbooks.
Box/Folder 12 : 1

General, 1992-1996

Box/Folder 12 : 2

Jan Karski with Plater Robinson, undated

 

Speeches and Writings, 1944-1997

Scope and Content Note

Articles, correspondence and speeches. See also Scrapbooks.

Arrangement

Arranged alphabetically by physical form
Box/Folder 12 : 3

Articles. Poland, Life Magazine, 1944 August 28

 

Books

 

The Great Powers. Correspondence 1982-1990

Box/Folder 12 : 4

Chojecki, Mirosław, 1985-1988

Box/Folder 12 : 5

Morawiec, Elżbieta, 1982-1990

 

Secret State,

Box/Folder 12 : 6

General, 1944-1945

Box/Folder 12 : 7

Najder, Zdzisław and Najder Carroll, Halina, 1981-1986

Box/Folder 12 : 8

Press reviews, 1944

Box/Folder 12 : 9

Warsaw Uprising - government book proposal, 1945

 

Speeches

Box/Folder 12 : 10

Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, 1962

Box/Folder 12 : 11

King's College, March 31 1995

Box/Folder 12 : 12

Washington, January 16 1997

 

Subject File, 1941-1997

Scope and Content Note

Typescripts, bulletins, speeches, telegrams and theater play script.

Arrangement

Arranged alphabetically by subject.
Box/Folder 12 : 13

British League for European Freedom. Flyers, 1945

Box/Folder 12 : 14

Brzeski, Tadeusz. Historic essays, 1943

Box/Folder 12 : 15

Dumbarton Oaks Conference Proposals, 1944

 

Émigrés. Social and political life, 1945-1951

Box/Folder 12 : 16

General, 1945-1951

Box/Folder 12 : 17

Academicus, 1945

Box/Folder 12 : 18

Gerson, Louis, L, The Reaction of the Polish Government-in-Exile and the Allied Governments to the News of the Endloesung. Typescript, 1988

Box/Folder 12 : 19

Great Britain. House of Commons. Debate on Churchill's speech on Poland from December 15, 1944

Box/Folder 12 : 20

Lednicki, Wacław, Russian - Polish relations, 1943

Box/Folder 12 : 21

Perel, Solomon, Europa, Europa, typescript, 1997

Box/Folder 12 : 22

Polish - Americans. Internet discussion. Printout, 1997

Box/Folder 12 : 23

Polish-Jewish relations. Historic essays, 1945-1989

Box/Folder 13 : 1

Polish Publications Committee - Bulletins, undated, 1941-1945

Box/Folder 13 : 2

Polish underground communist press, 1944

Box/Folder 13 : 3

Polish women's contribution to the war, 1945

Box/Folder 13 : 4

Polski Ruch Niepodległosciowy Niepodległosc i Demokracja, 1945-1946

Box/Folder 13 : 5

Scharf, Rafael. Speech, 1993

Box/Folder 13 : 6

Raczkiewicz, Władysław. Speeches on anniversaries of the outbreak of World War II, 1942-1944

Box/Folder 13 : 7

Sosnkowski, Kazimierz, January 13 1945

Box/Folder 13 : 8

United States State Department. Documents related to Poland, 1940-1942

Box/Folder 13 : 9

United States State Department. Documents related to Poland, 1943-1945

Box/Folder 13 : 10

Wajnryb, Mieczysław, The Economic and Social Importance of the Central Industrial District of Poland, 1938

 

Warsaw Uprising, 1944

Box/Folder 13 : 11

General, 1944

Box/Folder 13 : 12

Dispatches, Royal Air Force officer, August 13-September 28, 1944.

Note

In English
Box/Folder 13 : 13

Dispatches, Underground leadership, August 3-October 3, 1944

Note

In English
Box/Folder 13 : 14

Dispatches, Underground leadership, August 3-October 3, 1944

Note

In Polish
Box/Folder 13 : 15

German radio and press reports, 1944.

Note

In Polish and English
Box/Folder 13 : 16

Warsaw's Last Appeal to the Peoples of the World, 1944

Box/Folder 13 : 17

Wiesel, Elie. Introduction to Karski, 1944

 

Zwiazki Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej, 1943-1946

Box/Folder 13 : 18

General, 1943-1946

Box/Folder 13 : 19-20

Bulletin, 1945-1946

 

Zygielbojm, Szmul, 1997

Box/Folder 13 : 21

Swięcicki, Marcin. Speech on occasion of unveiling of monument, 1997

Box/Folder 13 : 22

Theater play by Mieczysława Zawacz. Typescript, 1997

 

Printed Matter, 1939-1993

Scope and Content Note

Various published materials including clippings, brochures, digests, post-war émigré journals, pamphlets and posters.

Arrangement

Arranged by physical form and title
Box/Folder 4 : 1

Argentina, 1945 October-November

Box/Folder 4 : 1

Aria z Kurantem by Jan Lechoń

Box/Folder 4 : 2

Current News on the Lithuanian Situation, 1944 January-September

Box/Folder 4 : 3

Current News on the Lithuanian Situation, 1944 October-1945 June

Box/Folder 4 : 4

Democratic Postwar Reconstruction in Central Eastern Europe

Box/Folder 4 : 5

Digest of the Polish Press - Overseas News Agency (ONA) 1942 October-1943 May

Box/Folder 4 : 6

Digest of The Ukrainian Press - Overseas News Agency (ONA) 1942 October-1943 May

Box/Folder 4 : 7

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1939 October-1942 March

Box/Folder 5 : 1

Dziennik Żołnierza

Box/Folder 5 : 1

Gazeta Żołnierza, 1945 November 20-21

Box/Folder 5 : 1

Glimpses of Polish Architecture by Roman Sołtyński

Box/Folder 5 : 2

Głos Polski - Africa, 1945 October-November

Box/Folder 5 : 3

Głos Polski - Hanover, 1945 July-November

Box/Folder 5 : 4

Goniec Karpacki, 1945

Box/Folder 5 : 5

Human Events - "The Problem of the Baltic States" by K. R. Pusta

Box/Folder 5 : 5

Information Bulletin, 1945 August-October

Box/Folder 5 : 5

Jutro Polski (Poland of tomorrow - a Polish weekly,) 1945 August-November

Box/Folder 5 : 6

Klub Polskich Ziem Zachodnich 1944-1945

Box/Folder 5 : 7

Klucz do Piłsudskiego by Stanisław Mackiewicz

Box/Folder 5 : 7

Książka Dla Wszystkich by Feliks Korniszewski

Box/Folder 5 : 8

Latvia Under German Occupation 1941-1943

Box/Folder 5 : 8

The Libraries of Poland by Maria Danilewicz

Box/Folder 6 : 1

Na Szlaku Kresowej 1944 September-December

Box/Folder 6 : 2

Na Szlaku Kresowej 1945 February-November

Box/Folder 6 : 3

Ochotniczka, 1945 October-December

Box/Folder 6 : 3

Orzeł Biały, 1945 December 16

Box/Folder 6 : 3

Organizacja Bojowa Katorga - Rewolucja Rosyjska by Jan Kwapiński

Box/Folder 6 : 4

Pismo Żołnierza, 1945 October-December

Box/Folder 6 : 4

Podzwonne Za Kaprala Szczapę by Kazimierz Wierzyński

Box/Folder 6 : 5

Polacy u Siebie by Zygmunt Nowakowski

Box/Folder 6 : 6

Polak w Indiach, 1945 June-October

 

Poland Fights, 1945 September-October

 

Poland Here Is the Record by Ann Su Cardwell

Box/Folder 6 : 7

Polish Digest, 1945 March-October

Box/Folder 6 : 9

Polish Red Cross and Polish YMCA bulletins

Box/Folder 6 : 10

Polska Walcząca, 1944 October 7, 1945 September-October

Box/Folder 7 : 1

Promień 1945 October-1946 March

 

Przedświt, 1941 June-July

Box/Folder 7 : 2

Serwis dla Dzieci, 1945

Box/Folder 7 : 3

Skaut, 1945 March-April

Box/Folder 7 : 4

Smocza 13 by Stefania Zahorska

 

Souvenirs de Staro-Bielsk by Joseph Czapski

 

Spadochron, 1945 October-November

Box/Folder 7 : 5

Statistical Atlas of Poland by Edward Szturm De Sztrem

 

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Okręg - Szkocja, 1947 October-November

Box/Folder 7 : 6

Światopol, 1944-1945, 1947

Box/Folder 7 : 7

Taran, 1945 October-December

Box/Folder 7 : 8

"To the Members of Both Houses of Parliament" - Letter

Box/Folder 7 : 8

Tygodnik Polski (a Polish weekly,) 1945 June-December

Box/Folder 7 : 9

The Voice of Poland, 1945 June 17

Box/Folder 7 : 9

W Imię Boże, 1945 November-December

Box/Folder 7 : 9

W Szpitalu Pod Dwoma Okupacjami by Marta Wańkowiczówna

Box/Folder 7 : 9

What Poland Wants by Ignacy Matuszewski

Box/Folder 7 : 9

Whitehall News, 1945 June 15

Box/Folder 7 : 9

Wiadomości, 1945 October-November

Box/Folder 7 : 10

Wiadomości Kresowej, 1945 March-December

Box/Folder 7 : 11

Żolnierz Polski - Żyd (Polish-Jewish soldier,) 1943 September 29

Box/Folder 7 : 11

Different speeches from Trenton, New Jersey, 1945 January 28

 

Polish American Congress publications

 

Brochures

Box/Folder 8 : 1

By-Laws of the Polish American Congress

Box/Folder 8 : 1

Eastern Poland: Its Historical, Ethnographic, Economic, Political and Cultural Background

Box/Folder 8 : 1

Foreign Policy of the United States (2 copies)

Box/Folder 8 : 1

Keynote Address by Charles Rozmarek, 1944 May 28

Box/Folder 8 : 1

A Memorandum to the Senate of the United States On the Crimea Decisions Concerning Poland

Box/Folder 8 : 1

Memorial of the Polish American Congress to Franklin Delano Roosevelt, President of the United States

Box/Folder 8 : 1

Pięć Lat Straszliwych Cierpień i Walk Narodu Polskiego 1939-1944

Box/Folder 8 : 2

Bulletin, 1945 February-July

 

Leaflets, articles

Box/Folder 8 : 3

Aims and Objectives of the Polish American Congress

Box/Folder 8 : 3

Congressional Record - Appeal by the Polish-American Congress (2 copies)

Box/Folder 8 : 3

Declaration of Polish American Congress, Inc. on Present Polish Situation (in English and Polish)

Box/Folder 8 : 3

Memorandum Kongresu Polonii Amerykańskiej (memorandum of Polish American Congress)

Box/Folder 8 : 3

A Memorandum to the Senate of the United States on the Crimea Decisions Concerning Poland

Box/Folder 8 : 3

The Polish Constitution of the Third of May

Box/Folder 8 : 3

Resolution of the Polish American Congress

Box/Folder 8 : 3

Rozmarek Domaga się Sprawiedliwości dla Polski (Rozmarek appeals for justice for Poland)

Box/Folder 8 : 3

Ustawy i Reguły Kongresu Polonii Amerykańskiej (laws and forms of the Polish American Congress)

Box/Folder 8 : 3

The Voice of America

Box/Folder 8 : 3

The United States, Poland and the Atlantic Charter 1945

Scope and Content Note

Includes excerpts from editorials printed in American newspapers
Box/Folder 8 : 3

Who May and Should Participate in the Polish American Congress

Box/Folder 8 : 3

Wzory Telegramów (suggestions on sending telegrams to Congressmen, the Department of State, etc.)

Box/Folder 8 : 3

Z Działalności Zarządu Wykonawczego Kongresu Polonii Amerykańskiej (Polish American Congress Executive Committee activities)

Box/Folder 8 : 4

Periodicals - Delegates Newsletter 1944 December-1945 July

Box/Folder 8 : 5

Protocols - Protokół Kongresu Polonii Amerykańskiej

 

Various published material (brochures, pamphlets, articles)

Box/Folder 8 : 6

The Anglo-American Powers and India by Taraknath Das

Box/Folder 8 : 6

Archiwum Polityczne

Box/Folder 8 : 6

The Boundaries of Poland

Box/Folder 8 : 6

The Chicago Conference on International Civil Aviation

Box/Folder 8 : 6

Commemoration of Professor Malinowski

Box/Folder 8 : 6

The Decline of European Culture and Its Reconstruction by Feliks Gross

Box/Folder 8 : 6

Educational Reconstruction in Europe by Feliks Gross

Box/Folder 8 : 6

The Fruits of Teheran by Isaac Don Levine

Box/Folder 8 : 6

International Aspects of Adult Education by Feliks Gross

Box/Folder 8 : 6

Manifest do Ludów Świata

Box/Folder 8 : 6

The Nineteenth Century and After

Box/Folder 8 : 6

Nowa Polska po Poczdamie

Box/Folder 8 : 6

An Open Letter to the Newspapermen of America

Box/Folder 8 : 6

Peace Planning for Central and Eastern Europe by Feliks Gross

Box/Folder 8 : 6

Polish Constitution Day

Box/Folder 8 : 6

The Polish Proletariat and Socialism by Feliks Gross

Box/Folder 8 : 6

The Pre-War Unionization of Polish Workers by Władysław R. Malinowski

Box/Folder 8 : 6

Przyszłość Demokratycznego Socjalizmu

Box/Folder 8 : 6

Rozprawa Sądowa

 

Miscellaneous material

Box/Folder 8 : 7

Information about the lecture by Jan Karski at Stanford University, 1995 March 6

Box/Folder 8 : 7

Audiocassettes

Note

(may be sound recordings of the above lecture at Stanford)
Box/Folder 8 : 7

Photocopies of notes to Colonel Antoine Daniel-Zdrojewski

Box/Folder 13 : 23

Clippings, 1960-1993

Box/Folder 13 : 24

Posters, after 1945

Scope and Content Note

Polish émigré printed in Great Britain about social and commemorative events
 

Various published materials, brochures, pamphlets, clippings, 1999-2000

Box/Folder 13 : 25

Gabinet Prof. Jana Karskiego, Łodz, 1999

Box/Folder 13 : 26

Publications in honor of Jan Karski, 1997-2000

Box/Folder 13 : 27

Remember. To the Memory of Jan Karski the Righteous Gentile Whose Recent Death Jewry Mourns, undated

 

Scrapbooks, 1943-2000

Scope and Content Note

Scrapbooks with clippings, diplomas, flyers, press releases, interviews, letters of appreciation from prominent individuals.

Arrangement

Arranged chronologically by Jan Karski
Box 14

Vol. 1, 1943-1944

Box 14

Vol. 2, 1944-1945

Box 15

Vol. 3, 1945-1946

Box 15

Vol. 4, 1947-1958

Box 16

Vol. 5, 1957-1967

Box 16

Vol. 6, 1959-1980

Box 17

Vol. 7, 1981-1982

Box 17

Vol. 8, 1983-1985

Box 18

Vol. 9, 1985-1986

Box 18

Vol. 10, 1987

Box 19

Vol. 11, 1988

Box 19

Vol. 12, 1989-1990

Box 20

Vol. 13, 1991-1992

Box 20

Vol. 14, 1993-1994

Box 21

Vol. 15, 1995-1996

Box 21

Vol. 16, 1997

Box 22

Vol. 17, 1997

Box 22

Vol. 18, 1998

Box 23

Vol. 19, 1994-1998.

Scope and Content Note

Materials related to publication of Karski - How One Man Tried to Stop Holocaust
Box 23

Vol. 20, 1985-2000.

Scope and Content Note

Materials related to publication of The Great Powers, Emisariusz Witold, Misja Ostatniej Nadziei, Tajne Państwo
 

Memorabilia, 1943-1991

Scope and Content Note

Cigarette holder, drawing and medals
Box 23

Drawing of Jan Karski by Feliks Topolski, 1986

Box 24

Cigarette holder. Personal gift from Prime Minister General Wladyslaw Sikorski with engraved inscription "Sikorski Gen. January 1943". Sterling silver

Box 24

Polonia Restituta. Two medals (medal and medal with ribbon), lapel pin, certificate, 1995

Box 24

Raoul Wallenberg Medal, University of Michigan, 1991

Note

Jan Karski's name engraved on metal plate
 

Audio-Visual File, circa 1938-2007

Scope and Content Note

Photographs, photo albums, videotapes, sound recordings, containing interviews, lectures, and personal testimonies.

Arrangement

Arranged alphabetically by physical form
 

Photographs, circa 1938-2000

Box/Folder 25 : 1

Prints depicting private events with Jan Karski in attendance, 2000

Box/Folder 25 : 2

Prints depicting Jan Karski's family before 1939

Box/Folder 25 : 3

Print depicting Jan Karski in mid 1990s

Box/Folder 25 : 4

Pola Nirenska's photo album with inscription, Dresden, 1930. Prints depicting Pola Nirenska after 1945

Box/Folder 25 : 5

Pola Nirenska's photo album depicting her and members of her family before 1939

Box/Folder 25 : 6

Jan Karski's photo album depicting his wedding in 1965 and Pola Nirenska's photo album depicting her life before 1939

Box/Folder 25 : 7

Prints depicting public events at Georgetown University with Jan Karski in attendance, 1980s

Box/Folder 25 : 8

Prints depicting various stages of Jan Karski's life from 1941 to 1980s, Karski's visit to Holocaust Museum in Washington DC with Tom Wood, 1994

 

Audio cassette tapes 1986-1997

Physical Description: 87 tapes

Scope and Content Note

Interviews, lectures, personal testimonies. Includes Eyewitnesses to History, 1996. A partial list of sound recordings is provided below.
Box 26

Sound recording of The Story Teller of Jerusalem by Abraham Cykiert 1978

Scope and Content Note

"Petition" (side A) is a story about leaving a note in a wall in Jerusalem and an encounter with the keeper of Jerusalem's soul. "Benjamin" (side B) concerns a woman's experiences with two children named Benjamin, in part overlapping the Six Days War. The cassette label contains a copyright notice. In English. Use copy reference number: 46033_a_0002183
Box 26

Sound recording of Larry King interview with Jan Karski 1980 December 10

Scope and Content Note

(Side B) Karski speaks about growing up in Poland, his experiences escaping from the Nazis during World War II and joining the Polish Underground, leaving Poland for asylum in America, and Poland during the Cold War. They spend a great amount of time discussing the current buildup of Soviet forces at the border of Poland. Karski believes the USSR will not go into Poland, but offers his analysis if such a thing should occur. Several of the call-in questions are about anti-Semitism in Poland. Recording includes all the commercials during the breaks. Some callers briefly speak Polish to Karski. Side A label reads: INTERVIEW WITH ANDRZEJ POMIAN for Radio Free Europe, 12/10/80. Use copy reference number: 46033_a_0002184
Box 26

Sound recording of Professor Jan Karski Polska pomoc Zydom w czasie wojny 1982 April 18

Scope and Content Note

Prof. Jan Karski Polska pomoc Zydom w czasie wojny. Odczyt 18/4/1982 w Domu Polskim w San Francisco. Original shell side A label reads: Prof.dr Jan Karski / Polska pomoc Zydom w czasie wojny / odczyt 18:IV. 1982 w Domu Polskim w San Francisco Mowce wprowadzil prof.dr J. Lerski. Original shell side B label reads: c.d. odpowiedzi na pytania po od-czycie prof. Jana Karskiego. In Polish. Use copy reference number: 46033_a_0002344
Box 26

Sound recording of Professor Engel interview of Jan Karski 1982 April 18

Scope and Content Note

Discussing Karski's experiences in the Polish underground; topics include analyzing the Jewish people in Poland and their relationship with the Soviet Union, and his meeting with Franklin Roosevelt. In English. Use copy reference number: 46033_a_0002350
Box 26

Sound recording of Wywiad dla radia "Nocne rodakow rozmowy" 1983 October 25

Note

Use copy reference number: 46033_a_0002354
Box 26

Days of Remembrance sound recording 1984 May 1

Scope and Content Note

A ceremony remembering the Holocaust. Jan Karski is among the speakers. In English. Use copy reference number: 46033_a_0002454
Box 26

Sound recording of interview z Ryszardem Mossin, Pazdziernik 1984

Scope and Content Note

Interview with Jan Karski in Polish. Also on the first tape is an American panel discussion about the 1984 U.S. presidential election, in English. Use copy reference number: 46033_a_0002455
Box 26

Sound recording of Jan Karski speech: My Jewish Mission 1984 October 28

Scope and Content Note

Karski speaks about his work in the Polish Underground in regards to Jews. In English. Use copy reference number: 46033_a_0002456
Box 26

Sound recording of Radio Free Europe Karski-Pomian interview 1985 November 8

Scope and Content Note

In Polish. Radio Free Europe, Karski-Pomian, Shoah, I-II, November 1985. Use copy reference number: 46033_a_0002495
Box 26

The Unheeded Message of the Holocaust sound recording 1986

Scope and Content Note

With Professor Karski. Produced by the Australian Broadcasting Company. In English. Label reads: The Unheeded Message of the Holocaust Mo[???]: Andrew Philun. Use copy reference number: 46033_a_0002496
Box 26

Rozmowa w pazdzierniku sound recording, 1986

Scope and Content Note

In Polish. Jan Karski, Jagoda Jedrychowska. Side A label reads: Jan Karski [???] 1986. I. J. J[???]howska. Side B label reads: Jan Karski - Gazdn. 1986 I. Use copy reference number: 46033_a_0002497
Box 26

Sound recording of Rozmowa w pazdzierniku (sound tape III) 1986

Scope and Content Note

In Polish. Jan Karski, Jagoda Jedrychowska. Rozmowa w pazdzierniku, 1986. Tape III. Use copy reference number: 46033_a_0002498
Box 26

Sound recording of Jan Karski on the Tim Coles Show 1987 February 23

Scope and Content Note

The discussion focuses on the World War II era and the Yalta Conference, particular the relationships between the US, UK, and USSR. In English. Side A label reads: WPLP AM57 News Talk Radio Jan Karsky on the Tim Coles Show 2/23/87. Side B label reads: St. Petersburg 813/541-6651 Tampa 813/221-0358. Use copy reference number: 46033_a_0002734
Box 27

Sound recording of Radio Canada International interview with Jan Karski 1987 March 20

Scope and Content Note

In Polish. Recording date: March 20, 1987. Broadcast date: March 29, 1987. Use copy reference number: 46033_a_0002735
Box 27

Sound recording of Jan Karski speech to the Washington Hebrew Congregation 1987 March 29

Scope and Content Note

In English. Label: An Eyewitness Report. Use copy reference number: 46033_a_0002736
Box 27

Sound recording of Jan Karski speech: My Jewish Missions, 1942-1943 1987 May 30

Scope and Content Note

Chicago, Illinois. In English. Use copy reference number: 46033_a_0002737
Box 27

Jan Karski in Polish sound recording 1987 May 30

Scope and Content Note

Side 1 label reads: Mr. J. Karski in Polish. Side 2 label reads: Chicago, Ill. Moje Misje w Sprawie Zydow 1942 1943 Odoszt - 31 maja 1987. Use copy reference number: 46033_a_0002738
Box 27

Sound recording of Jan Karski speech: Jewish Appeals for Help and Western Leaders Reaction 1987 March 29

Scope and Content Note

A talk by Karski concerning his actions with the Polish Underground during World War II and the aftermath. In English. Use copy reference number: 46033_a_0002739
Box 27

Sound recording of Interviews with radio SBS in Melbourne 1993 November 6-7

Scope and Content Note

In English and Polish. Use copy reference number: 46033_a_0002780
Box 27

Sound recording of Jan Karski interview in Australia 1993 November 8

Scope and Content Note

Jan Karski interviewed in Australia. They discuss Karski's relationship with his past. Karski says he unwillingly came forward with his story, only after Elie Wiesel got him to. He says he tried to run from his memories for 30 years following the Holocaust. In English. Label reads: Doug Aiton with Prof Jan Karski. Use copy reference number: 46033_a_0002826
Box 27

Katyn sound recordings from April 1988 1988 April 15-22

Scope and Content Note

In Polish. Katyn / Powstanie w getcie harszanskim. Use copy reference number: 46033_a_0002827
Box 27

Sound recording of Local Considerations radio interview with Jan Karski 1990 April 4

Scope and Content Note

Describing international politics of Europe during World War II in regards to Allies' aid to Jews. In English. Use copy reference number: 46033_a_0002828
Box 27

Polish Panorama sound recording 1991 January 20

Scope and Content Note

Polish Panorama show. The lead is an interview with Jan Karski at his home about his work with the Polish underground. Topics include Karski's Jesuit background, his work with Western forces during the war, why Karski does not like the word "holocaust," Western response to the news of the Holocaust, how te Holocaust should be taught to children, the implications upon the nature of man, and the American Holocaust museum among other topics. The program continues after the interview. In English. Use copy reference number: 46033_a_0002832
Box 27

Sound recording of American-Jewish Committee annual dinner 1993 May 6

Scope and Content Note

Includes a speech by Attorney General Janet Reno speaking on crime in America. Jan Karski speaks in the second half discussing the Holocaust. He holds that another holocaust is not possible because of the existence of Israel. Following Karski, Bosnian Foreign Minister Haris Silajdžić speaks. Then, Israeli Ambassador Itamar Rabinovich speaks. In English. Use copy reference number: 46033_a_0002833
Box 27

Sound recording of Danielle Charak interview of Dr. Jan Karski for Radio Melbourne 1993 November 7

Scope and Content Note

In Yiddish and English. Label reads: Yiddish 7.11.93 9.15 am SBS Radio Melbourne Dr. Jan Karski - [??] Danielle Charak Australia. Use copy reference number: 46033_a_0002834
Box 27

Jan Karski sound recording 1994 May 10

Scope and Content Note

Label reads: Jan Karski - Golan R[???] [???] May 10, 1994. Use copy reference number: 46033_a_0002835
Box 27

Jan Karski Voice of America sound recording 1994 August 27

Scope and Content Note

Label reads: Karski-Wierzvnski V.O.A. August 27, 1994. Use copy reference number: 46033_a_0002836
Box 27

Sound recording of Jan Karski interview on New York public radio 1994 November 22

Scope and Content Note

A discussion of Karski's experiences during World War II. Topics include: why Karski kept quiet following the war, films--propaganda and not--about the war, anti-Semitism in Europe before the war, people that helped Karski and how he got around Europe, and his meeting with dignitaries in the West. In English. Use copy reference number: 46033_a_0002837
Box 27

Sound recording of radio program 1993

Scope and Content Note

Noam Chomsky on the American intervention in Somalia. Label on the cassette concerns an interview Jan Karski gave to a Melbourne radio station, but the only interview on the tape is Noam Chomsky on Australian radio. In English. Use copy reference number: 46033_a_0002919
Box 27

Sound recording of On the Mark radio interview with Jan Karski and Thomas Wood 1994 October 26

Scope and Content Note

Mark Gilman interviews Jan Karski and Thomas Wood. They discuss the writing process and stories of the book "Karski" as well as the implications for present society. Karski believes Wood knows more about Karski's actions during the war than Karski himself. Topics include: possibility of a future Holocaust, Karski's meeting with FDR, Holocaust deniers, remembering history, Karski's faith, Schindler's List, oversimplifying events and education, and the Holocaust Museum. In English. WAVA 105, Arlington, Virginia. Use copy reference number: 46033_a_0002920
Box 27

Sound recording of interview with Jan Karski in Polish undated

Note

Use copy reference number: 46033_a_0002921
Box 28

Sound recording of interview with Jan Karski in Polish undated

Scope and Content Note

Cassette 39.27/2. Likely to be a continuation of previous tape. Use copy reference number: 46033_a_0002922
Box 28

Sound recording of interview with Jan Karski in Polish undated

Scope and Content Note

Cassette 40.27/3. Likely to be a continuation of previous tape. Use copy reference number: 46033_a_0003082
Box 28

Sound recording of interview with Jan Karski in Polish undated

Scope and Content Note

Cassette 41.27/4. Likely to be a continuation of previous tape. Use copy reference number: 46033_a_0003083
Box 28

Sound recording of interview with Jan Karski in Polish undated

Scope and Content Note

Cassette 42.27/5. Likely to be a continuation of previous tape. Use copy reference number: 46033_a_0003084
Box 28

Sound recording of interview with Jan Karski in Polish undated

Scope and Content Note

Cassette 43.27/6. Likely to be a continuation of previous tape. Use copy reference number: 46033_a_0003085
Box 28

Sound recording of interview with Jan Karski in Polish undated

Scope and Content Note

Cassette 44.27/7. Likely to be a continuation of previous tape. Use copy reference number: 46033_a_0003086
Box 28

Sound recording of interview with Jan Karski in Polish undated

Scope and Content Note

Cassette 45.27/8. Likely to be a continuation of previous tape. Use copy reference number: 46033_a_0003087
Box 28

Sound recording of interview with Jan Karski in Polish undated

Scope and Content Note

Cassette 46.27/9. Likely to be a continuation of previous tape. Use copy reference number: 46033_a_0003354
Box 28

Sound recording of Page One show 470 1990

Scope and Content Note

A news magazine-style program with a segment detailing the work of Jan Karski in the Polish Underground. In addition to Karski recalling his memories, a narractor/anchor comments and provides context. Among the people Karski speaks about meeting are Anthony Eden, Lord Cranston, H. G. Wells, and Franklin D. Roosevelt. The other segment is about the film The Nasty Girl. The movie concerns a girl exploring the impact of the holocaust in her hometown, only to find her community unsupportive of her effort. In English. Cassette 47.28. Use copy reference number: 46033_a_0003355
Box 28

Voice of America broadcast recording 1995 April 13

Scope and Content Note

Includes an interview with Jan Karski. Cassette 48.29. Use copy reference number: 46033_a_0003356
Box 28

Canadian Broadcasting Corporation RadioWorks Interview of Jan Karski 1995 April 27

Scope and Content Note

In English. Use copy reference number: 46033_a_0003357
Box 28

Polskie Radio sound recording 1995 May 14

Scope and Content Note

Elize Boja (?) interviews Jan Karski. In Polish. Use copy reference number: 46033_a_0003358
Box 28

BBC Polish Service sound recording 1995 January 26

Scope and Content Note

In Polish. Use copy reference number: 46033_a_0003359
Box 28

Monitor Radio broadcast sound recording 1993 April

Scope and Content Note

Near the 50th anniversary, this Christian Science Monitor broadcast remembers the Warsaw Uprising in the Warsaw Ghetto. In English. Use copy reference number: 46033_a_0003360
Box 28

Sound recording of a program concerning the work of Jan Karski 1997 October 24

Scope and Content Note

"Der Kurier aus dew Ghetto," Jan Karski - Eiu Portrat. In German. Cassette 54.35. Use copy reference number: 46033_a_0003361
Box 28

Sound recordings 1997 June 20 - July 2

Scope and Content Note

In German. Side A: Jan Karski, WDR 3 (Koln), Sendung v. 2.7.97, "Aw Abeud vorgestellt", 22.30-23.00 uhr, Journalistin: Cornelia Beuel Koln. Side B: Jan Karski: SWF/S2 Kultur sendung: "Buchzeit" 20.6.97 14.30-1500 Redaction Panel Assall Bespreduing: Stefan Berkholz, Berlin. In German. Cassette 55.36. Use copy reference number: 46033_a_0003363
Box 28

Sound recording 1996 June 28

Scope and Content Note

Radio (?) program featuring Jan Karski. In Polish. Cassette 56.37. Use copy reference number: 46033_a_0003364
Box 28

Voice of America interview with Jan Karski undated

Scope and Content Note

In Polish. Label reads: Voice of America interview - Maciej Wishgriski, I. Use copy reference number: 46033_a_0003365
Box 29

Sound recording of an interview with Jan Karski for Voice of America undated

Scope and Content Note

In Polish. Use copy reference number: 46033_a_0003522
Box 29

Sound recording of an interview with Jan Karski for Voice of America 1994 January 12 - December 1

Scope and Content Note

In Polish. Label reads: Polish : Top Ten SRC: 12/01/94 For: Polish/Zorniak. Use copy reference number: 46033_a_0003523
Box 29

Voice of America broadcast recordings featuring Jan Karski 1996 September

Scope and Content Note

This extended interview, in 31 parts (part 18 mentions the Hoover Institution) spans 13 audio cassettes. While most of the audio consists of interviews with Karski in Polish, there are some extraneous, other VOA programs on the tapes, including English lessons. Use copy reference number: 46033_a_0003527
Box 29

The Radio Foundation broadcast recording: Bridges 1994-1996

Scope and Content Note

Bridges: a Liberal/Conservative Dialogue with Larry Josephson, devotes a show to its guest Jan Karski and Karski's biographer, Tom Wood. Topics include why he sympathized with the Poles, his work with the Polish Underground, the level of Karski's commitment to the movement, and interacting with British and American officials. The theme music used in the show are arrangements of a J. S. Bach organ fugue. In English. Use copy reference number: 46033_a_0003873
Box 29

WPLN Tennessee Public Radio broadcast recording: Consider This 1996 April 29

Scope and Content Note

Jan Karski and E. Thomas Wood reflect on Karski's work during WWII. Among the topics covered are the state of the Polish ghetto under Nazi occupation and Karski's meeting with President Roosevelt. In English. Use copy reference number: 46033_a_0003874
Box 29

As It Happens radio broadcast recording undated

Scope and Content Note

Among the segments is an interview with Jan Karski recalling the Nazi death camps and Final Solution. In English. Use copy reference number: 46033_a_0003876
Box 29

Sound recording of a Warsaw roundtable discussion 1993 July

Scope and Content Note

This is a recording of a roundtable discussion at a conference convened by Jan Karski. It concerns anti-Semitism and the roles various institutions (media, church, etc.) play in it. In Polish and English. Use copy reference number: 46033_a_0003877
 

Video (DVD)

Box/Folder 30 : 1

Unveiling of a Monument to Jan Karski, 2007

 

Video (VHS videocassettes) 1987-2007

 

General

Box/Folder 30 : 2-3

America and the Holocaust - Deceit and Indifference, 1994

Physical Description: 2 copies
Box/Folder 30 : 4

American Jewish Committee Concert Silenced Voices, 1995

Box/Folder 30 : 5

Escape from Sobibor, 1987

Box/Folder 30 : 6

Holocaust Memorial Cantata, undated

Box/Folder 30 : 7

Holocaust Memorial Soil Dedication Ceremony, undated

Box/Folder 30 : 8

The Other Side of Faith, undated

Box/Folder 30 : 9

Poland, undated

Box/Folder 30 : 10-11

BBC2 documentary video: The Pope, the Jews and the Nazis 1995

Physical Description: (2 copies)

Scope and Content Note

This is a documentary video about Pope Pius XII's actions during WWII. It includes an interview with Jan Karski. Use copy reference number: 46033_v_0003557
Box/Folder 30 : 12

The Prophets of the Modern State of Israel, undated

Box/Folder 30 : 13

Siostra Jana - Prawdziwy Sługa Boży, 2000

Box/Folder 30 : 14

A Time to Gather Stones Together, 1993

Physical Description: (copy 1)
Box/Folder 31 : 1

A Time to Gather Stones Together, 1993

Physical Description: (copy 2)
Box/Folder 31 : 2

Weapons of Spirit, 1989

Box/Folder 31 : 3

Without Pity and Mercy, undated

Box/Folder 31 : 4

Zegota - Council for Aid to Jews in Occupied Poland, 1998

Box/Folder 31 : 5

Sy Rotter documentary video: Zegota: a Time to Remember 1992

Scope and Content Note

Produced by Sy Rotter and Andrzej Sikora, this video includes an interview with Jan Karski. Use copy reference number: 46033_v_0003558
 

Lectures, interviews, and public events with Karski's participation

Box/Folder 31 : 6

Auschwitz Ceremony, 1995

Box/Folder 31 : 7

Jan Karski interview on the Bob Lewandowski Show 1987

Scope and Content Note

In Polish. Use copy reference number: 46033_v_0003563
Box/Folder 31 : 8

Jan Karski interview on CNN international news feature 1995

Note

Use copy reference number: 46033_v_0003564
Box/Folder 31 : 9

Dyskusja z Giedroyciem. Wizyta w Łodzi, undated

Box/Folder 31 : 10

Jan Karski interview on the Diane Glazer Show 1995

Note

Use copy reference number: 46033_v_0003565
Box/Folder 31 : 11

Excerpts from Dinner Presentation: Dr. Jan Karski Recipient of the 1991 H.M.C. Righteousness Award, 1991

Box/Folder 31 : 12-13

Godzina Szczerości - Jan Karski, undated

Physical Description: 2 copies
Box/Folder 32 : 1-2

Godzina Szczerości - Jan Karski, undated

Physical Description: 2 copies
Box/Folder 32 : 3

Holocaust Memorial Center - Fall Lectures Series, 1987-1988

Box/Folder 32 : 4

Holocaust Memorial Center private interview with Jan Karski 1987

Note

Use copy reference number: 46033_v_0003567
Box/Folder 32 : 5

Interview with Wladyslaw Zbik, undated

Box/Folder 32 : 6

Jan Karski - Georgetown University, 1990

Box/Folder 32 : 7

Jan Karski - Holocaust Center, 1993

Box/Folder 32 : 8

Jan Karski interview on World News Now 1997

Note

Use copy reference number: 46033_v_0003568
Box/Folder 32 : 9

Jan Karski - Wywiad, 1993

Box/Folder 32 : 10

Lecture - King's College, 1995

Box/Folder 32 : 11

Memorial Concert Shalom in Krakow, 1993

Box/Folder 32 : 12

Muzeum Lubelskie, 1998

Box/Folder 32 : 13

National Civic Commemoration of the Days of Remembrance, 1991

Box/Folder 33 : 1

Passing Through, 1990

Box/Folder 33 : 2

Presentation of Karski at Jewish Book Festival of Greater Washington D.C. by Jan Karski and Thomas Wood, 1994

Box/Folder 33 : 3

Professor Jan Karski at UCLA, 1995

Box/Folder 33 : 4

Professor Jan Karski interview - Wywiad circa 1993

Scope and Content Note

In Polish. Use copy reference number: 46033_v_0003569
Box/Folder 33 : 5

World War II Allied Secret Diplomacy Toward Poland. Jan Karski U.M. - Flint, 1990

Box/Folder 33 : 6

Wywiad z "Salusiem". Professor Salomon Fo, Krynica, undated

 

Videos about Karski, with and without his participation

Box/Folder 33 : 7-8

Doktorat Honoris Causa UMCS w Lublinie 1995

Physical Description: 2 copies

Scope and Content Note

In Polish. Use copy reference number: 46033_v_0003570
Box/Folder 33 : 9

Polish Television Studio 3 video: Holocaust Memorial Museum with Professor Jan Karski 1999

Scope and Content Note

In Polish. Use copy reference number: 46033_v_0003578
Box/Folder 33 : 10

Neue Zurcher Zeitung documentary: Holocaust - Nachrichten aus dem Untergrund undated

Scope and Content Note

In German. Use copy reference number: 46033_v_0003579
Box/Folder 33 : 11

Jan Karski - Hero, 1999

Box/Folder 33 : 12

Catholic Telecommunications Network of America video: Jews Honor a Polish Catholic 1994

Note

Use copy reference number: 46033_v_0003580
Box/Folder 33 : 13

Kulturzeit: Jan Karski undated

Scope and Content Note

In German. Use copy reference number: 46033_v_0003581
Box/Folder 34 : 1

Kuroń i Moja Historia, Warszawa undated

Scope and Content Note

In Polish. Use copy reference number: 46033_v_0003582
Box/Folder 34 : 2

PBS documentary: Messenger from Poland undated

Scope and Content Note

From the PBS television series The Struggles for Poland. Use copy reference number: 46033_v_0003584
Box/Folder 34 : 3-5

Telewizja Poland documentary: Moja Misja 1997

Physical Description: 3 copies

Scope and Content Note

In Polish. Use copy reference number: 46033_v_0003585
Box/Folder 34 : 6-7

My Mission, 1996

Physical Description: 2 copies
Box/Folder 34 : 8

Australian Broadcast Corporation television show: Lateline with Fiona Clark: The Myth of Rescue 1997

Note

Use copy reference number: 46033_v_0003587
Box/Folder 34 : 9

They Risked Their Lives. Rescuers of the Holocaust, undated

Box/Folder 34 : 10

Documentary: Swoi czy obcy undated

Scope and Content Note

In Polish. Use copy reference number: 46033_v_0003588
Box/Folder 34 : 11

Popsuta tajima, undated

Box/Folder 34 : 12

Kazimierz Dolny, undated

Box/Folder 35 : 1

Jewish Journal - Professor Karski, 1988

 

Photographs, 1939-1945

Scope and Content Note

Prints depicting events, places and people related to Poland during World War II. See also box 1 and box 25
Envelope A

25 prints depicting scenes in Poland during the German occupation, 1939-1945

Envelope B

42 prints depicting Warsaw during the Warsaw Uprising, 1943-1944

Envelope C-F

240 prints depicting scenes in Poland during the German occupation with emphasis on Nazi propaganda and the treatment of the Jews

Envelope G-H

130 prints depicting the Polish Underground Army and its operations during the German occupation

Envelope I

14 prints depicting the Warsaw Uprising, 1944

Envelope J-O

131 prints depicting Polish participation in World War II outside of Poland

Envelope P

23 prints depicting Polish women in the Armed Forces outside of Poland during World War II

Envelope Q

35 prints depicting the Polish Army in the USSR, 1941-1942, and Polish deportees in the USSR

Envelope R

34 prints depicting Polish refugees in foreign countries

Envelope S

37 prints depicting scenes at the site of the Katyń Forest Massacre and documents of the investigation

Envelope T

20 prints depicting Polish children in emigration

Envelope U

80 prints depicting General Sikorski's funeral, 1943

Envelope V

30 prints depicting scenes in Poland during World War II and texts of documents descriptive of conditions at that time

Envelope W

58 prints depicting Polish Air Force and Navy personnel, 1942

Envelope X

39 prints depicting the Polish Armed Forces during World War II.

Scope and Content Note

Includes prints depicting General Sikorski as well as Polish diplomats and statesmen of that period
 

Microfilm Reels, 1940-1944

Physical Description: 26 reels

Scope and Content Note

Microfilm copies of Polish underground publications under German occupation
Reel 1

Biuletyn Informacyjny, 1940

Reel 2-7

Biuletyn Informacyjny, 1941

Reel 8

Biuletyn Informacyjny, 1941-1942

Reel 9

Biuletyn Informacyjny, 1943

Reel 10-11

Walka, 1943-1944

Reel 11

Przez Walkę do Zwycięstwa, 1943

Reel 12

Pobódka, 1940-1942

Reel 13

Polska Ludowa, 1943

Reel 13

Gwardia Ludowa, 1943

Reel 13

Dzwon Polski, 1943

Reel 14

Żywią, 1943

Reel 14

Wolność Robotnicza, 1944

Reel 15

Demokrata, 1944

Reel 15

Placówka, 1942

Reel 15

Polska Walczy,

Reel 16

Nowe Drogi, 1943

Reel 16

Walka Młodych, 1944

Reel 16

Do Broni, 1943

Reel 17

Przełom, 1944

Reel 17

Przegląd Polityczny, 1944

Reel 17

Polak, 1943

Reel 18

Głos Warszawy, 1944

Reel 18

Jutro PN, 1943

Reel 18

Czyn, 1944

Reel 18

Zryw, 1943

Reel 19

Głos Ludu, 1943

Reel 20

Narod i Wojsko, 1942

Reel 21

Na Zachodnim Szańcu, 1942-1943

Reel 22

Szaniec, 1943

Reel 23

Robotnik, 1944

Reel 24-26

Miscellaneous Polish underground publications