Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
Register of the Poland. Poselstwo (Czechoslovakia) Records
59028  
No online items No online items
View entire collection guide What's This?
PDF (152.70 Kb) HTML
Search this collection
 
 
Table of contents What's This?

Series List in English

box 1

0. Log Books

box 1

I. General - Political Issues

 

A/Reports

 

B/Talks

 

C/Political institutions

 

D/Notes

box 2

II. Key Documents on Polish-Czechoslovak Cooperation

 

A/Polish-Czechoslovak declaration

 

B/Correspondence between General Sikorski and President Benes

 

C/Miscellany. Correspondence and notes

box 2

III. Polish-Czechoslovak Founding Act

 

A/New editions

 

B/Protocols

 

C/Evaluations

 

D/Various supplementary materials

box 3-4

IV. Mixed Polish-Czechoslovak Committees

 

A/Coordination Committee

 

B/Foreign Affairs Committee

 

C/Information Committee

 

D/Cultural Cooperation Committee

 

E/Political-Legal Committee

 

F/Social Policy Committee

 

G/

 

H/Military Committee

box 4

V. Polish-Czechoslovak Cooperation

box 5-8

VI. Czechoslovakia. Government and Administration

 

A/President

 

B/Government (legal status, members, etc.)

 

C/State Council

 

D/Foreign representations and diplomatic corps

 

E/Occupied Czechoslovakia

 

F/Organizations, opposition groups

 

G/Biographies

box 8-9

VII. Poland. Government and Administration

 

A/President

 

B/Government

 

C/State Council

 

D/Diplomatic corps

 

E/Occupied Poland

 

F/Polish organizations abroad

 

G/Polish borders

box 9-10

VIII. Political Conditions

 

A/Reports

 

B/Political guidelines

 

C/Inter-governmental committees, international conditions

 

D/Exchange of political intelligence data

 

E/Other

 

F/International organizations, League of Nations

box 10

IX. Economic Issues

 

A/Poland

 

B/Czechoslovakia

 

C/General reports

 

D/Slask Cieszynski (Teschen Silesia)

box 10-11

X. Administrative Operations

 

A/Addresses and financial matters

 

B/Diplomatic protocol

 

C/Medals and awards (mail and rent)

 

D/Personnel files (state employees)

 

E/Budget

 

F/Library and publications

 

G/Office issues

box 11

XI. Varia

 

A/Mailing procedures

 

B/Treatment of correspondence

 

C/Meetings, congresses, social organizations, courses

box 12

XII. Consular Matters

 

A/Interventions

 

B/Legal issues

 

C/Circulars

 

D/Archives

box 12-14

XIII. Press and Publications

 

A/Polish

 

a/Press interviews

 

b/Polish press on Czechoslovakia

 

c/Propaganda publications

 

B/Czechoslovak

 

a/Press reports

 

b/Czechoslovak press on Poland

 

c/Publications

 

d/Uredni Vestnik Ceskoslovensky

 

C/Other

 

a/British press on Czechoslovakia

 

b/German press on Czechoslovakia

 

c/Publications on federation

 

d/Soviet press on Czechoslovakia

 

e/Non-involved countries on Poland and Czechoslovakia

 

f/British publications

box 14-16

XIV. Special Dossiers

 

A/Slovakia

 

B/Poland's borders

 

C/Main acts on Polish-Czechoslovak cooperation

 

D/Balkan states and Danube Basin

 

E/Slask Cieszynski (Teschen Silesia)

 

F/Soviet-Czechoslovak relations

 

G/Rus Podkarpacka (Subcarpathian Ukraine)

Series List in Polish

box 1

0. DZIENNIK PODAWCZY

box 1

I. OGOLNO-POLITYCZNA

 

A/Raporty

 

B/Rozmowy

 

C/Instytucje polityczne

 

D/Noty

box 2

II. ZASADNICZE DOKUMENTY DOTYCZACE WSPOLPRACY POLSKO-CZECHOSLOWACKIEJ

 

A/Deklaracja polsko-czechoslowacka

 

B/Koresponencje Generala Sikorskiego z Prezydentem Benesem

 

C/Inne

box 2

III. PROJEKTY AKTU KONSTYTUCYJNEGO POLSKO-CZECHOSLOWACKIEGO

 

A/Kolejne projekty aktu konstytucyjnego

 

B/Protokoly

 

C/Opinie w sprawie aktu konstytucyjnego

 

D/Rozne materialy do aktu konstytucyjnego

box 3-4

IV. KOMITETY MIESZANE POLSKO-CZECHOSLOWACKIE

 

A/Komitet Koordynacyjny

 

B/Komitet Spraw Zagranicznych

 

C/Komitet Informacji

 

D/Komitet Wspolpracy Kulturalnej

 

E/Komitet Polityczno-Prawny

 

F/Komitet Gospodarczo Finansowy

 

G/Komitet Polityki Spolecznej

 

H/Komitet Wojskowy

box 4

V. WPOLPRACA POLSKO-CZECHOSLOWACKA

 

A/Uwagi placowek i urzedow

 

B/

 

C/Organizacje i instytutcje wspolpracy poza komitetami

 

D/Sprawozdania o wspolpracy

 

E/Rozne

 

F/Inicjatywy postronne

 

G/Granice Polski z Czechoslowacja

box 5-8

VI. CZECHOSLOWACJA. RZAD I WLADZE

 

A/Prezydent

 

1/Personalia

 

2/Rozmowy

 

3/Mowy, deklaracje

 

B/Rzad (stanowisko prawne, sklad, etc.)

 

C/Rada Panstwowa

 

D/Placowki zagraniczne i korpus dyplomatyczny

 

E/Kraj okupowany

 

F/Organizacje, opozycja

 

G/Zyciorysy, od 1943 zamieniono na Slowacje

box 8-9

VII. POLSKA. RZAD I WLADZE

 

A/Prezydent

 

B/Rzad

 

C/Rada Narodowa

 

D/Korpus dyplomatyczny

 

E/Kraj okupowany

 

F/Organizacje

 

G/Granice Polski

box 9-10

VIII. OGOLNA SYTUACJA POLITYCZNA

 

A/Sprawozdania

 

B/Instrukcje polityczne (przeniesione do t. I)

 

C/Komitety miedzysojusznicze, nastroje miedzynarodowe

 

D/Wymiana informacji politycznych

 

E/Rozne

 

F/Organizacje miedzynarodowe, Liga Narodow

box 10

IX. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE

 

A/Polska

 

B/Czechoslowacja

 

C/Raporty ogolne

 

D/Slask Cieszynski

box 10-11

X. ADMINISTRACJA

 

A/Adresy

 

B/Protokol

 

C/Odznanczenia i ordery

 

D/Personalne (urzednicy)

 

E/Budzet

 

F/Biblioteka

 

G/Kancelaryjne

box 11

XI. ROZNE

 

A/Przesylanie korespondencji

 

B/Inna korespondencja

 

C/Zebrania, kongresy, organiacje spoleczne, kursy

box 12

XII. SPRAWY KONSULARNE

 

A/Interwencje

 

B/Ogolno-prawne

 

C/Okolniki

 

D/Archiwum

box 12-14

XIII. PRASA I WYDAWNICTWA

 

A/Polskie

 

a/Wywiady prasowe

 

b/Prasa polska o Czechoslowacji

 

c/Wydawnictwa I publikacje

 

B/Czechoslowackie

 

a/Sprawozdania prasowe

 

b/Prasa Czechoslowacka o Polsce

 

c/Wydawnictwa i publikacje

 

d/Uredni Vestnik Ceskoslovensky

 

C/Inne

 

a/Prasa angielska o Czechoslowacji

 

b/Prasa niemiecka o Czechoslowacji

 

c/Prasa I wydawnictwa o federalizmie

 

d/Prasa sowiecka o Czechoslowacji

 

e/Neutralna o Polsce I czechoslowacji

 

f/Wydawnictwa angielskie

box 14-16

XIV. TECZKI SPECJALNE

 

A/Slowacja

 

B/Granice Polski

 

C/Zasadnicze akty wspolpracy Polsko-Czechoslowackiej

 

D/Kraje balkanskie i basenu dunajskiego

 

E/Materialy dotyczace Slaska Cieszynskiego

 

F/Stosunki sowiecko-czechoslowackie

 

G/Rus Podkarpacka

Container List

Box 1

SERIES NO. 0. LOG BOOKS

Box/Folder 1 : 1

1940-1941

Box/Folder 1 : 2

1942-1943

Box/Folder 1 : 3

1944

 

SERIES NO. I. GENERAL. POLITICAL ISSUES

 

A/Reports

Box/Folder 1 : 4

1941

Box/Folder 1 : 5

1942

Box/Folder 1 : 6

1943

 

1944

Box/Folder 1 : 7

General

Box/Folder 1 : 8

Germany's post-war economy

Box/Folder 1 : 9

Poland's eastern provinces

Box/Folder 1 : 10

1945

 

B/Talks

Box/Folder 1 : 11

1941

Box/Folder 1 : 12

1942

Box/Folder 1 : 13

1943

Box/Folder 1 : 14

1944

Box/Folder 1 : 15

D/Notes. 1944

Box 2

SERIES NO. II. KEY DOCUMENTS ON POLISH-CZECHOSLOVAK COOPERATION

 

A/Correspondence between General Sikorski and President Benes

Box/Folder 2 : 1

1940

Box/Folder 2 : 2

1941

Box/Folder 2 : 3

1942

 

C/Miscellany.

Scope and Content Note

Correspondence and notes
Box/Folder 2 : 4

1942

 

1943

Box/Folder 2 : 5

January-May

Box/Folder 2 : 6

June-October

 

SERIES NO. III. POLISH-CZECHOSLOVAK FOUNDING ACT

Box/Folder 2 : 7

A/New editions - 1941-1942

 

B/Protocols

Box/Folder 2 : 8

1940

Box/Folder 2 : 9

1941

Box/Folder 2 : 10

1942

 

C/Evaluations

Box/Folder 2 : 11

1940

Box/Folder 2 : 12

1941

 

D/Various supplementary materials

Box/Folder 2 : 13

1940

Box/Folder 2 : 14

1941

Box 3

SERIES NO. IV. MIXED POLISH-CZECHOSLOVAK COMMITTEES

 

A/Coordination Committee

 

1941

 

General

Box/Folder 3 : 1

General

Box/Folder 3 : 2

January-March

Box/Folder 3 : 3

April-June

Box/Folder 3 : 4

September-November

Box/Folder 3 : 5

List of members

Box/Folder 3 : 6

1942

 

B/Foreign Affairs Committee, 1941 - Sessions

Box/Folder 3 : 7

First

Box/Folder 3 : 8

Second

Box/Folder 3 : 9

Third

Box/Folder 3 : 10

Fourth

Box/Folder 3 : 11

Fifth

Box/Folder 3 : 12

C/Information Committee, 1941

 

D/Cultural Cooperation Committee

 

1941

Box/Folder 3 : 13

General

Box/Folder 3 : 14

Minutes

Box/Folder 3 : 15

1942

Box/Folder 3 : 16

1943

Box/Folder 4 : 1

E/Political-Legal Committee, 1941

 

F/Social Policy Committee

Box/Folder 4 : 2

1941

Box/Folder 4 : 3

1942

Box/Folder 4 : 4

H/Military Committee, 1941.

Scope and Content Note

Includes materials on Polish-Czechoslovak-German border
 

SERIES NO. V. POLISH-CZECHOSOLOVAK COOPERATION

 

A/Comments from diplomatic representations and government offices

Box/Folder 4 : 5

1941

Box/Folder 4 : 6

1942

Box/Folder 4 : 7

1943

 

C/Non-committee organizations and institutions

Box/Folder 4 : 8

1941

Box/Folder 4 : 9

1942

Box/Folder 4 : 10

1943

 

D/Reports

 

1941

Box/Folder 4 : 11

Cooperation in steel industry

Box/Folder 4 : 12

Diplomatic representations

Box/Folder 4 : 13

1942

 

E/Miscellany

Box/Folder 4 : 14

1941

Box/Folder 4 : 15

1943

 

F/Other non-government initiatives

Box/Folder 4 : 16

1941

Box/Folder 4 : 17

1942.

Scope and Content Note

Includes documents on Czech cadets in merchant fleet
Box/Folder 4 : 18

1943

 

G/Polish-Czechoslovak border, 1941 - Slask Cieszynski

Box/Folder 4 : 19

General

Box/Folder 4 : 20

Maps

Box 5

SERIES NO. VI. CZECHOSLOVAKIA. GOVERNMENT AND ADMINISTRATION

 

A/President

 

1941

Box/Folder 5 : 1

General

Box/Folder 5 : 2

Speeches

 

1942

Box/Folder 5 : 3

General

Box/Folder 5 : 4

Speeches

 

1943

 

General

Box/Folder 5 : 5

General

Box/Folder 5 : 6

Speeches

 

Trips

Box/Folder 5 : 7

Moscow

 

United States

Box/Folder 5 : 8

General

Box/Folder 5 : 9

Speeches

 

1944

Box/Folder 5 : 10

General

Box/Folder 5 : 11

Speeches

Box/Folder 5 : 12

1945

 

B/Government

 

1941

Box/Folder 5 : 13

General

Box/Folder 5 : 14

Legal status

Box/Folder 5 : 15

Masaryk, Jan

Box 6

1942

Box/Folder 6 : 1

General

Box/Folder 6 : 2

Masaryk, Jan

Box/Folder 6 : 3

Munich agreement, Annulment of

Box/Folder 6 : 4

Profiles of government members according to Polish intelligence

 

Ripka, Hubert

Box/Folder 6 : 5

General

Box/Folder 6 : 6

Speeches

 

1943

 

General

Box/Folder 6 : 7

January-June

Box/Folder 6 : 8

July-December

Box/Folder 6 : 9

Ripka, Hubert

 

1944

 

General

Box/Folder 6 : 10

General

Box/Folder 6 : 11

January-April

Box/Folder 6 : 12

May-August

Box/Folder 6 : 13

September-December

Box/Folder 6 : 14

Slovakia

 

1945

 

General

Box/Folder 6 : 15

General

Box/Folder 6 : 16

Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministry of National Defense). Intelligence reports

Box/Folder 6 : 17

Czech National Union in London

 

C/State Council

Box/Folder 7 : 1

1941

Box/Folder 7 : 2

1942

 

1943

Box/Folder 7 : 3

General

Box/Folder 7 : 4

"Zpravy Statni Rady"

Box/Folder 7 : 5

1944

Box/Folder 7 : 6

1945.

Scope and Content Note

Includes documents on army
 

D/Foreign representations and diplomatic corps

 

1941

 

General

Box/Folder 7 : 7

General

Box/Folder 7 : 8

Political and economic reports

 

Diplomatic corps

Box/Folder 7 : 9

Bulletin

Box/Folder 7 : 10

List

 

1942

Box/Folder 7 : 11

Bulletin

Box/Folder 7 : 12

List

 

1943

Box/Folder 7 : 13

General

Box/Folder 7 : 14

Lists

Box/Folder 7 : 15

1944

 

E/Occupied Czechoslovakia

 

1942

Box/Folder 7 : 16

General - Czechoslovak Newsletter

Box/Folder 7 : 17

German atrocities

Box/Folder 7 : 18

Slovakia

 

1943

Box/Folder 7 : 19

General

Box/Folder 7 : 20

Czechoslovak Newsletter

Box/Folder 7 : 21

Prague press

Box/Folder 7 : 22

1944

Box/Folder 7 : 23

1945

Box 8

F/Organizations, opposition groups

Box/Folder 8 : 1

1941

 

1942

Box/Folder 8 : 2

General

Box/Folder 8 : 3

Masaryk - Gaster Fund of the Federation of Czechoslovak Jews

 

1943

Box/Folder 8 : 4

General

Box/Folder 8 : 5

Osusky, Stefan

 

1944

Box/Folder 8 : 6

General

Box/Folder 8 : 7

Czech National Union in London

Box/Folder 8 : 8

Czechoslovak Relief Action

Box/Folder 8 : 9

G/Biographies - Slovaks.

Scope and Content Note

Includes Slovaks in the United States
 

SERIES NO. VII. POLAND. GOVERNMENT AND ADMINISTRATION

 

B/Government

Box/Folder 8 : 10

1941

 

1942

Box/Folder 8 : 11

General

Box/Folder 8 : 12

Zbirka Posudku Pravni Rady Statniho Zrizeni Ceskoslovenskeho

 

1943

Box/Folder 8 : 13

General

Box/Folder 8 : 14

Ministerstwo Pracy i Opieki Spolecznej Biuletyn

 

1944

 

Ministries

Box/Folder 8 : 15

Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministry of National Defense)

Box/Folder 8 : 16

Ministerstwo Pracy i Opieki Spolecznej (Ministry of Labor and Social Welfare)

Box/Folder 8 : 17

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministry of Foreign Affairs)

Box/Folder 8 : 18

Moscow-backed government

 

C/State Council

Box/Folder 8 : 19

1942

Box/Folder 8 : 20

1943.

Scope and Content Note

Includes documents on German political émigrés
 

D/Diplomatic corps

Box/Folder 8 : 21

1941 - Polish diplomatic corps in Great Britain and the world

Box/Folder 8 : 22

1943

 

E/Occupied Poland

Box/Folder 8 : 23

1941

Box/Folder 8 : 24

1942

 

1943

Box/Folder 8 : 25

Persecution of Jews

Box/Folder 8 : 26

Polish-Ukrainian relations

 

1944

Box/Folder 8 : 27

Concentration camps protest

Box/Folder 8 : 28

Moscow backed Poles

Box/Folder 8 : 29

1945 - Lublin government

Box 9

F/Polish organizations abroad

Box/Folder 9 : 1

1941.

Scope and Content Note

Includes documents on Cieszyn Poles
Box/Folder 9 : 2

1942

 

1943

Box/Folder 9 : 3

General

Box/Folder 9 : 4

Commonwealth of Central Europe

Box/Folder 9 : 5

1945 - Recognition of Lublin government

 

SERIES NO. VIII. POLITICAL CONDITIONS

 

A/Reports

Box/Folder 9 : 6

1941

Box/Folder 9 : 7

1942

Box/Folder 9 : 8

1944

 

B/Political guidelines

Box/Folder 9 : 9

1941

Box/Folder 9 : 10

1942

 

1943

Box/Folder 9 : 11

General

Box/Folder 9 : 12

Poland's eastern borders

Box/Folder 9 : 13

Transfer of Germans from Poland

Box/Folder 9 : 14

1944

 

C/Inter-governmental committees, international conditions

Box/Folder 9 : 15

1941

 

1943

Box/Folder 9 : 16

Interallied Committee on Armistice

Box/Folder 9 : 17

War crimes and armistice

Box 10

D/Exchange of political intelligence data

 

1941

Box/Folder 10 : 1

January-June

Box/Folder 10 : 2

July-December

Box/Folder 10 : 3

1942

Box/Folder 10 : 4

1943

 

F/International organizations, League of Nations

Box/Folder 10 : 5

1942 - Federation of Western Slavs

Box/Folder 10 : 6

1944

 

SERIES NO. IX. ECONOMIC ISSUES

 

A/Poland

Box/Folder 10 : 7

1941

Box/Folder 10 : 8

1944

 

B/Czechoslovakia

Box/Folder 10 : 9

1941

Box/Folder 10 : 10

1944

Box/Folder 10 : 11

1945

 

C/General reports

Box/Folder 10 : 12

1942

Box/Folder 10 : 13

1944

 

D/Slask Cieszynski (Teschen Silesia)

Box/Folder 10 : 14

1918 - Border negotiations

Box/Folder 10 : 15

1938

 

1942

Box/Folder 10 : 16

General

Box/Folder 10 : 17

Slask Cieszynski

Box/Folder 10 : 18

Zaglebie Ostrawsko-Kawinskie

 

1943

Box/Folder 10 : 19

General

Box/Folder 10 : 20

Slask Cieszynski

 

SERIES NO. X. ADMINISTRATIVE OPERATIONS

 

A/Addresses and financial matters

Box/Folder 10 : 21

1941

Box/Folder 10 : 22

1942

 

1943

Box/Folder 10 : 23

General

Box/Folder 10 : 24

Business cards

Box/Folder 10 : 25

1944

Box/Folder 10 : 26

1945

 

B/Diplomatic protocol

Box/Folder 11 : 1

1941

Box/Folder 11 : 2

1942

Box/Folder 11 : 3

1943

Box/Folder 11 : 4

1944

Box/Folder 11 : 5

1945

 

C/Medals and awards (mail and rent)

Box/Folder 11 : 6

1941-1943

Box/Folder 11 : 7

1944

 

D/Personal files (state employees)

Box/Folder 11 : 8

1940-1943

Box/Folder 11 : 9

1945

 

E/Budget

Box/Folder 11 : 10

1942

Box/Folder 11 : 11

1943

 

F/Library and publications

Box/Folder 11 : 13

1942-1943

Box/Folder 11 : 13

1944

Box/Folder 11 : 14

1945

 

SERIES NO. XI. VARIA

 

A/Mailing procedures

Box/Folder 11 : 15

1941

Box/Folder 11 : 16

1942

Box/Folder 11 : 17

1943

Box/Folder 11 : 18

B/Treatment of correspondence, 1941-1943

Box/Folder 11 : 19

C/Meetings, congresses, social organizations, courses, 1941-1943

Box 12

SERIES NO. XII. CONSULAR MATTERS

 

A/Interventions

Box/Folder 12 : 1

1941

Box/Folder 12 : 2

1942

Box/Folder 12 : 3

B/Legal issues, 1941-1943

 

C/Circulars

Box/Folder 12 : 4

1941

Box/Folder 12 : 5

1942

Box/Folder 12 : 6

1943

 

SERIES NO. XIII. PRESS AND PUBLICATIONS

 

A/Polish

Box/Folder 12 : 7

a/Press interviews, 1941

 

b/Polish press on Czechoslovakia

 

1941

Box/Folder 12 : 8

Clippings

Box/Folder 12 : 9

Reports

 

1942

Box/Folder 12 : 10

General

Box/Folder 12 : 11

Reports

 

1943

Box/Folder 12 : 12

General

Box/Folder 12 : 13

Correspondence

 

c/Propaganda publications

Box/Folder 12 : 14

1941

Box/Folder 12 : 15

1943

 

B/Czechoslovak

 

a/Press reports

 

1941

Box/Folder 12 : 16

January-June

Box/Folder 12 : 17

July-December

 

1942

 

General

Box/Folder 12 : 18

January-June

Box/Folder 12 : 19

July-December

Box/Folder 13 : 1

Ministerstwo Informacji i Dokumentacji

 

1943

Box/Folder 13 : 2

General

Box/Folder 13 : 3

Ministerstwo Informacji i Dokumentacji

Box/Folder 13 : 4

1944

 

b/Czechoslovak press on Poland

Box/Folder 13 : 5

1941

Box/Folder 13 : 6

1942

Box/Folder 13 : 7

1943

 

c/Publications

 

1941

Box/Folder 13 : 8

General

Box/Folder 13 : 9

List of Czech publications in Great Britain

 

1943

Box/Folder 13 : 10

General

Box/Folder 13 : 11

Centropa News Service

Box/Folder 13 : 12

1944 - Centropa News Service

 

d/ Uredni Vestnik Ceskoslovensky

Box/Folder 13 : 13

1940-1941

Box/Folder 13 : 14

1943

 

C/Other

 

a/British press on Czechoslovakia

Box/Folder 13 : 15

1941

Box/Folder 13 : 16

1942

Box/Folder 13 : 17

1943

Box/Folder 13 : 18

1944

Box 14

b/German press on Czechoslovakia

Box/Folder 14 : 1

1941

Box/Folder 14 : 2

1942

Box/Folder 14 : 3

1943

Box/Folder 14 : 4

1944

 

c/Publications on federation

Box/Folder 14 : 5

1941

Box/Folder 14 : 6

1942

 

1943

Box/Folder 14 : 7

General

Box/Folder 14 : 8

Central European Federation

 

1944 - Czechoslovak Newsletter

Box/Folder 14 : 9

January-June

Box/Folder 14 : 10

July-December

 

d/Soviet press on Czechoslovakia

Box/Folder 14 : 11

1942

Box/Folder 14 : 12

1943

 

e/Non-involved countries on Poland and Czechoslovakia

Box/Folder 14 : 13

1943

 

1944

Box/Folder 14 : 14

Hungary

Box/Folder 14 : 15

Lithuania

Box/Folder 14 : 16

1945 - Sweden

 

SERIES NO. XIV. SPECIAL DOSSIERS

 

A/Slovakia

Box/Folder 14 : 17

1943

Box/Folder 14 : 18

1944

Box/Folder 14 : 19

1945

Box 15

C/Main acts on Polish-Czechoslovak cooperation

Box/Folder 15 : 1

General. List of acts

Box/Folder 15 : 2

1940

Box/Folder 15 : 3

1941

Box/Folder 15 : 4

1942

 

1943

 

General

Box/Folder 15 : 5

March

Box/Folder 15 : 6

May

Box/Folder 15 : 7

June-September

Box/Folder 15 : 8

Czechoslovak-Soviet agreements

 

1945

Box/Folder 15 : 9

General

Box/Folder 15 : 10

Yalta Conference

 

D/Balkan states and Danube Basin

 

1943

Box/Folder 15 : 11

General

Box/Folder 15 : 12

Austria

Box/Folder 15 : 13

Bulgaria

Box/Folder 15 : 14

Hungary

Box/Folder 15 : 15

1944

 

E/Slask Cieszynski (Teschen Silesia)

 

1920 - Paris Peace Conference

Box/Folder 15 : 16

General

Box/Folder 15 : 17

Czechoslovak documents

Box/Folder 15 : 18

1938

Box 16

1942

Box/Folder 16 : 1

General

 

Slask Cieszynski, 1918-1921 : Zbior Tekstow Informacyjnych i Dokumentacyjnych Ulozony na Podstawie Materialow Archiwalnych Ambasady R.P. w Londynie

Box/Folder 16 : 2

Part I

Box/Folder 16 : 3

Part II

Box/Folder 16 : 4

Sprawy Slaska Cieszynskiego Biuletyn, Nos. 2-5

Box/Folder 16 : 5

Zagadnienia Slaska Cieszynskiego, by Franciszek Bajorek

 

1943

 

General

Box/Folder 16 : 6

General

Box/Folder 16 : 7

List of materials on Slask Cieszynski

Box/Folder 16 : 8

Parliamentary Debates: House of Commons

Box/Folder 16 : 9

Sprawy Slaska Cieszynskiego Biuletyn, No. 6

Box/Folder 16 : 10

1944

 

F/Soviet-Czechoslovak relations

 

1944

Box/Folder 16 : 11

General

Box/Folder 16 : 12

Panslavic movement

Box/Folder 16 : 13

1945

Box/Folder 16 : 14

G/Subcarpathian Ukraine, 1945