Inventory of the Janusz Cisek collection

Finding aid prepared by Justyna K. Szulc.
Hoover Institution Archives
434 Galvez Mall
Stanford University
Stanford, CA, 94305-6010
(650) 723-3563
hooverarchives@stanford.edu
© 2008, 2015


Title: Janusz Cisek collection
Date (inclusive): 1848-1945
Collection Number: 2002C42
Contributing Institution: Hoover Institution Archives
Language of Material: Polish
Physical Description: 1 oversize box, (0.8 linear feet)
Abstract: Proclamations, leaflets, and other printed matter, relating to Polish history, and especially to the Russo-Polish war of 1920.
Physical Location: Hoover Institution Archives
Collector: Cisek, Janusz,

Access

Collection is open for research.
The Hoover Institution Archives only allows access to copies of audiovisual items. To listen to sound recordings or to view videos or films during your visit, please contact the Archives at least two working days before your arrival. We will then advise you of the accessibility of the material you wish to see or hear. Please note that not all audiovisual material is immediately accessible.

Publication Rights

For copyright status, please contact the Hoover Institution Archives.

Preferred Citation

[Identification of item], Janusz Cisek collection, [Box number], Hoover Institution Archives.

Acquisition Information

Acquired by the Hoover Institution Archives in 2002.

Accruals

Materials may have been added to the collection since this finding aid was prepared. To determine if this has occurred, find the collection in Stanford University's online catalog at http://searchworks.stanford.edu/ . Materials have been added to the collection if the number of boxes listed in the online catalog is larger than the number of boxes listed in this finding aid.

Scope and Content of Collection

Proclamations, leaflets, and other printed matter, relating to Polish history, and especially to the Russo-Polish war of 1920.

Subjects and Indexing Terms

Poland--History--Wars of 1918-1921.
Poland--History.

Box 1

Black Binder, undated

Scope and Contents

Contains inventory and photographs of World War I posters.
Box-folder 1 : 1

Druki polityczne XIX wieku, (Powstanie Styczniowe, Nr, 1-5), 1848-1891

Item 1

Odezwa Posłów Galicyjnskich do Kraju, Wiedeń 19 października 1848, 40.5 x 25 cm.

Item 2

Apel Komisarza Pełnomocnego Rządu Narodowego w Województwie Krakowskim do obywateli wyjeżdżających poza granice, 1 grudnia 1863, pieczęć Pełnomocnika, 23.5 x 15.5 cm.

Item 3

Instrukcja, “Organizacya Wojskowa,” W drukarni Rządu Narodowego, 1864, druk na 4 stronach, 25.5 x 15 cm.

Item 4

Program obchodu 100 rocznicy Konstytucji 3 Maja przez Towarzystwo Prawnicze, Lwów 10 kwietnia 1891, druk na 2 kartach, 18 x 13.5 cm.

Item 5

“Emigracya Polska do Narodów Europejskich. W setną rocznicę ogłoszenia Konstytucji 3-go Maja,” druk na 2 kartach, przez S. Krakowa w Paryżu, 26 x 21.5 cm.

Box-folder 1 : 2

Orły i nalepki okienne, 1791-1921

Item 1

Nalepka okienna przedstawiająca orła w koronie z rozerwanymi okowami, litografla kolorowa, druk Towarzystwo Akcydensowe we Lwowie, (nakiejona na płótnie), 25 x 18.5 cm.

Item 2

“3 Maja,” Nalepka okienna TSL (Towarzystwa Szkoły Ludowej) z wizerunkiem orła na czerwonym tle, rys. Stanisław Eliasz Radzikowski, litografia kolorowa, druk K. Kranikowski, Kraków, 24.5 x 23 cm.

Item 3

“3 Maja,” Nalepka okienna TSL z wizerunkiem orła na biało-czerwonym tle, litografia kolorowa, druk K. Kranikowski, Kraków, 29.5 x 22 cm (naklejona na płótnie).

Item 4

“3 Maja 1891-1911,” Nalepka okienna TSL z wizerunkiem orła na biało czerwonym tle, litografia kolorowa, druk W. Krzepowski, Kraków, 29 x 22.5 cm.

Item 5

“1863-1913”, Nalepka okienna TSL z wizerunkiem orła na tle skrzyżowanych: karabinu i kosy, litografia kolorowa, druk K. Kranikowski, Kraków, 25 x 25 cm.

Item 6

“3 Maja 1791,”Nalepka okienna TSL z orłem, 1913, rys. W. J., litografia kolorowa, druk K. Kranikowski, Kraków, 24.4 x 24.4 cm.

Item 7

Orzł legionowy, z literfą L wpisaną w tarczę amazonki, litografia kolorowa druk J. Burof, Warszawa Nowy Świat 47, 17 x 17 cm.

Item 8

“1791 - 3 Maja - 1916”, nalepka przedstawiająca orła białego w koronie na czerwonym tle, litografia kolorowa, (naklejona na płótnie), 31 x 25 cm.

Item 9

“29 Listopada, 1830-1915”, Orzeł biały na czerwonym tle, litografia kolorowa 39 x 30 cm.

Item 10

“Dzień Szkoły Polskiej. Radom 6 września 1915. Dziesięc groszy,” nalepka okienna przedstawiająca orła białego wpisanego w tarczę zwieńczoną koroną, 14.5 x 11.5 cm.

Item 11

“22 stycznia 1863-1916. Ziemia Kielecka w Rocznicę Powstania,” nalepka przedstawiająca białego orła wpisanego w czerwone koło, pod którym umieszczona jest wiązka składająca się z 2 kos, karabinu I rusznicy, litografia kolorowa (nakiejona na płótnie), 21 x 14 cm

Item 12

“22 I 1863-1916,” nalepka z orłem u zwieńczenia korony cierniowej z tarczą herbową i dwoma rogatywkami, litografla kolorowa (nakiejona na płótnie), 17.7 x 17 cm.

Item 13

“3 Maja 1791-1916”, nalepka z orłem w koronie, wpisanym w owal, (nakiejona na płótnie), 24 x 17.5 cm.

Item 14

“Na szkoły polskie, 3 maja 1791-3 maja 1916- Radom. Cena groszy 16,” nalepka w kształcie czerwono-białej flagi, litografia, druk J. K. Trzebiński, Radom (naklejona na płótnie), 14.5 x 24 cm.

Item 15

“3 Maja 1791-1916,” nalepka z orłem w koronie, rys. J. Sunczy, litografia kolorowa (naklejona na płótnie), 18.5 x 15 cm.

Item 16

“Na gwiazdkę dla Legionistów. Grudzień 1916. 20 groszy, orzeł biały z Iiterą S na tarczy amazonki, wpisany w złotą siedmioramienną gwiazdę, litografia: W. Główczewski, Warszawa, (naklejona na płótnie), 19 x 14.5 cm.

Item 17

“TSL”, orzeł biały w koronie wpisany w czerwoną i złotą tarczę herbową, litografia K. Kranikowski, Kraków, 1917 (naklejona na płótnie), 22 x 17 cm

Item 18

“Na gwiazdkę dla żołnierza Poiskiego na froncie, 1919 - 24/Xll”, nalepka z orłem w koronie, wpisanym w tarczę herbową zwieńczoną koroną, litografia, (naklejona na płótnie), 21 x 13 cm.

Item 19

“STL [TSL] 3 Maja 3,” nalepka z orłem w koronie wpisanym w koło, 20 x 14 cm.

Item 20

Orzeł w koronie na czerwonym sztandarze z lasem kos “racławickich,” 1917, nalepka litografowana, autorstwa Z. R., druk, Lit. Akc.Towarzystwo, Lwów,

Item 21

“3 Maja — TSL,” nalepka z tekstem z M. Reya: “Bulay długo miły Orle biały...,” wyk. Stanisław Eliasz-Radzikowski, druk Lit. Fr. Zieliński, Kraków, 20 x 15 cm

Box-folder 1 : 3

Rozkazy i dokumenty, (Nr. 1-18), 1913-1914

Scope and Contents

Sokolich Drużyn Polowych, Drużyn Bartoszowych, Związki Strzeleckie, Polski Skarb Wojskowy
Item 1

Rozkaz Okólny Komendy Głównej Związków Strzeleckich (ZS) nr 614/13, Lwów 12 kwietnia 1913, mps, k.1., 33 x 21 cm.

Item 2

Rozkaz Okólny Komendy Głównej Związków Strzeleckich nr 995, Lwów, 1913, druk dwustronny, pieczęć czerwona Komendy Głównej Z. S., 23.5 x 15.5 cm.

Item 3

Rozkaz okólny nr 74, Do organizacji ludowych., Lwów 22 grudnia 1913, pieczeć czerwona Komendy Głównej, odręcznie sygnowany: [Komendant Główny] Mieczysław [J. Piłsudski], [Szef Sztabu], Józef [K. Sosnkowski], druk, k.1., 24 x 16 cm.

Item 4

Rozkaz okólny nr 75, Lwów 22 grudnia 1913, pieczęć czerwona Komendy Głównej, odręcznie sygnowany: [Komendant Główny] Mieczysław [J. Piłsudski], [Szef Sztabu], Józef [K. Sosnkowski], druk, k.1., 24 x 15.5 cm.

Item 5

Rozkaz okólny nr 77, Lwów 12 stycznia 1914, pieczęć czerwona Komendy Głównej, oraz Komendy ZS Qkręgu Krakowskiego, odręcznie sygnowany: [Komendant Główny] Mieczysław [J. Piłsudski], [Szef Sztabu], Józef [K. Sosnkowski], druk, k.1, 31 x 16 cm.

Item 6

Rozkaz okólny nr 78, Lwów 24 stycznia 1914, pieczęć czerwona Komendy Głównej Związku Strzeleckiego oraz niebieska Komendy Związku Strzeleckiego Okręgu Krakowskiego, sygnowany odręcznie “Józef” (K. Sosnkowski), 23.5 x 15.5 cm.

Item 7

Rozkaz Okólny nr 79. Do Komend Okręgowych, Obwodowych, Miejscowych, Lwów, 4 marca 1914, 35.5 x 15.5 cm.

Item 8

Rozkaz okólny nr 80, Lwów 21 marca 1914, pieczęć czerwona, odręcznie sygnowany przez Komendanta Głownego, Mieczysława I Szefa Sztabu Głównego, Józefa, k.1., 27 x 15.5 cm.

Item 9

Rozkaz okólny nr 81, Lwów 5 maja 1914, pieczęć czerwona, druk, k.1., 23.5 x 15.7 cm.

Item 10

Rozkaz okólny nr 3. Do Obywateli Komendantów obwod. I lokalnych, Kraków 23 III 1914, sygnowane, Ryszard [Trojanowski], Komendant Okręgu, k.1, (naklejony na płótnie), 34 x 21.3 cm.

Item 11

Rozkaz okólny nr 82, Do Komendantów Okręgowych, Obwodowych, Szkół oficerskich i podoficerskich, Lwów 16 maja 1914, pieczęć czerwona, Komendant Główny, J. Piłsudski, 37.5 x16.5 cm.

Item 12

Rozkaz okólny nr 83, Do Komendantów Okręgów, Obwodów, Oddziałów i Szkół, Lwów 10 czerwca 1914, Komendant Główny, J. Piłsudski, 23.5 x15.7 cm.

Item 13

Statut Towarzystwa Sportowego “Strzelec” w Krakowie zatwierdzony reskryptem c.k. Namiestnictwa we Lwowie z dnia 1 XII 1910 L.XIII 5154, zmieniony reskryptem c.k. Namiestnictwa we Lwowie z dnia 20 V 1913, L.XIIIa 1644/1, Kraków Nakładem Towarzystwa Sportowego “Strzelec”, 1913 (broszura, ss.10, na tylnej okładce pieczeć własnościowa: F. Pększyc[Grudziński]), 20 x 13 cm.

Item 14

Legitymacja Drużyn Bartoszowych L 1269, naIeżąca do Władysława Sieńczaka z Borysławia, 12.2 x 9.7 cm.

Item 15

“Stan Służby” Leona Ozgi, rekruta Związku Strzeleckiego we Lwowie, zwerbowanego 2 sierpnia 1914, 15.7 x 12.3 cm.

Item 16

“Kwitariusz Datków Pieniężnych Składanych na Rzecz Skarbu Sokolich Drużyn Polowych, Rok 1914”, nr 1112, (niewypełniony), 11 x 14.5 cm.

Item 17

Kwit wpłaty na rzecz Polskiego Skarbu Wojskowego, nr 9972, niewypełniony, 9.5 x 13.7 cm.

Item 18

“Karta Legitymacyjna Towarzystwa Sportowego Strzelec w Krakowie”, blankiet niewypełniony, 9 x 14 cm.

Box-folder 1 : 4

Dokumenty dotyczące Legionów Polskich, (Nr. 1-21), 1914-1921

Item 1

“Polacy!”, Odezwa Komisji Skonfederowanych Stronnictw NiepodIegłościowych, 28 Iipca 1914, k.1, (naklejona na płótnie), 26 x 17 cm.

Item 2

“Polacy!”, odezwa Zarządu Głównego Polskiego Skarbu Wojskowego, Kraków w sierpniu 1914, (naklejona na płótnie), 22.5 x 15.5 cm.

Item 3

“Polacy!”, odezwa Rządu Narodowego, Warszawa 3 sierpnia 1914, pieczęć Rządu Narodowego, (naklejona na płótnie), 22 x 17.7 cm.

Item 4

“Polacy!”, odezwa Komisji Skonfederowanych Stronnictw NiepodIegłościowych, jako zastępstwa Rządu Narodowego w Warszawie, Kraków 10 VIII 1914, (naklejona na płótnie), 28.5 x 20.5 cm.

Item 5

“Do Włościan Polskich. Bracia!”, odezwa Komisarza Wojsk Polskich, w sierpniu 1914, (naklejona na płótnie), 35.5 x 22.5 cm.

Item 6

“Idziemy bić się za Polskę. I tylko za nią , odezwa “Młodzieży Sosnowieckiej”, Sosnowiec w kwietniu 1915, (naklejona na płótnie), 22 x 13.5 cm.

Item 7

“Polacy!, Naród nasz po raz pierwszy jawnie obchodzi rocznicç Powstania Styczniowego...” , Komitet Obchodu Styczniowego, 22 stycznia 1916, 21 x 13.5 cm.

Item 8

Rodacy!, odezwa Ligi Państwowości Polskiej z 15 stycznia 1917, po powołaniu Tymczasowej Rady Stanu, Drukarnia Poiska, [Warszawa?], Szpitalna 12, 31.5 x 19.3 cm.

Item 9

Odezwa Ligi Państwowości Polskiej po uwięzieniu Józefa Piłsudskiego, Warszawa 24 Iipca 1917, 23 x 15.8cm.

Item 10

Odezwa sygnowana, “Zwolnieni oficerowie Legionów Polskich”, z apelem o niewstępowanie do szeregów, o co apelował płk. B. Roja, Kraków 16 listopada 1917, 33 x 21 cm.

Item 11

Wobec paktu Brzeskiego, odezwa Ligi Państwowości Polskiej, Warszawa, 15 lutego 1918, 25 x 17.5 cm.

Item 12

“Stan Służby” legitymacja wojskowa (w formie książeczki) Legionów Poiskich, niewypełniona, 10.5 x 8 cm.

Item 13

Podatek Obywatelski Komitetu Obrony Narodowej, R.1 (1914), nr 238, 6.4 x 10.2 cm

Item 14

“P.O.W...“, odezwa “Dr.Nemo” skierowana przeciwko PoIskiej Organizacji Wojskowej, b.m., 30 grudnia 1916, druk dwustronny, 26 x 21 cm

Item 15

Blankiet Iegitymacji Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie, niewypełniony, 11.7 x 19 cm

Item 16

Zdzisław Kleszczynski, “List otwarty do Józefa Piłsudskiego”, druk okolicznosciowy z wierszem na cześć Józefa Piłsudskiego, 17.8 x 11.5 cm

Item 17

“Krótka Historia K.O.N. za Czas Wojny na Dzień 6 Sierpnia 1921”, 30.5 x 20cm, druk dwustronny

Item 18

“Obchód Kościuszkowski w Dąbrowie, dnia 11 kwietnia 1915”, program obchodu, 22 x 14.5 cm

Item 19

“Do Was Wszystkich, Którzy Posad Nie Macie”, odezwa Centralnego Demokratycznego Komitetu Wyborczego w Warszawie”, 23 czerwca 1916, 37.5 x 47.5 cm

Item 20

“Do Mieszkańców Miasta Olkusza i Okolicy”, odezwa “Komitetu Obchodów Rocznicy Konstytucji 3-go Maja w Olkuszu”, o uroczystości w dniu 8 maja 1915, 56.5 x 36.5 cm

Box 1

Afisze, 1919-1945

Scope and Contents note

For Afisze A. 6, A. 7, and, A. 23-26, please refere to the photos in the black binder included in the box.
Item A.1

Bolszewicy Idą, 1920, Biuro Propagandy Wewnętrznej Prezydium Rady Ministrów, druk: Zakłady Graficzne Koziańskich Warszawa, 42 x 33 cm

Item A.2

Bolszewicy w Płocku, 1920, Biuro Propagandy Wewnętrznej Prezydium Rady Ministrów, druk: Zakłady Graficzne Koziańskich Warszawa, 36 x 27.5 cm

Item A. 3

Dzicz Bolszewicka, 1920, druk Żołnierza Poiskiego Warszawa, 52 x 36 cm

Item A. 4

Dzicz Bolszewicka, 1920, druk Żołnierza Poiskiego Warszawa, 52 x 36 cm

Item A. 5

Bracia Chłopi, 1920, Odezwa sygnowana “Bracia Żołnierze”, druk Koziańskich w Warszawie, 17 x 14 cm

Item A. 6

Lwów Woła o Pomoc!, 1920, Drukarnia Związkowa w Krakowie, 93 x 63.2 cm

Item A. 7

Ojczyzna w Niebezpieczeństwie, Wszystko dla Ojczyzny, Wiec w dniu 25 VII 1920, Kraków. Drukarnia Przemysłowa, 95 x 63.2 cm

Item A. 8

Manifest do Polskiego Ludu Pracującgo Miast i Wsi, Siedlce 14 sierpnia 1920, odezwa Tymczasowego Komitetu rewolucyjnego Polski, J. Marchlewski i inni, 52 x 36 cm

Item A. 9

Obywatele Rzeczpospolitej! Ojczyzna w Potrzebie!, Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz, Warszawa 3 Iipca 1920, 29 x 21 cm

Item A. 10

Żołnierze!, odezwa sygnowana przez W. Witosa, Warszawa 6 sierpnia 1920, 38 x 21 cm

Item A. 11

Żołnierze!, odezwa Wiceministra Spraw Wojskowych gen. K. Sosnkowskiego, Warszawa 2 Iipca 1920, 41 x 29 cm

Item A. 12

Żołnierze!, odezwa dowódcy Frontu Północnego gen. Józefa Hallera, m.p.13 sierpnia 1920, 38 x 30 cm

Item A. 13

Obywatele!, odezwa PoIskiej Organizacji Wojskowej, VIII 1920, druk na brądzowym papierze, 39 x 26 cm

Item A. 14

Ludu PoIski!, Rząd bolszewicki zalał? sporą połać naszego kraju..., odezwa Józefa Piłsudskiego, Warszawa 18 sierpnia 1920, druk Żołnierza Polskiego, 20 x 10 cm

Item A. 15

Zatrzymaj się i czytaj!, wydawnictwo “Żołnierza Polskiego”, 1920, druk na brązowym papierze, 37 x 22 cm

Item A. 16

Ideały bolszewickie w praktycznych przykazaniach, 1920, 25 x 18 cm

Item A. 17

Bracia! Warszawiacy!. Czytajcie uważnie co Wam powiemy., odezwa “Warszawiaków z frontu”, druk A. Michalski, Chmielna 27, 30.5 x 20 cm

Item A. 18

Obywatele!, odezwa POW, 22 x 15.3 cm

Item A. 19

Żołnierze!. Pc przeczytaniu podaj koledze, odezwa, sygnowana: “Towarzysze broni”, 15 x 10 cm

Item A. 20

“Niechaj każdy zna swój obowiązek jako prawy Polak i prawy syn Ludu”, odezwa POW, sierpień 1920 19.7 x 13.4 cm

Item A. 21

Żołnierze! Towarzysze Bmnii”, odezwa sygnowana “Żołnierze ochotnicy,” 1920, 22.5 x 15.8 cm

Item A. 22

Dowództwo Frontu Północnego. Rozkaz Nr 8, poczta polowa nr 61, 30 VIII 1920, sygnowane: J. HaIIer, gen.broni i Dowódca Frontu, [W] Zagórski, Płk.Szt. I Szef Sztabu J. HaIIer, 29 x 21.5 cm

Item A. 23

1791-1916. Obywatele. W dniu 3 Maja upływa 125 lat od uchwalenia paez Sejm Rzeczypospolitej wiekopomnej uchwały 3 Maja 1791, Radom 1916

Item A. 24

Obywatele Granice PoIski ze wszystkich stron zagrożone... Brońcie Ziemi Chełmskiej, Chełm 16 stycznia 1919, Ppłk. M. Trojanowski, druk M. Wejnsztajna 62 x 48 cm

Item A. 25

Obywatele Krakowa. W dniu 6 paździemika 1933 Naród Polski w grodzie podwawelskim święci uroczyście 250 rocznicę wiekopomnych zwycięstw króla Jana Sobieskiego..., Kraków 3 pażdziemika 1933, 99 x 70.8 cm

Item A. 26

12 maja wyrwane serce dzwonu i głuchy werbel żałobnych bębnów..., Odezwa Prezydenta m. Krakowa w 3 rocznicę zgonu Józefa Piłsudskiego, 9 maja 1938, 99 x 70.8 cm

Item A. 27

Rozkaz Oficerski D.O.W. Nr.5, Poznań, 9 sierpnia 1920, 30.5 x 21 cm

Item A. 28

“Do Żołnierzy Poznaniaków”, odezwa Czerwonoarmistów 15 Armii, czerwiec 1920, druk dwustronny, na popielatym papierze, 19.5 x 17 cm.

Item A. 29

Rozkaz Gen. Władysława Andersa do Żołnierzy 2. Korpusu, 6 Iipca 1945, 36 x 24 cm

Item A. 30

“Pospolite Ruszenie.” Jedniodniówka, Warszawa, 7 sierpnia 1920, k.8, 30.5 x 23 cm.

Item A. 31

“Wiadomości z Kraju i Zagranicy” (Dodatek do “Wiarusa”), Nr.3, Warszawa 13 sierpnia 1920, 32 x 24 cm.

Item A. 32

“Żołnierzu!”, Nakładem Biura Propagandy Wewnętrznej przy Prezydium Rrady Ministrów, Warszawa 27 sierpnia, 1920, k.2 (rozkladane, na stronie tytułowej reprodukcja drzeworytu W. Skoczylasa), 28 x 16.5 cm

Item A. 33

“Rzeczpospolita”, Wydanie Nadzwyczajne, Kraków 9 stycznia 1922 (0 wynikach głosowania w plebiscycie na Ziemi Wileńskiej), 47.5 x 32 cm.

Item A. 34

“Jedyny sposób przeciw bolszewizmowi jest głosować na 1” ulotka wyborcza, 15.5 x 19.5 cm.

Item A. 35

Cześć Śląskiej Ziemi!, wiersz sygnowany J. K., Kraków 18 marca 1921, druk nakładem Koła Białego Krzyża, 19 x 15.5 cm.

Item A. 36

“Odezwa: do wszystkich mieszkańców Śląska...,” 11 marca, 1920, 28 x 20.5 cm.

Item A. 37

“Rumuńska sztuczka Prusaków,” Czcionkami J. Eichhorna w Katowicach, undated, 31.5 x 23.3 cm

Item A. 38

“Niemiecko-Żydowskie machinacje! Baczność Górnoślązacy!” 31 x 23 cm.