Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
Register of the Ryszard Gontarz collection
2009C37  
No online items No online items
View entire collection guide What's This?
PDF (85.70 Kb) HTML
Search this collection
 
 
Table of contents What's This?

Collection Contents

Box: 1

American Jewish Joint Distribution Committee. Operations in Poland, 1957-1967

Box: 1

Bieńkowski, Władysław, Polskiego Dramatu Ciąg Dalszy, 1984

Box: 1

Control Committee on Trade with Communist Nations, 1981

Box: 1

Czechoslovakia. Party line explanation of 1968 invasion, 1968

Box: 1

Deklaracja Ruchu Demokratycznego, includes list of Signatories, 1977

Box: 1

Gomulka, Stanisław. Ideological testimony, 1968

Box: 1

Gomulka, Władysław

Box: 1

Gomulka, Władysław, Correspondence, 1981

Box: 1

Gomulka, Władysław Moje Czterenaście Lat, undated

Box: 1

Gontarz, Ryszard, Rewolta Marcowa. Narodziny, Życie i Smierć PRL, by Jerzy Brochowski, 2001

Box: 1

Gontarz, Ryszard, Zza Kulis Historii Polski Ludowej, 1981

Box: 1

Grabski, Tadeusz. Speeches, 1977-1978, 1982

Box: 1

Holoubek, Gustaw. Speech in parliament, 1980

Box: 1

Internetowy Serwis Informacyjny, 1998

Box: 1

Jaroszewicz, Piotr. Appeal to Parliament, 1984

Box: 1

Katyń

Box: 1

Jerzewski, Leonard, Dzieje Sprawy Katynia, 1980

Box: 1

Soviet archives, 1989

Box: 1

Komitet Obrony Robotników, undated

Box: 1

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce, 1987-1999

Box: 1

General, 1994-1997

Box: 1

Appeals, 1997-1999

Box: 1

Correspondence, 1992-1999

Box: 1

Pamięć Narodu, 1992-1993

Box: 2

Skonka, Leszek, Nawróceni na pluralizm czyli KORo-Solidarnościowa obłuda, 1987

Box: 2

Konfederacja Polski Niepodległej. Trial, 1981

Box: 2

Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość, 1982

Box: 2

Kur, Stanisław, Ogłaszam alarm, kanalie stalinowskie czają się za każdym rogiem, 1980

Box: 2

Literárni Listy, 1968

Box: 2

Martial Law, 1981-1982

Box: 2

Biuro Polityczne KC PZPR, Zadania Partii w wearunkach stanu wojennego, 1982

Box: 2

Grabski, Tadeusz. Letter expressing disappointment about attitude of party members, 1982

Box: 2

Kowalski, Jan and Malinowski Andrzej, Pod wojskową dyktaturą. Między zamrożeniem a restauracją, 1982

Box: 2

Mazurkiewicz, Ryszard, Germanizacja polskości - zaproszenie do dyskusji, 1998

Box: 2

Mijal, Kazimierz, Główna Przyczyna Klęski Rewolucyjnego Socjalizmu, 2000

Box: 2

Ministerstwo Przemyslu Maszynowego, Analiza Wdrożeń Licencji, 1979

Box: 2

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych

Box: 2

Department II. Profilaktyczna Działalność Słuzb Bezpieczeństwa Czterech Głównych Krajów, Kapitalistycznych, 1966

Box: 3

Department III

Box: 3

Anti-socialist forces, 1977-1980

Box: 3

Anti-Soviet acts of protest, 1981

Box: 3

Appeal of Polish women to wives and mothers of party apparatus, militia and security forces, 1981

Box: 3

Counter-revolutionary forces, 1981-1982

Box: 3

Departmental directives, 1975

Box: 3

Departmental directives, 1979

Box: 3

Departmental directives, 1982

Box: 3

Egzekutywa Komitetu Zakładowego, 1968

Box: 3

Events of 1980. Origins, 1980

Box: 3

Helsinki Group, 1980

Box: 3

Ideological struggle. Analysis, 1977-1979

Box: 3

Komitet Obrony Robotników, 1980

Box: 3

Kraków cultural and academic circles, 1982

Box: 3

Martial Law, Propaganda statistics, 1982

Box: 3

Martial Law, Universities, 1982

Box: 3

Niezależne Zrzeszenie Studentów, 1981

Box: 3

Plan of action in case of social conflicts, 1978

Box: 3

Political conditions in Poland, 1976-1977

Box: 4

Solidarity, 1980-1982

Box: 4

General, 1981

Box: 4

Instructions, 1981-1982

Box: 4

Powstanie i Dzialałność NSZZ Solidarność by Feliks Bielak, 1982

Box: 4

Szlachcic, Franciszek. Speech to party members in Katowice, January 1981

Box: 4

Towarzystwo Kursów Naukowych, 1978

Box: 4

Underground

Box: 4

Activities against the state, 1980

Box: 4

Activities against the state, 1981 - January 1982

Box: 4

Illegal groups list

Box: 4

Political parties. Analysis of political programs, 1981-1982

Box: 4

Western policy toward Poland, 1976

Box: 4

Department IV. John Paul II and his mission in the East

Box: 4

Minister, Directives on penal code, 1973

Box: 4

Minister, Stachura, Bogusław, Speech to Central Committee, Jan-80

Box: 4

Moczar, Mieczysław, case of Leon Kasman, undated

Box: 4

Nowotko, Marceli, testimonies on circumstances of death

Box: 4

Gomułka Władysław, 1977

Box: 4

Loga-Sowiński, Ignacy, 1980

Box: 4

Toruńczyk, Romana, 1973

Box: 4

Origins of 1981 events, Geneza wydarzeń w Polsce w drugiej połowie 1980, unknown author, undated

Box: 4

Polska Lewica Patriotyczna, Bulletin, 1996

Box: 4

Polska Lewica Patriotyczna, Declaration, 1980

Box: 4

Polska Lewica Patriotyczna, Statute, 1997

Box: 4

Polska Partia Socialistyczna, émigré branch, 1978

Box: 4

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

Box: 4

General

Box: 4

Aktywizacja przeciwników socjalizmu w warunkach kryzysu spoleczno-gospodarczego w Polsce, 1981

Box: 4

Political assessment or ruling class, 1982

Box: 4

Akademia Nauk Społecznych. Centrum Studiów Polityki i Propagandy, 1986

Box: 4

Calendar, 15 August - 9 September 1981

Box: 4

Centralna Komisja Kontroli Partyjnej. Henryk Cieśluk resignation, 1981

Box: 4

Communist Party of the Soviet Union. Appeal to the Central Committee of the Polish United Workers Party, 1981

Box: 4

Congress, Ninth, 1981

Box: 4

First Secretary Edward Gierek, 1978-1979

Box: 5

International ideological conference, Berlin, 1979

Box: 5

Komitet Centralny

Box: 5

Doradcy Naukowi, 1976-1980

Box: 5

Part I

Box: 5

Part II

Box: 5

Enclosures

Box: 5

Komisja Prawa i Praworządności, August 1981

Box: 5

Tenth Plenum, June 1981

Box: 5

Komitet Fabryczny Ursus Ocena wydarzeń w 1976 roku, 1976

Box: 5

Komitet Warszawski

Box: 5

Konferencja Programowo-Wyborcza, 1981

Box: 5

Plenum, 1981, 1982

Box: 6

Wydział Informacji. Dokumentacja Polityczna 1983

Box: 6

Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Tradycja niepodległościowa i jej wrogowie, undated

Box: 6

Polski Ruch Narodowy, 1989

Box: 6

Postęp i Demokracja, 1990

Box: 6

Prokuratura Generalna. Szczepanski, Maciej Indictment, 1981

Box: 6

General

Box: 6

Appendix 1

Box: 6

Correspondence. Patyk, Eugeniusz, 1980

Box: 6

Ruch Porozumienia Narodowego, Przedmurze, 1982

Box: 6

Rutkowski, Adam, O Agenturze Gestapowskiej w Getcie Warszawskiej, Biuletyn Zydowskiego Instytutu Historycznego, 1956

Box: 6

Rzeczywistość Klub Wiedzy Społeczno Politycznej, 1981-1982

Box: 7

Samoobrona Polska, 1978-1980

Box: 7

Słonimski Antoni, O drażliwości Żydow, 1924

Box: 7

Student strikes press articles 1968

Box: 7

Szczepański, Jan, Państwo Równoległe, 1981

Box: 7

Tudrej, Kazimierz. Indictment for armed struggle against communist authorities, 1957

Box: 7

Wałęsa, Lech. Interview with Oriana Fallaci, 1981

Box: 7

Wojsko Polskie

Box: 7

Główny Zarzad Informacji. Oddział VII, Obóz Reakcji Polskiej w Latach 1939-1945, 1948

Box: 7

Zawsze z Narodem. Biuletyn Specjalny Krajowej Agencji Informacyjnej wydany z okazji 35-lecia Ludowego Wojska Polskiego na zlecenie Głównego Zarządu Politycznego WP, 1978