Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
Register to the Polskie Siły Zbrojne, Armia Polska na Wschodzie issuances, 1940-1946
46021  
No online items No online items
View entire collection guide What's This?
PDF (120.71 Kb) HTML
Search this collection
 
 
Table of contents What's This?

 

Armia Brytyjska (British Army), 1940-1944

Scope and Contents

Comprised of British military manuals, outlining the army’s usage of abbreviations, campaigns from the northern African region, and military engineering procedures.
Box/Folder: 1 : 1

Angielskie Pozasłużbowe Zwyczaje Wojskowe, 1940

Box/Folder: 1 : 2

Angielskie taktyczne skróty wojskowe, 1943

Box/Folder: 1 : 3

Definicje, 1943

Box/Folder: 1 : 4

Nauki z Kampanii I. Armii Brytyjskiej w Afryce Północnej, 1943

Box/Folder: 1 : 5

Organizacja Armii Brytyjskiej, 1944

Box/Folder: 1 : 6

Skróty Wojskowe Używane w Wojsku Angielskim, 1943

Box/Folder: 1 : 7

Wojenna Organizacja i Wyposażenie Saperów Brytyjskich, 1941

Box/Folder: 1 : 8

Zestawienie Wyrażeń Slangowych (Glossary of Army Slang), 1944

 

Armia Niemiecka (German Army), 1940-1945

Scope and Contents

Comprised of German military manuals, outlining the army’s usage of weapons, tanks, tactical organization, usage of slang and military abbreviations, and infantry strategies.
Box/Folder: 1 : 9

Album Nimieckiego Sprzętu Pancernego, 1942

Box/Folder: 1 : 10

Artyleria i Sprzęt Przeciwpancerny Niemieckiej Dywizji Pancernej, 1942

Box/Folder: 1 : 11

Informacje o Armii Niemieckiej, 1944

Box/Folder: 1 : 12

Krótkie Dane o Organizacji Wojska Niemieckiego, 1941

Box/Folder: 1 : 13

Niemiecka Broń Maszynowa, 1942

Box/Folder: 1 : 14

Niemiecka Dywizja Pancerna, 1941

Box/Folder: 1 : 15

Niemiecka Dywizja Pancerna - Organizacja i działanie, 1942

Box/Folder: 1 : 16

Niemieckie działko pancerne P.A.K. 37 mm, 1942

Box/Folder: 1 : 17

Niemieckie Jednostki Pancerne w Akcji, 1941

Box/Folder: 1 : 18

Niemieckie Oddziały Spadochronowe i Wojska Lądujące z Powietrza, 1940

Box/Folder: 1 : 19

Niemieckie Taktyki Małych Oddziałów Piechoty, 1941

Box/Folder: 1 : 20

Niemieckie Taktyki w Ramach Wzmocnionego Batalionu Piechoty, 1942

Box/Folder: 2 : 1

Niemieckie Wojska i związki szybkie oraz dywizja pancerna, 1942

Box/Folder: 2 : 2

O Armii Niemieckiej w Czasie Wojny, 1943

Box/Folder: 2 : 3

Organizacja i Taktyka Armii Niemieckiej, Część I, 1943

Box/Folder: 2 : 4

Organizacja i Taktyka Armii Niemieckiej, Część II, 1943

Box/Folder: 2 : 5

Oznaczniki Taktyczne (zeszyt nr. 3), 1942

Box/Folder: 2 : 6

Oznaczniki Taktyczne (dalszy ciąg-zeszytu nr. 3), 1943

Box/Folder: 2 : 7

Siły Zbrojne Niemiec, 1943

Box/Folder: 2 : 8

Taktyka Niemiecka w Tunisii (Tunezja), 1944

Box/Folder: 2 : 9

Taktyka Niemieckiej Piechoty i Jej Wsparcie Przez Inne Bronie, 1941

Box/Folder: 2 : 10

Udział Niemieckiej Broni Pancernej i Lotnictwo w Kampanii Wrześniowej 1939 roku, 1940

Box/Folder: 2 : 11

Uwagi Ogólne o Organizacji i Dyslokacji Wojsk Niemieckich w Afryce, 1942

Box/Folder: 2 : 12

Użycie Dymów Bojowych w Armii Niemieckiej, 1943

Box/Folder: 2 : 13

Użycie i Walka Niemieckiego Pułku i Baonu Czołgów, 1942

Box/Folder: 2 : 14

Vade-Mecum Oficera Liniowego o Wojsku Niemieckim, 1945

Box/Folder: 2 : 15

Wnioski z Kampanii Tuniskiej (Tunezyjskiej) , 1942-1943

Box/Folder: 3 : 1

Wyciąg No. 8 z Periodical Notes on the German Army No. 33, 1942

Box/Folder: 3 : 2

Wyciąg No. 10 z Periodical Notes on the German Army No. 34, 1942

Box/Folder: 3 : 3

Wyciąg No. 12 z Periodical Notes on the German Army No. 34, 1942

Box/Folder: 3 : 4

Wytyczne dla Identyfikacji Niemieckiego Sprzętu Pancernego, 1944

 

Armia Sowiecka (Soviet Army), 1945

Scope and Contents

Comprised of Soviet military manuals, outlining the army’s tactics and organization.
Box/Folder: 3 : 5

Wojsko Sowieckie - Taktyka i Organizacja 1945

 

Artyleria (Artillery), 1940-1946

Scope and Contents

Composed of manuals discussing tactics, training, use of cannons, and various other weapons, regulations, and the neutralization of enemy artillery. Additionally, includes military issued Polish-English dictionaries.
Box/Folder: 3 : 6

Działa: Arkusz Poprawek, 1944

Box/Folder: 3 : 7

Działa: Dostarczenie Raportów Meteorologicznych, 1943

Box/Folder: 3 : 8

Działa: Działo 3 Cala, 1944

Box/Folder: 3 : 9

Działa: Działo 5.5 Cala, 1946

Box/Folder: 3 : 10

Działa: Działo 3 Cala - Tabele Strzelnicze, 1942

Box/Folder: 3 : 11

Działa: Działo 25 Funtowe, 1941

Box/Folder: 3 : 12

Działa: Działo 25 Funtowe - Działoczyny, 1942-1943

Box/Folder: 4 : 1

Działa: Działo 25 Funtowe - Działoczyny, 1941

Box/Folder: 4 : 2-4

Działa: Działo 25 Funtowe - Tabele Strzelnicze, 1941-1942

Box/Folder: 4 : 5

Działa: Haubic 155mm - Tabele Strzelnicze, 1943

Box/Folder: 4 : 6

Komunikat Informacyjny Nr. 2, 1943

Box/Folder: 4 : 7

Komunikat Informacyjny Nr. 4, 1943

Box/Folder: 4 : 8

Komunikat Informacyjny Nr. 5, 1943

Box/Folder: 4 : 9

Komunikat Informacyjny Nr. 6, 1943

Box/Folder: 4 : 10

Moździerz Angielski “3 cal.” i “2 cal.”, 1942

Box/Folder: 5 : 1

Moździerz 2 Calowy, 1945

Box/Folder: 5 : 2

Moździerz 3 Calowy, 1942

Box/Folder: 5 : 3

Moździerz 3 Calowy - Działoczyny, 1945

Box/Folder: 5 : 4

Moździerz 3 Calowy - Tabele Strzelnicze, 1942

Box/Folder: 5 : 5

Moździerz 3 Calowy - Władanie i Zasady Strzelania, 1945

Box/Folder: 5 : 6

Moździerz 3 i 4.2 Calowy, 1945

Box/Folder: 5 : 7

Moździerz 4.2 Calowy (Instrukcja Walki), 1944

Box/Folder: 5 : 8

Moździerz Piechoty M 3, 1943

Box/Folder: 5 : 9

Szkoła Pododdziału (Artyleryjski Słownik), 1941

Box/Folder: 5 : 10

Szkoła Pododdziału (Instrukcja o inspekcji sprzętu artyleryjskiego), 1945

Box/Folder: 5 : 11

Szkoła Pododdziału (Instrukcja o zabezpieczaniu sprzętu i przyrządów artyleryjskich przed dostępem wody), 1944

Box/Folder: 5 : 12

Szkoła Pododdziału (Kod Artyleryjski), 1943

Box/Folder: 5 : 13

Szkoła Pododdziału (Regulamin Artylerii Musztra Motorowa), 1945

Box/Folder: 6 : 1

Szkoła Pododdziału (Schemat pakowania ciągników artyleryjskich), 1943

Box/Folder: 6 : 2

Szkoła Pododdziału (Służba w Polu), 1942

Box/Folder: 6 : 3

Szkoła Pododdziału (Strzelanie), 1941-1943

Box/Folder: 6 : 4

Taktyka - Doraźne Ześrodkowanie Ognia, 1944

Box/Folder: 6 : 5

Taktyka - Instrukcja Strzelania, 1942

Box/Folder: 6 : 6

Taktyka - Nawiązanie Ogniowe, 1942

Box/Folder: 6 : 7

Taktyka - Ognie Planowane, 1944

Box/Folder: 6 : 8-9

Taktyka - Ogólna Instrukcja Strzelania Artylerii, 1942, 1945

Box/Folder: 7 : 1

Taktyka - Organizacja Zwalczania Artylerii, 1945

Box/Folder: 7 : 2

Taktyka - Pułk Pomiarowy Artylerii w Walce, 1943

Box/Folder: 7 : 3

Taktyka - Regulamin Artylerii "Walka", 1942

Box/Folder: 7 : 4

Taktyka - Strzelanie Stromotorowe, 1944

Box/Folder: 7 : 5

Topografia - Dalmierz Typ. FT 37, 1942

Box/Folder: 7 : 6

Topografia - Instruckja Topograficzna Artylerii, 1942

Box/Folder: 7 : 7

Topografia - Liczenie Suwakiem, 1943

Box/Folder: 7 : 8

Topografia - Pomiary Dalmierzem, 1943

Box/Folder: 7 : 9

Topografia - Pomocnicze Tabele Topograficzne, 1943

Box/Folder: 7 : 10

Topografia - Prace Stolikowe, 1942

Box/Folder: 7 : 11

Topografia - Przyrządy Topograficzne, 1944

Box/Folder: 8 : 1

Topografia - Suwak poprawek chwili do działa 25 funtowego, 1942

Box/Folder: 8 : 2

Topografia - Topografia Artyleryjska, 1942

Box/Folder: 8 : 3

Topografia - Wykres Sandesa, 1942

Box/Folder: 8 : 4

Współpraca z Lotnictwem - Artyleria i Lotnictwo, 1942

Box/Folder: 8 : 5

Współpraca z Lotnictwem - Rozwijanie Dywizjonu Samolotów Artylerii, 1945

Box/Folder: 8 : 6

Współpraca z Lotnictwem - Strzelanie Artylerii z Lotnikami, 1942

Box/Folder: 8 : 7

Współpraca z Lotnictwem - Współpraca Lotnictwa z Artylerią, 1943

Box/Folder: 8 : 8

Współpraca z Lotnictwem, 1945

 

Artyleria Przeciwlotnicza (Anti-Aircraft Artillery), 1941-1945

Scope and Contents

Composed of manuals outlining the usage instructions and availability of specialized equipment, ammunition regulations, tactics, gun crew education, and description of available armament.
Box/Folder: 8 : 9

Amunicja - Regulamin Artylerii Przeciwlotniczej, Część I, 1942

Box/Folder: 8 : 10

Amunicja - Regulamin Artylerii Przeciwlotniczej, Część III, 1944

Box/Folder: 8 : 11

Przyrządy Pomocnicze - Dalmierz No. 3 wz. III., 1944

Box/Folder: 8 : 12

Przyrządy Pomocnicze - Działanie Przelicznika, 1941

Box/Folder: 8 : 13

Przyrządy Pomocnicze - Komunikat Techniczny, 1944

Box/Folder: 8 : 14

Przyrządy Pomocnicze - Luneta Rozpoznawcza, 1945

Box/Folder: 8 : 15

Przyrządy Pomocnicze - Mechanizmy Przyrządów Pomiarowych, 1941

Box/Folder: 9 : 1

Przyrządy Pomocnicze - Podstawy Teoretyczne i Zasady Działania Przelicznika, 1942

Box/Folder: 9 : 2

Przyrządy Pomocnicze - Przeciw Lotnicza Luneta Obserwacyjna, 1944

Box/Folder: 9 : 3

Przyrządy Pomocnicze - Przelicznik Artylerii Przeciwlotniczej, 1945

Box/Folder: 9 : 4

Przyrządy Pomocnicze - Przyrząd “Stiffkey”, 1942

Box/Folder: 9 : 5

Przyrządy Pomocnicze - Tabele Strzelnicze, 1942

Box/Folder: 9 : 6

Przyrządy Pomocnicze - Transmisja Elektryczna, 1945

Box/Folder: 9 : 7-8

Szkoła Działonu - Działoczyny, 1941-1944, 1943

Box/Folder: 9 : 9-10

Szkoła Działonu - Działoczyny i Utrzymanie Sprzętu, 1943, 1945

Box/Folder: 9 : 11

Szkoła Działonu - Komunikat Informacyjny, 1945

Box/Folder: 9 : 12

Szkoła Działonu - Podstawowe Wiadomości z Balistyki, 1941

Box/Folder: 9 : 13

Szkoła Działonu - Uzupełnienie Nr. 3, 1944

Box/Folder: 10 : 1

Taktyka - Charakterystyka, 1941

Box/Folder: 10 : 2

Taktyka - Obrona Przeciwlotnicza Bierna, 1941

Box/Folder: 10 : 3

Taktyka - Obrona Przeciwlotnicza w Świetle źródeł Nimieckich i Angielskich, 1942

Box/Folder: 10 : 4

Taktyka - Służba w Polu, 1942

Box/Folder: 10 : 5-7

Taktyka - Strzelanie, 1944

Box/Folder: 10 : 8

Taktyka - Tymczasowy Regulamin, circa 1944

Box/Folder: 11 : 1-2

Taktyka - Użycie Taktyczne, 1943

Box/Folder: 11 : 3

Taktyka - Walka, 1941

Box/Folder: 11 : 4

Taktyka - Wnioski z Obserwacji Ognia Rozpryskowego, 1941

Box/Folder: 11 : 5

Uzbrojenie - 40 mm Armata Przeciwlotnicza - Atlas, 1943

Box/Folder: 11 : 6

Uzbrojenie - 40 mm Armata Przeciwlotnicza - Ruchoma, 1942

Box/Folder: 11 : 7

Uzbrojenie - 40 mm Armata Przeciwlotnicza - Słownictwo Angielsko-Polskie, 1944

Box/Folder: 12 : 1-2

Uzbrojenie - 20 mm Działko Samoczynne Oerlikon, 1944

 

Artyleria Przeciwpancerna (Anti-Armored Artillery), 1941-1944

Scope and Contents

Comprised of manuals discussing available armament and use of anti-tank artillery tactics.
Box/Folder: 12 : 3

Taktyka - Armaty PPANC 1944

Box/Folder: 12 : 4

Taktyka - Działoczyny przy 3 Calowym Dziale, 1944

Box/Folder: 12 : 5

Taktyka - Działoczyny przy 17 funtowej armacie, 1943

Box/Folder: 12 : 6

Taktyka - Działoczyny przy 6 funtowym dziale, 1943

Box/Folder: 12 : 7

Taktyka - Rozwijanie do Walki Pułku Artylerii, 1944

Box/Folder: 12 : 8

Taktyka - Technika i taktyka obrony przeciwczołgowej, 1943

Box/Folder: 12 : 9

Taktyka - Uwagi o strzelaniu przeciw-pancernym, 1942

Box/Folder: 12 : 10

Taktyka - Vademecum Dowódcy P-PANC, 1942

Box/Folder: 13 : 1

Taktyka - Walka Przeciwpancerna, 1942

Box/Folder: 13 : 2

Taktyka - Wskazówki dla działonowego i celowniczego do zwalczania czołgów, 1942

Box/Folder: 13 : 3

Taktyka - Wyciąg - “Royal Artillery Training Memorandum”, 1943

Box/Folder: 13 : 4

Taktyka - Wytyczne strzelania przeciwpancernego - sprzęt polowy, 1942

Box/Folder: 13 : 5

Taktyka - Zwalczanie czołgów, 1942

Box/Folder: 13 : 6

Uzbrojenie - Arkusz Poprawek, 1943

Box/Folder: 13 : 7

Uzbrojenie - Działo 6 Funtowe, 1942

Box/Folder: 13 : 8

Uzbrojenie - Regulamin Przeciwpancerny, 1941

Box/Folder: 13 : 9

Uzbrojenie - Tabele Strzelnicze, 1943

Box/Folder: 13 : 10

Uzbrojenie - Taktyka Przeciwpancerna, 1944

 

Broń Chemiczna (Chemical Weapons), 1941-1944

Scope and Contents

Composed of manuals discussing anti-chemical weapons defenses, training, regulations, and using vapors in combat.
Box/Folder: 13 : 11

Dymy Bojowe - Gazy Bojowe, 1944

Box/Folder: 13 : 12

Dymy Bojowe - Użycie Dymów Bojowych w Broni Pancernej, 1942

Box/Folder: 13 : 13

Dymy Bojowe - Użycie Gazów Bojowych w Polu, 1943

Box/Folder: 13 : 14

Dymy Bojowe - Taktyczne i techniczne użycie broni chemicznej, 1943

Box/Folder: 13 : 15

Obrona Przeciwgazowa - Arkusz Poprawek, 1942

Box/Folder: 13 : 16

Obrona Przeciwgazowa, 1944

Box/Folder: 14 : 1

Obrona Przeciwgazowa - Regulamin, 1941

Box/Folder: 14 : 2

Obrona Przeciwgazowa - Stosowanie Dymów Bojowych w Broni Pancernej, 1944

Box/Folder: 14 : 3

Obrona Przeciwgazowa - Szkolenie w Obronie Przeciwgazowej, 1943

 

Broń Pancerna (Armored Weapons), 1941-1946

Scope and Contents

Consists of various manuals on the topics of division tactics, tanks, soldier education, training, and the utilization of armored vehicles.
Box/Folder: 14 : 4

Czołgi - Czołg M4 i M4A1, 1945

Box/Folder: 14 : 5

Czołgi - Czołg Piechoty Mark III, 1941

Box/Folder: 14 : 6

Czołgi - Czołg Pościgowy, 1942

Box/Folder: 14 : 7-8

Czołgi - Czołgi Sherman, 1945

Box/Folder: 15 : 1-2

Czołgi - Czołgi Sherman, 1943, 1945

Box/Folder: 15 : 3

Czołgi - Działo 75 mm M2 i M3 w Czołgu, 1944

Box/Folder: 15 : 4

Samochody Pancerne - Carrier Uniwersalny, 1944

Box/Folder: 15 : 5

Samochody Pancerne - Czołgi i Samochody Pancerne, 1942

Box/Folder: 15 : 6

Smochody Pancerne - Samochód Pancerny Daimler, 1942

Box/Folder: 15 : 7

Smochody Pancerne - Samochód Pancerny Humber, 1942

Box/Folder: 15 : 8

Smochody Pancerne - Samochód Zwiadowczy, 1942

Box/Folder: 16 : 1

Szkolenie Podstawowe - Instrukcja rozpoznawania sprzętu pancernego, 1943

Box/Folder: 16 : 2

Szkolenie Podstawowe - Musztra Pancerno Motorowa, 1941

Box/Folder: 16 : 3

Szkolenie Podstawowe - Obowiązki Załogi Czołga, 1945

Box/Folder: 16 : 4

Szkolenie Podstawowe - Podręcznik Kierowcy Czołga, 1945

Box/Folder: 16 : 5

Szkolenie Podstawowe - Podręcznik Polowy, 1943

Box/Folder: 16 : 6

Szkolenie Podstawowe - Regulacja i Użycie Busoli, 1943

Box/Folder: 16 : 7

Szkolenie Podstawowe - Tabele Strzelnicze, 1943

Box/Folder: 16 : 8

Szkolenie Podstawowe - Tymczasowe Przepisy, 1943

Box/Folder: 16 : 9

Szkolenie Podstawowe - Wyszkolenie Załogi Czołga, 1941

Box/Folder: 16 : 10

Szkolenie Podstawowe - Wzory Chorągiewek, 1943

Box/Folder: 16 : 11

Szkolenie Podstawowe - Zapory Przeciwczołgowe, 1942

Box/Folder: 16 : 12

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Broń Pancerna No. 2, 1942

Box/Folder: 16 : 13

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Doktryna Taktycznego Użycia, 1943

Box/Folder: 16 : 14

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Dywizja Pancerna w Boju, 1945

Box/Folder: 16 : 15

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Organizacja, szkolenie i użycie dywizyjnego pułku kawalerii pancerno-motorowej, 1942

Box/Folder: 16 : 16

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Pluton Czołgów w Walce, w Marszu i na Postoju, 1946

Box/Folder: 17 : 1

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Pułk Pancerny, 1943

Box/Folder: 17 : 2

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Specjalne rozpoznanie czołgowe, 1942

Box/Folder: 17 : 3

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Szwadron Pancerny Walka, 1943

Box/Folder: 17 : 4

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Uwagi o Wyszkoleniu, Taktycznym Zastosowaniu i Organizacji, 1941

Box/Folder: 17 : 5

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Użycie Dywizji Pancernej, 1941

Box/Folder: 17 : 6

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Użycie Oddziałów Rozpoznawczych, 1945

Box/Folder: 17 : 7

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Użycie Taktycznego i Działania Czołgów Liniowych, 1943

Box/Folder: 17 : 8

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Wyszkolenie Plutonu Czołgów Pościgowych, 1942

Box/Folder: 17 : 9

Współdziałanie z Innymi Rodzajami Broni - Broń pancerna i jej współdziałanie z innymi rodzajami broni, 1943

Box/Folder: 17 : 10

Współdziałanie z Innymi Rodzajami Broni - Wskazówki Użycia Czołgów Wspierających Piechotę w Walce, 1944

Box/Folder: 17 : 11

Współdziałanie z Innymi Rodzajami Broni - Współdziałanie czołgów z dywizjami piechoty, 1944

Box/Folder: 17 : 12

Współdziałanie z Innymi Rodzajami Broni - Współpraca piechoty z czołgami, 1943

 

Broń Strzelecka (Firearms), 1941-1945

Scope and Contents

Consists of various manuals on the topics of enemy ammunition and firearm, anti-armored and anti-aircraft ammunition and firearms, and artillery firearms.
Box/Folder: 17 : 13

Amunicja Artyleryjska - Amunicja 5.5 cal., 1942

Box/Folder: 17 : 14

Amunicja Artyleryjska - Amunicja 6 funtowa, 1942

Box/Folder: 18 : 1

Amunicja Artyleryjska - Amunicja 25 funtowa, 1941

Box/Folder: 18 : 2

Amunicja Artyleryjska - Rozpoznawanie Pocisków Moździerzowych, 1944

Box/Folder: 18 : 3

Amunicja Nieprzyjacielska, 1944

Box/Folder: 18 : 4

Amunicja Nieprzyjacielska - Sposoby Postępowania z Amunicją Zdobyczną, 1944

Box/Folder: 18 : 5

Amunicja Ogólnie - Podstawowe Wiadomości, 1945

Box/Folder: 18 : 6

Amunicja Ogólnie - Północno Amerykański Sprzęt i Uzbrojenie, 1942

Box/Folder: 18 : 7

Amunicja Ogólnie - Przepisy Służbowe o Niszczeniu Amunicji w Polu, 1941

Box/Folder: 18 : 8

Amunicja Ogólnie - Rozpoznawanie i Postępowanie z Amunicją w Polu, 1944

Box/Folder: 18 : 9

Amunicja Ogólnie - Słownik Amunicyjny, 1945

Box/Folder: 18 : 10

Amunicja Ogólnie - Zestawienie Rozkazów i Zarządzeń Dowództwa 2. Korpusu, 1944

Box/Folder: 18 : 11

Przeciwlotnicza i Przeciwpancerna - Instrukcja Strzelecka Przeciwlotnicza, 1941

Box/Folder: 18 : 12

Przeciwlotnicza i Przeciwpancerna - Instrukcja Walki Miotaczem Przeciwpancernym, 1943

Box/Folder: 19 : 1

Przeciwlotnicza i Przeciwpancerna - Regulamin Przeciwpancerny, 1941-1943

Box/Folder: 19 : 2

Strzelecka Broń Piechoty - Ciężki Karabin Maszynowy - Browning, 1944

Box/Folder: 19 : 3

Strzelecka Broń Piechoty - Ciężki Karabin Maszynowy - Vickers, 1942

Box/Folder: 19 : 4

Strzelecka Broń Piechoty - Karabin Angielski, 1941

Box/Folder: 19 : 5

Strzelecka Broń Piechoty - Lekki Karabin Maszynowy - Bren, 1941

Box/Folder: 19 : 6

Strzelecka Broń Piechoty - Nauka o broni, 1942

Box/Folder: 19 : 7

Strzelecka Broń Piechoty - Opis i Użycie Kątomierza, 1944

Box/Folder: 19 : 8

Strzelecka Broń Piechoty - Organizacja i Użycie Taktyczne Ciężkich Karabinów Maszynowych, 1941

Box/Folder: 19 : 9

Strzelecka Broń Piechoty - Pistolet Automatyczny - Thompson, 1942

Box/Folder: 19 : 10

Strzelecka Broń Piechoty - Pistolet Maszynowy Sten Mk II, 1942

 

Lotnictwo (Air Force), 1941-1944

Scope and Contents

Composed of manuals discussing the education and training of pilots, aircraft recognition and spotting tests, collaboration with infantry forces, and aircraft organization.
Box/Folder: 19 : 11

Fotografia Lotnicza, 1941

Box/Folder: 20 : 1

Fotografia Lotnicza - Fotografia Lotnicza w Działaniach Wojennych, 1944

Box/Folder: 20 : 2

Fotografia Lotnicza - Lotnicze Zdjęcia Fotograficzne z Siatką, 1942

Box/Folder: 20 : 3

Współdziałanie z Wojskami Lądowymi - Lotnicze Wyszkolenia Wojska, 1943

Box/Folder: 20 : 4

Współdziałanie z Wojskami Lądowymi - Przeciwlotnicze Zasłony Dymne, 1943

Box/Folder: 20 : 5

Współdziałanie z Wojskami Lądowymi - Rozpoznawania Samolotów, 1944

Box/Folder: 20 : 6

Współdziałanie z Wojskami Lądowymi - Siły Powietrzne, 1943

Box/Folder: 20 : 7

Współdziałanie z Wojskami Lądowymi - Siły Powietrzne jako wsparcie wojsk lądowych, 1942

Box/Folder: 20 : 8

Współdziałanie z Wojskami Lądowymi - Spotting Test, circa 1943

 

Łączność (Communication), 1940-1946

Scope and Contents

Comprised of manuals on the topics of radio stations, frequencies, equipment, education of soldiers, instructions, and regulations of connection traffic.
Box/Folder: 20 : 9

Obsługa Sprzętu - Instrukcja o Łącznicach, 1945

Box/Folder: 20 : 10

Obsługa Sprzętu - Instrukcja strojenia radiostacji, 1945

Box/Folder: 20 : 11

Obsługa Sprzętu - Musztra Strojenia Radiostacji 1942

Box/Folder: 20 : 12

Obsługa Sprzętu - Przewodnik kieszonkowy dla obsługi do zestrojenia i utrzymania r-stacji, 1944

Box/Folder: 20 : 13

Radiostacje - Radiostacja Nr. 9, 1941

Box/Folder: 20 : 14

Radiostacje - Radiostacja Nr. 11, 1941

Box/Folder: 20 : 15

Radiostacje - Radiostacja Nr. 18, 1941

Box/Folder: 20 : 16

Radiostacje - Radiostacja Nr. 19, 1942

Box/Folder: 21 : 1

Radiostacje - Radiostacja Nr. 21, 1943

Box/Folder: 21 : 2

Radiostacje - Radiostacja Nr. 38, 1944

Box/Folder: 21 : 3

Radiostacje - Radiostacja Nr. 46, 1944

Box/Folder: 21 : 4

Radiostacje - Urządzenia dodatkowe przy radiostacjach, 1941

Box/Folder: 21 : 5

Ruch Łączności - Łączność ziemi z samolotem współpracy, 1941

Box/Folder: 21 : 6

Ruch Łączności - Ruch Dalekopisowy, 1946

Box/Folder: 21 : 7

Ruch Łączności - Ruch Radiowy, 1942

Box/Folder: 21 : 8-9

Ruch Łączności - Ruch Radiotelefoniczny, 1942-1943

Box/Folder: 21 : 10

Ruch Łączności - Ruch Radiotelegraficzny, 1945

Box/Folder: 21 : 11

Ruch Łączności - Sygnalizacja Optyczna, 1940

Box/Folder: 21 : 12

Ruch Łączności - Znaki Ruchu Łączności, 1941

Box/Folder: 22 : 1

Sprzęt Łączności - Różne - Aparat telefoniczny F. Mk. I. i Mk. I. z gwiazdką, 1943

Box/Folder: 22 : 2

Sprzęt Łączności - Różne - Aparat telefoniczny Typu D, Mark V, 1940

Box/Folder: 22 : 3

Sprzęt Łączności - Różne - Aparat telegraficzny Fuller Phone Mark IV, 1941

Box/Folder: 22 : 4

Sprzęt Łączności - Różne - Łącznica telefoniczna 6. i 10. liniowa typu U.C., 1942

Box/Folder: 22 : 5

Sprzęt Łączności - Różne - Radioodbiornik R. 109, 1944

Box/Folder: 22 : 6

Szkolenie Ogólne - Łączność, 1943

Box/Folder: 22 : 7

Szkolenie Ogólne - Łączność w Artylerii, 1942

Box/Folder: 22 : 8

Szkolenie Ogólne - Nauka Odbioru słuchowego, 1944

Box/Folder: 22 : 9

Szkolenie Ogólne - Teoria Radiotechniki, Część I, 1943

Box/Folder: 22 : 10

Szkolenie Ogólne - Teoria Radiotechniki, Część II, 1944

Box/Folder: 22 : 11

Szkolenie Ogólne - Wiadomości Informacyjne o Radiostacjach Polowych, 1944

Box/Folder: 22 : 12

Szkolenie Ogólne - Wytyczne - Nauczania Odbioru Słuchowego, 1942

Box/Folder: 22 : 13-14

Szkolenie Ogólne - Zasady Radiotechniki, 1943

Box/Folder: 23 : 1

Szkolenie Podstawowe - Dobór Anten i Częstotliwości, 1943

Box/Folder: 23 : 2

Szkolenie Podstawowe - Dobór Częstotliwościowi Fal Krótkich, 1941

Box/Folder: 23 : 3

Szkolenie Podstawowe - Instrukcja wykorzystywania i niszczenia urządzeń - i radiotechnicznych, 1941

Box/Folder: 23 : 4

Szkolenie Podstawowe - Linie Teletechniczne, Część I, 1944

Box/Folder: 23 : 5

Szkolenie Podstawowe - Linie Teletechniczne, Część II, 1944

Box/Folder: 23 : 6

Szkolenie Podstawowe - Pluton Łączności Baonu Strzelców, 1942

Box/Folder: 23 : 7

Szkolenie Podstawowe - Radiowe znaki służbowe - Armii lądowej, 1940

Box/Folder: 23 : 8

Szkolenie Podstawowe - Sprawozdanie Patrolu “Phantom”, 1945

Box/Folder: 23 : 9

Szkolenie Podstawowe - Wskazówki, 1943

Box/Folder: 23 : 10

Urządzenia Pomocnicze - Akumulatory Przenośne, 1943

Box/Folder: 23 : 11

Urządzenia Pomocnicze - Falomierz, 1942

Box/Folder: 23 : 12

Urządzenia Pomocnicze - Skrzynka Liniowa, Zestaw Ochronników, Przenośnik Potrójny, 1941

Box/Folder: 23 : 13

Urządzenia Pomocnicze - Wzmacniacz Mocy Nr. 2, 1945

Box/Folder: 23 : 14

Urządzenia Pomocnicze - Zespół Spalinowo - Elektryczny 1260 Watów “Onan”, 1945

 

Operacje Desantowe (Landing Operations), 1941-1944

Scope and Contents

Composed of manuals on topics of power projections ashore by the use of naval and airborne forces, including: parachute operations, arriving on enemy shores, and combined operations.
Box/Folder: 24 : 1

Desanty Morskie, 1943

Box/Folder: 24 : 2

Desanty Morskie - Działania Desantowe, 1942

Box/Folder: 24 : 3

Desanty Morskie - Działania Wojsk Powietrznych, 1943

Box/Folder: 24 : 4

Desanty Morskie - Operacje Kombinowane, circa 1943

Box/Folder: 24 : 5-6

Desanty Morskie - Siły Zbrojne, 1943-1944

Box/Folder: 24 : 7

Desanty Morskie - Wypad 4 Oddziału Szturmowego na Baterię Niemiecką, 1943

Box/Folder: 24 : 8

Desanty Powietrzne - Organizacja i działanie desantów, 1942

Box/Folder: 24 : 9

Desanty Powietrzne - Siły Zbrojne, 1943

Box/Folder: 24 : 10

Desanty Powietrzne - Tłumaczenie, 1942

Box/Folder: 24 : 11

Desanty Powietrzne - Tymczasowe Instrukcje, 1941

 

Opieka (Welfare), 1942-1946

Scope and Contents

Comprised of various manuals on the topics of physical education, hygiene, and health organization for soldiers and military personnel.
Box/Folder: 24 : 12

Higiena - Muchy i ich tępienie, 1942

Box/Folder: 24 : 13

Higiena - O Higienie w Krajach Tropikalnych, 1943

Box/Folder: 24 : 14

Higiena - Podręcznik Higieny Wojskowej, 1944

Box/Folder: 25 : 1

Higiena - Przenośne Aparaty Dezynfekcyjne, 1944

Box/Folder: 25 : 2

Higiena - Środki zapobiegawcze przeciw malarii, 1942

Box/Folder: 25 : 3

Higiena - W Sprawie oczyszczania i odkażania wody przeznaczonej do spożycia, 1942

Box/Folder: 25 : 4

Higiena - Zwalczanie epidemii tyfusu plamistego, 1944

Box/Folder: 25 : 5

Służba Zdrowia - Aparat Roentgena, 1944

Box/Folder: 25 : 6

Służba Zdrowia - Biuletyn Służby Zdrowia, 1944

Box/Folder: 25 : 7

Służba Zdrowia - Eozynofilia Tropikalna, 1946

Box/Folder: 25 : 8

Służba Zdrowia - Malaria i Walka z Nią, 1943

Box/Folder: 25 : 9

Służba Zdrowia - Pierwsza Pomoc, 1943

Box/Folder: 25 : 10

Służba Zdrowia - Przepisy Lekarskie do Określania utraty Zdolności Zarobkowej, 1944

Box/Folder: 25 : 11

Służba Zdrowia - Przetaczania Krwi, 1943

Box/Folder: 25 : 12

Służba Zdrowia - Służba Zdrowia w Polu, 1944

Box/Folder: 25 : 13

Służba Zdrowia - Spostrzeżenia kliniczne, 1943

Box/Folder: 25 : 14

Służba Zdrowia - Szpital Wojenny, 1944

Box/Folder: 25 : 15

Służba Zdrowia - Witaminy, 1945

Box/Folder: 26 : 1

Służba Zdrowia - Wytyczne Ratownictwa Przeciwgazowego, 1944

Box/Folder: 26 : 2

Służba Zdrowia - Zasady Leczenia Ran Wojennych, 1944

Box/Folder: 26 : 3

Wychowanie Fizyczne - Program, 1942

Box/Folder: 26 : 4

Wychowanie Fizyczne - Przepisy Piłki Koszykowej, 1946

Box/Folder: 26 : 5

Wychowanie Fizyczne - Przepisy Piłki Nożnej, 1946

Box/Folder: 26 : 6

Wychowanie Fizyczne - Przepisy Piłki Siatkowej, 1946

Box/Folder: 26 : 7

Wychowanie Fizyczne - Szczypiorniak, 1946

Box/Folder: 26 : 8

Wychowanie Fizyczne - Zaprawa Fizyczna, 1943

 

Piechota (Infantry), 1941-1946

Scope and Contents

Consists of various manuals on the topics of soldier education, infantry regulations, infantry tactics, camouflage, and division into large and small battalions.
Box/Folder: 26 : 9

Biuletyny i Podręczniki - Biuletyn Nr. 4, 1944

Box/Folder: 26 : 10

Biuletyny i Podręczniki - Biuletyn Nr. 13, 1945

Box/Folder: 26 : 11

Biuletyny i Podręczniki - Biuletyn Nr. 18, 1945

Box/Folder: 26 : 12

Biuletyny i Podręczniki - Biuletyn Nr. 19, 1946

Box/Folder: 26 : 13

Biuletyny i Podręczniki - Biuletyn Nr. 21, 1946

Box/Folder: 26 : 14

Biuletyny i Podręczniki - Biuletyn Nr. 25, 1945

Box/Folder: 26 : 15

Biuletyny i Podręczniki - Biuletyn Nr. 26, 1945

Box/Folder: 26 : 16

Biuletyny i Podręczniki - Podręcznik dla Prac Sztabów Wielkich Jednostek, 1943

Box/Folder: 26 : 17

Biuletyny i Podręczniki - Podręcznik Instruktora, 1943

Box/Folder: 26 : 18

Biuletyny i Podręczniki - Vademecum ocen i rozkazów, 1942

Box/Folder: 26 : 19

Biuletyny i Podręczniki - Wyciągi, 1945

Box/Folder: 26 : 20

Biuletyny i Podręczniki - Zasady Szkolenia, 1945

Box/Folder: 27 : 1

Maskowanie - Biuletyn o Maskowaniu, 1944

Box/Folder: 27 : 2

Maskowanie - Instrukcja Maskowania, 1944

Box/Folder: 27 : 3-4

Maskowanie - Ogólna Instrukcja Maskowania, 1941, 1943

Box/Folder: 27 : 5

Oddział i Pododdział - Batalion Piechoty, Część I, 1944

Box/Folder: 27 : 6

Oddział i Pododdział - Batalion Piechoty, Część V, 1944

Box/Folder: 27 : 7

Oddział i Pododdział - Batalion Piechoty, Część VIII, 1944

Box/Folder: 27 : 8

Oddział i Pododdział - Batalion Piechoty, Część VIII, 1944

Box/Folder: 28 : 1

Oddział i Pododdział - Dywizyjny Pułk Rozpoznawczy, 1943

Box/Folder: 28 : 2

Oddział i Pododdział - Pluton rozpoznawczy baonu strzelców, 1942

Box/Folder: 28 : 3

Służba Wewnętrzna - Regulamin, Część I i II, 1941

Box/Folder: 28 : 4

Służba Wewnętrzna - Regulamin, Część IV, 1941

Box/Folder: 28 : 5

Służba Wewnętrzna - Regulamin, Część V, 1943

Box/Folder: 28 : 6

Służba Wewnętrzna - Regulamin, Część VI, 1944

Box/Folder: 28 : 7

Służba Wewnętrzna - Regulamin, Część VII, 1942

Box/Folder: 28 : 8

Szkoła Żołnierza - 2 Calowy Miotacz, 1943

Box/Folder: 28 : 9

Szkoła Żołnierza - Instrukcja Grenadierska, 1942

Box/Folder: 28 : 10

Szkoła Żołnierza - Instrukcja O Sposobie Noszenia Oporządzenia, 1942

Box/Folder: 28 : 11

Szkoła Żołnierza - Instrukcja Służby Obserwacyjnej, 1941

Box/Folder: 28 : 12

Szkoła Żołnierza - Instrukcja Strzelecka, 1941

Box/Folder: 28 : 13

Szkoła Żołnierza - Instrukcja Walki Bagnetem, 1943

Box/Folder: 29 : 1

Szkoła Żołnierza - Instrukcja Walki Batalionu Strzelców Przewożonych, 1942

Box/Folder: 29 : 2

Szkoła Żołnierza - Instrukcja Walki Granatem, 1943

Box/Folder: 29 : 3

Szkoła Żołnierza - Instrukcja Wyszkoleniowa, Nr. 7, 1943

Box/Folder: 29 : 4

Szkoła Żołnierza - Instrukcja Wyszkoleniowa, Nr. 9, 1944

Box/Folder: 29 : 5

Szkoła Żołnierza - Instrukcja Wyszkoleniowa, Nr. 23, 1943

Box/Folder: 29 : 6

Szkoła Żołnierza - Instrukcja Wyszkoleniowa, Nr. 51, 1945

Box/Folder: 29 : 7

Szkoła Żołnierza - Instrukcja; Załącznik Piechoty, 1944

Box/Folder: 29 : 8

Szkoła Żołnierza - Regulamin Piechoty, 1943

Box/Folder: 29 : 9

Szkoła Żołnierza - Regulamin Polowy, 1943

Box/Folder: 29 : 10

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Natarcie, 1944

Box/Folder: 29 : 11

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Pozorowanie, 1944

Box/Folder: 29 : 12

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Taktyczne Użycie Miotaczy Ognia, 1945

Box/Folder: 29 : 13

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Tymczasowa Instrukcja, 1941

Box/Folder: 29 : 14

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Wytyczne Zwalczania Broni Pancernej z Bliskiej Odległości, 1944

Box/Folder: 30 : 1-2

Taktyka Ogólnie - Ogólna Instrukcja Walki, 1946

Box/Folder: 30 : 3

Taktyka Wielkiej Jednostki - Batalion Piechoty, 1944

Box/Folder: 30 : 4

Taktyka Wielkiej Jednostki - Działania Obronne, 1944

Box/Folder: 30 : 5

Taktyka Wielkiej Jednostki - Działania Opóźniające, 1946

Box/Folder: 30 : 6

Taktyka Wielkiej Jednostki - Działania Wojsk w Polu, Część I, 1943

Box/Folder: 30 : 7

Taktyka Wielkiej Jednostki - Działania Wojsk w Polu, Część II, 1943

Box/Folder: 30 : 8

Taktyka Wielkiej Jednostki - Działania Wojsk w Polu, Część VI, 1942

Box/Folder: 30 : 9

Taktyka Wielkiej Jednostki - Działania Wojsk w Polu, Część VIII, 1943

Box/Folder: 30 : 10

Taktyka Wielkiej Jednostki - Działania Wojsk w Polu, Część IX, 1942

Box/Folder: 30 : 11

Taktyka Wielkiej Jednostki - Działania Wojsk w Polu, Część X, 1942

Box/Folder: 30 : 12

Taktyka Wielkiej Jednostki - Działanie Zaczepne, 1944

Box/Folder: 30 : 13

Taktyka Wielkiej Jednostki - Współdziałanie Wojsk z Lotnictwem, Część I, 1944

Box/Folder: 30 : 14

Taktyka Wielkiej Jednostki - Współdziałanie Wojsk z Lotnictwem, Część II, 1944

 

Saperzy (Combat Engineers), 1940-1946

Scope and Contents

Composed of manuals on the topics of combat engineering, in particular: bridges, roads, tactics, mines, artificial and natural obstacles, and equipment.
Box/Folder: 31 : 1

Biuletyny - Biuletyn Saperski Nr. 2, 1942

Box/Folder: 31 : 2

Biuletyny - Biuletyn Saperski Nr. 4, 1942

Box/Folder: 31 : 3

Biuletyny - Informator Saperski, 1945

Box/Folder: 31 : 4

Drogi - Budowa, Utrzymanie i Naprawa Dróg, 1944

Box/Folder: 31 : 5

Drogi - Drogi, 1942

Box/Folder: 31 : 6

Inżynieria Polowa - Beton, 1945

Box/Folder: 31 : 7

Inżynieria Polowa - Beton-Roboty Betonowe i Żelazobetonowe, 1942

Box/Folder: 31 : 8

Inżynieria Polowa - Płoty z Walców Dannerta, 1943

Box/Folder: 31 : 9

Inżynieria Polowa - Płóczka Wodna Saperska, 1941

Box/Folder: 31 : 10

Inżynieria Polowa - Roboty Obozowe i Zaopatrywanie w Wodę, 1944

Box/Folder: 31 : 11

Inżynieria Polowa - Schrony Betonowe, 1941

Box/Folder: 31 : 12

Inżynieria Polowa - Tablice Pomocnicze, 1941

Box/Folder: 31 : 13

Inżynieria Polowa - Technologia Betonu, 1941

Box/Folder: 32 : 1

Inżynieria Polowa - Umocnienia Polowe, 1944

Box/Folder: 32 : 2

Inżynieria Polowa - Zapory, Część I i II, 1943

Box/Folder: 32 : 3

Miernictwo - Angielski Pomocniczy Sprzęt Pomiarowy, 1941

Box/Folder: 32 : 4

Miernictwo - Miary, 1943

Box/Folder: 32 : 5

Miernictwo, 1942

Box/Folder: 32 : 6

Miernictwo - Normy do doliczania prac saperskich, 1943

Box/Folder: 32 : 7

Miernictwo - Obliczenia Statyczne, 1942

Box/Folder: 32 : 8-9

Ministerstwo, 1941, 1943

Box/Folder: 33 : 1

Ministerstwo - Wykrywacz Min, 1942

Box/Folder: 33 : 2

Ministerstwo - Zestawy, 1940

Box/Folder: 33 : 3

Miny - Miny P-Czołgowe Brytyjskie, 1943

Box/Folder: 33 : 4-5

Miny - Miny i Pułapki, 1943

Box/Folder: 33 : 6

Miny Przeciwczołgowe i Pułapki, Część I, 1942

Box/Folder: 33 : 7

Miny Przeciwczołgowe i Pułapki, Część II, 1942

Box/Folder: 33 : 8

Miny Przeciwczołgowe i Pułapki, Część III, 1942

Box/Folder: 33 : 9

Miny Przeciwczołgowe i Pułapki, Część IV-V, 1942

Box/Folder: 33 : 10

Miny Przeciwczołgowe i Pułapki, Część VI, 1942

Box/Folder: 33 : 11

Mosty Baileya - Filary z Rur dla Mostów Baileya, 1945

Box/Folder: 34 : 1

Mosty Baileya - Most Baileya, 1943

Box/Folder: 34 : 2

Mosty Baileya - Most Baileya, Część I, 1944

Box/Folder: 34 : 3

Mosty Baileya - Most Baileya, Część II, 1945

Box/Folder: 34 : 4

Mosty Baileya - Most Baileya, Część IV, 1945

Box/Folder: 34 : 5

Mosty Baileya - Tabele pomocnicze do projektowania mostów Baileya w polu, 1944

Box/Folder: 34 : 6-7

Mosty Różne - Most Inglisa Wzór III, 1943-1944

Box/Folder: 34 : 8

Mosty Różne - Most Na Pontonach Składanych, 1942

Box/Folder: 35 : 1

Mosty Różne - Most Pontonowy Ciężki, 1942

Box/Folder: 35 : 2

Mosty Różne - Mosty i Przeprawy, 1945

Box/Folder: 35 : 3

Mosty Różne - Mosty Leżajowe, 1943

Box/Folder: 35 : 4

Podręczniki - Podręczniki Dowódcy Saperów, 1943

Box/Folder: 35 : 5-6

Podręczniki - Podręczniki Saperskie, 1944

Box/Folder: 36 : 1

Podręczniki - Wyciągi z Instrukcji i Sprawozdań z doświadczalnych prac saperów wojsk ZSRR, 1943

Box/Folder: 36 : 2

Przeszkody Sztuczne i Naturalne - Łodzie - przeprawowe i rozpoznawcze, 1940

Box/Folder: 36 : 3

Przeszkody Sztuczne i Naturalne - Nieprzyjacielskie Pola Minowe i Ich Przekraczanie, 1944

Box/Folder: 36 : 4

Przeszkody Sztuczne i Naturalne - Przekraczanie Sztucznych Przeszkód, 1942

Box/Folder: 36 : 5

Przeszkody Sztuczne i Naturalne - Przeprawy, 1942

Box/Folder: 36 : 6

Sprzęt Inżynieryjny - Dźwig Wieżowy Atherton’a, 1943

Box/Folder: 36 : 7

Sprzęt Inżynieryjny - Dźwigi i Bloki, 1942

Box/Folder: 36 : 8

Taktyka - Miotacze ognia i walka z nimi, 1942

Box/Folder: 36 : 9

Taktyka - Rozkazodawstwo Polowe w Ramach Saperów Dywizyjnych, 1944

Box/Folder: 36 : 10

Taktyka - Saperskie przygotowanie, 1943

Box/Folder: 36 : 11

Taktyka - Saperzy w Obronie Stałej, 1946

Box/Folder: 36 : 12

Taktyka - Użycie i Działania Oddziałów Szturmowych, 1941

Box/Folder: 36 : 13

Taktyka - Użycie Świecy Dymnej, 1944

 

Służby Zaopatrzeniowe (Supply Services), 1941-1945

Scope and Contents

Consists of various manuals on the topics of storage of supplies, transport and division of ammunition, and packaging and securing of supplies in different divisions.
Box/Folder: 37 : 1

Amunicja - Amunicja Artyleryjska, 1941

Box/Folder: 37 : 2

Żywność - Biuletyny Nr.4 - Nr.8, circa 1945

Box/Folder: 37 : 3

Organizacja - Nowa Organizacja Parków Materiałowych na Środkowym Wschodzie, 1943

Box/Folder: 37 : 4

Organizacja - Pakowanie Materiałów Wojskowych w Oddziałach, 1944

Box/Folder: 37 : 5

Organizacja - Przewóz i Rozdział Amunicji, 1945

Box/Folder: 37 : 6

Organizacja - Słownik Angielski i Angielsko-Polski, 1945

 

Topografia (Topography), 1942-1944

Scope and Contents

Composed of manuals on the topics of topography, in particular: educational manuals on how to read maps, manual on the topography of Turkey, and manual on the topography of the Balkan countries.
Box/Folder: 37 : 7

Mapa Turcji, 1942

Box/Folder: 37 : 8

Mapy Krajów Bałkańskich, 1942

Box/Folder: 37 : 9

Nauka Czytania Mapy, 1944

Box/Folder: 37 : 10

Zasadnicze Wiadomości, 1942

 

Transport, 1941-1945

Scope and Contents

Comprised of manuals regarding land and air transports, in particular: use of pack animals for transport on land, use of aircraft transport, and guidelines for aircraft transport.
Box/Folder: 37 : 11

Powietrzny - Wskazówki o Transporcie Powietrznym, 1944

Box/Folder: 37 : 12

Powietrzny - Zaopatrywanie Przez Samoloty, 1944

Box/Folder: 37 : 13

Przewóz Pojazdami Mechanicznymi - Dyscyplina Ruchu Pojazdów Mechanicznych, 1945

Box/Folder: 37 : 14

Przewóz Pojazdami Mechanicznymi - Instrukcja o sposobie użycia samochodu, 1943

Box/Folder: 37 : 15

Przewóz Pojazdami Mechanicznymi - Instrukcja Techniczna, 1944

Box/Folder: 38 : 1

Przewóz Pojazdami Mechanicznymi - Organizacja i Działanie, 1943

Box/Folder: 38 : 2

Przewóz Pojazdami Mechanicznymi - Organizacja Ruchu i Oddziałów, 1942

Box/Folder: 38 : 3

Przewóz Pojazdami Mechanicznymi - Przepisy Ruchu Motorowego, 1945

Box/Folder: 38 : 4

Przewóz Pojazdami Mechanicznymi - Ruch Kolumn Motorowych, 1944

Box/Folder: 38 : 5

Przewóz Pojazdami Mechanicznymi - Walka Batalionu Strzelców, 1942

Box/Folder: 38 : 6

Przewóz Pojazdami Mechanicznymi - Wykresy Marszowe, 1943

Box/Folder: 38 : 7

Przewóz Pojazdami Mechanicznymi - Wytyczne Dla Kierowania Wojskowym Ruchem Drogowym, 1943

Box/Folder: 38 : 8

Szkolenie Kierowców - Instrukcja o Postępowaniu w Razie Wypadku Wojskowego, 1943

Box/Folder: 38 : 9

Szkolenie Kierowców - Szkolenie Motocyklistów, 1941

Box/Folder: 38 : 10-11

Szkolenie Kierowców - Vade Mecum, Żołnierza-Kierowcy, Część I, 1941

Box/Folder: 39 : 1-2

Szkolenie Kierowców - Vade Mecum, Żołnierza-Kierowcy, Część II, 1943

Box/Folder: 39 : 3

Szkolenie Kierowców - Wskazówki Dla Kierowcy Wojskowego Pojazdu, 1944

Box/Folder: 39 : 4

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - B.S.A Motocykl Solo 500 cm, 1944

Box/Folder: 39 : 5

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Diagrams for Blackboard Work, 1943

Box/Folder: 39 : 6

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Instrukcja Naprawy Opon Dużych, 1945

Box/Folder: 39 : 7

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Instrukcja o Zakładaniu Łańcuchów, 1944

Box/Folder: 39 : 8

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Instrukcja Techniczna Nr. 11, 1945

Box/Folder: 40 : 1

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Kontrola Utrzymania, 1945

Box/Folder: 40 : 2

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Mierniki Elektryczne, 1944

Box/Folder: 40 : 3

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Motocykl Norton, 1944

Box/Folder: 40 : 4

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Opieka Fachowa nad Wojskowym Pojazdem Mechanicznym, 1941

Box/Folder: 40 : 5

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Pogadanka o Oponach, 1943

Box/Folder: 40 : 6

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Przegląd, Utrzymanie i opieka nad Wojskowym Pojazdem Mechanicznym, 1941

Box/Folder: 40 : 7

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Samochód - Ford - Ciężarowy, 1941

Box/Folder: 40 : 8

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Służba Warsztatowo-Naprawcza w Polu, 1944

Box/Folder: 40 : 9

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Urządzenia Regulujące, 1944

Box/Folder: 40 : 10

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Uszczelnianie Pojazdów Mechanicznych, 1942

Box/Folder: 40 : 11

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Znaki, circa 1943

Box/Folder: 40 : 12

Zwierzęcy - Muły, 1945